Taahhüt Haber’de 13 Şubat 2023 Pazartesi günü tahmini YM’leri toplamı 680 Milyon lira civarında olan YM’si EDÜ 1 ve EDYÜB ( ED’nin yarısı üstü ve fakat üst sınırını belirleyemediğimiz) 1 olmak üzere, 2 adet önemli ihale ilanı yayınlandı

Taahhüt Haber’in haftanın ilk günü yayınlanan 13 Şubat 2023 Pazartesi tarih ve 3066 sayılı nüshasında tahmini yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 1 Milyar 200 milyon lira civarında 40 adet ihale ilanı yer aldı. 10 Şubat 2023 Cuma günü Kamu İhale Kurumunun EKAP kapsamında yayınladığı YAPIM ihale duyurularından 13b1 İLAN olanlar dışarıda bırakılarak derlenip, yaklaşık maliyetlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralanıp, benzer işlere göre sınıflandırılıp, istenen makine ekipman ve teknik personel listesi ile birlikte özetlenip yıllara sari ödenek durumları da eklenerek 13 Şubat 2023 Pazartesi günü Taahhüt Haber’de yer alan bu 40 ihale ilanının içinde YM’si Eşik Değer Üstü (EDÜ) üst sınırı belirsiz 1 adet ihale duyurusu yer buldu. Yine aynı gün Taahhüt Haber’de YM’si eşik değerin yarısı üstü ancak üst sınırını belirleyemediğimiz (EDYÜB) 1 ihale ilanı daha Taahhüt Haber’de yer aldı. Tahmini YM’leri toplamının 680 Milyon lira civarında olduğunu tahmin ettiğimiz bu 2 önemli ihale duyurusunun başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

13 ŞUBAT 2023 PAZARTESİ GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER BULAN, YM’Sİ ED’NİN ÜSTÜNDE VE FAKAT ÜST SINIRI BELİRSİZ (EDÜ) TAHMİNİ YM’Sİ 400 MİLYON LİRA CİVARINDA 1 ADET ÖNEMLİ İHALE İLANININ ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

– TOKİ İLANA ÇIKTI, İdare, İKN. 2023/129866 – Konya Hüyük Selki 4 Etap 126 ile Akdağ 5 Etap 142 ve Yalıhüyük Aşağı 2 Etap 24 Konut inşaatı için 10 Mart 2023 Cuma günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 50 ‘sinden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 13 Şubat 2023 Pazartesi tarihli ve 3066 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 23 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna ” 13 Şubat 2023 Pazartesi Taahhüt Haber” yazabilirsiniz.)

13 ŞUBAT 2023 PAZARTESİ GÜNÜ YM’Sİ ED’NİN YARISI ÜSTÜ ANCAK ÜST SINIRINI BELİRLEYEMEDİĞİMİZ (EDYÜB); TAHMİNİ YAKLAŞIK MALİYETİİ (YM) 280 MİLYON LİRA CİVARINDA OLAN 1 ÖNEMLİ İHALE İLANININ BAŞLIĞI ŞÖYLE:

– TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim AŞ Ankara / 2023/110694 — H.450 Referanslı (1 Kısım) 400 kV (~54,9 km) (Portal-Dr133 Arası) + (2 Kısım) (~55,8 km)(Dr134-Portal Arası) Tek Devre 3B 1272 MCM İletkenli Çetin HES – Silopi TES EİH Teklif Birim Fiyatlı Komple Tesis İşi yapım işi — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 50 ‘sinden az olmamak üzere DIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 14.03.2023 tarihinde yapılacak.

Günlük Taahhüt Haber’in her gün yayınladığı “Güne Bakış” İstatistikleri ve 3066 sayılı için BKZ 13.02.2023 Taahhüt Haber – Sayfa 19

KISALTMALAR

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla  146 milyon 815 bin lira (146.815.969,-TL) / 2023 yılı fiyatlarıyla 290 milyon 284 bin lira (290.284.533,-TL.)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

EDYÜ = Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

13b1 İLAN: Yapım – inşaat – ihalelerinde Kamu İhale Kanunun 13b1 maddesinde yer alan ve her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 873.705,-TL. altı yapım – inşaat – ihaleleri

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

TH / 14.02.2023 - 3067 - 14
TH / 14.02.2023 – 3067 – 14

ÖZET

Taahhüt Haber’in haftanın ilk günü yayınlanan 13 Şubat 2023 Pazartesi tarih ve 3066 sayılı nüshasında tahmini yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 1 Milyar 200 milyon lira civarında 40 adet ihale ilanı yer aldı. 10 Şubat 2023 Cuma günü Kamu İhale Kurumunun EKAP kapsamında yayınladığı YAPIM ihale duyurularından 13b1 İLAN olanlar dışarıda bırakılarak derlenip, yaklaşık maliyetlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralanıp, benzer işlere göre sınıflandırılıp, istenen makine ekipman ve teknik personel listesi ile birlikte özetlenip yıllara sari ödenek durumları da eklenerek 13 Şubat 2023 Pazartesi günü Taahhüt Haber’de yer alan bu 40 ihale ilanının içinde YM’si Eşik Değer Üstü (EDÜ) üst sınırı belirsiz 1 adet ihale duyurusu yer buldu. Yine aynı gün Taahhüt Haber’de YM’si eşik değerin yarısı üstü ancak üst sınırını belirleyemediğimiz (EDYÜB) 1 ihale ilanı daha Taahhüt Haber’de yer aldı. Tahmini YM’leri toplamının 680 Milyon lira civarında olduğunu tahmin ettiğimiz bu 2 önemli ihale duyurusunun başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.