Taahhüt Haber’de 13 Temmuz 2023 Perşembe günü YM’leri toplamı 2 milyar 380 milyon lirayı geçen YM’si EDÜ 4 ve EDYÜ 4 adet olmak üzere toplam 8 adet önemli ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer buldu

  Taahhüt Haber’in haftanın dördüncü günü yayınlanan 13 Temmuz 2023 Perşembe tarih ve 3168 sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri toplamı 3 milyar 174 milyon 856 bin TL olan 33 adet ihaleye verilen teklifler (genel kabul gören adıyla ihale sonucu) yer aldı.

  12 Temmuz 2023 Çarşamba günü Kamu İhale Kanunu (KİK) Madde 19 (Açık İhale) kapsamında yapılan ihalelerden, Taahhüt Haber’in istihbaratı ile edinilip haberleştirilen ve benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp, büyükten küçüğe göre sıralanıp, ihale dosyalarından alınan, makine ekipman ve teknik personel listeleri ve ödenek durumların da dahil edilerek özetlenen, makul teklif sahibi müteahhit firmanın ve ihaleye katılan tüm firmaların ve iş ortaklıkları -ortak girişim üyeleri de ayrı ayrı olmak üzere- iletişim bilgileri, ticaret sicili gazetesi özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanan ve 13 Temmuz 2023 Perşembe tarih ve 3168 sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 33 adet ihaleye verilen teklifler içinde YM’si (EDÜ) Eşik Değer Üstü 4 ve YM’si ED’nin yarısı üstü ancak ED’nim altında (EDYÜ) 4 adet önemli ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer buldu.

  Yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 2 milyar 380 milyon lirayı geçen bu 8 adet önemli ihaleye verilen tekliflerin özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

13 TEMMUZ 2023 PERŞEMBE GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN, YM’Sİ EŞİK DEĞERİN ÜSTÜNDE, YAKLAŞIK MALİYETLERİ (YM) TOPLAMI 1 MİLYAR 590 MİLYON LİRAYI GEÇEN 4 ADET ÖNEMLİ İHALEYE VERİLEN TEKLİFLERİN (İHALE SONUCUNUN) ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

  11 Temmuz 2023 Salı günü ihale edilen GENÇLİK SPOR BAKANLIĞI ‘nın 2023/565294 ihale kayıt numaralı (İKN) Eskişehir 1500 Kişilik Öğrenci Yurdu İkmal İnşaatı ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 488.506.911 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda TEKİN MAKİNE teklifiyle ve tek teklif sahibi olarak tabiatıyla en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. İşin adı geçen firmaya ihale edilmesi kuvvetle muhtemel gözüküyor. TEKİN MAKİNE firmasının teklifi 480.442.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

  İhale konusu iş 1 Adet – Betonarme – Eskişehir 1500 Kişilik Öğrenci Yurdu İkmal İnşaatı Yapım İşi yapımını kapsıyor. 600 günde tamamlanması hedeflenen yatırım, Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 2 BÖLGE – BURSA ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Eskişehir İlinde inşa edilecek.

İhale sonucu (teklifler) istihbaratını kapsayan, ihaleye verilen teklifler tam listesi, indirim oranları, teklif veren tüm müteahhit firmaların ve ortak girişim veya iş ortaklığı üyelerinin ayrı ayrı iletişim bilgileri, bitirdiği ve devam eden işlerin kümülatif toplamları vb içeren ayrıntılı haberi için BKZ. 13 Temmuz 2023 Perşembe tarihli ve 3168 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 60 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/genclik-spor-bakanligi-nin-565294-eskisehir-tekin-makine/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 13.07.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

  11 Temmuz 2023 Salı günü ihale edilen TOKİ ‘nın 2023/582461 ihale kayıt numaralı (İKN) Niğde İli Çamardı İlçesi Bereketli Mahallesi 285 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 479.244.786 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda ÇETİNTÜRK TURİZM teklifiyle ve tek teklif sahibi olarak tabiatıyla en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. İşin adı geçen firmaya ihale edilmesi kuvvetle muhtemel gözüküyor. ÇETİNTÜRK TURİZM firmasının teklifi 608.800.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

  İhale konusu iş Tünel Kalıp Sistemiyle 285 Adet Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi yapımını kapsıyor. 450 günde tamamlanması hedeflenen yatırım, Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 5 BÖLGE – KAYSERİ ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Niğde İli Çamardı İlçesi Bereketli Mahallesinde inşa edilecek.

İhale sonucu (teklifler) istihbaratını kapsayan, ihaleye verilen teklifler tam listesi, indirim oranları, teklif veren tüm müteahhit firmaların ve ortak girişim veya iş ortaklığı üyelerinin ayrı ayrı iletişim bilgileri, bitirdiği ve devam eden işlerin kümülatif toplamları vb içeren ayrıntılı haberi için BKZ. 13 Temmuz 2023 Perşembe tarihli ve 3168 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 60 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/toki-nin-582461-nigde-cetinturk-turizm/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 13.07.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

  12 Temmuz 2023 Çarşamba günü ihale edilen TOKİ ‘nın 2023/576742 ihale kayıt numaralı (İKN) Niğde İli Merkez İlçesi Kale-Eskisaray Mahallesi 1Etap 64 Adet Ofis ve 46 Adet Dükkan İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 314.154.240 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda HAYMA İNŞAAT+ONUR GÜLTEN en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. İşin adı geçen firmaya ihale edilmesi kuvvetle muhtemel gözüküyor. HAYMA İNŞAAT+ONUR GÜLTEN firmasının teklifi 306.023.023,23 TL olarak kayıtlara geçti.

  İhale konusu iş Konvansiyonel Kalıp Sistemiyle 64 Adet Ofis ve 46 Adet Dükkan İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi yapımını kapsıyor. 400 günde tamamlanması hedeflenen yatırım, Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 5 BÖLGE – KAYSERİ ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Niğde İli Merkez İlçesi Kale-Eskisaray Mahallesinde inşa edilecek.

İhale sonucu (teklifler) istihbaratını kapsayan, ihaleye verilen teklifler tam listesi, indirim oranları, teklif veren tüm müteahhit firmaların ve ortak girişim veya iş ortaklığı üyelerinin ayrı ayrı iletişim bilgileri, bitirdiği ve devam eden işlerin kümülatif toplamları vb içeren ayrıntılı haberi için BKZ. 13 Temmuz 2023 Perşembe tarihli ve 3168 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 60 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/toki-nin-576742-nigde-hayma-insaat-onur-gulten/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 13.07.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

  11 Temmuz 2023 Salı günü ihale edilen TOKİ ‘nın 2023/598280 ihale kayıt numaralı (İKN) Sinop İli Ayancık İlçesi 2. Etap 158 Adet Konut İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 310.220.236 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda ÇAKIR YAPI+ANKA MİMARLIK teklifiyle ve tek teklif sahibi olarak tabiatıyla en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. İşin adı geçen firmaya ihale edilmesi kuvvetle muhtemel gözüküyor. ÇAKIR YAPI+ANKA MİMARLIK firmasının teklifi 309.325.361,00 TL olarak kayıtlara geçti.

  İhale konusu iş Tünel Kalıp Sistemiyle 158 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi yapımını kapsıyor. 400 günde tamamlanması hedeflenen yatırım, Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 4 BÖLGE – ANKARA ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Sinop İli Ayancık İlçesnde inşa edilecek.

İhale sonucu (teklifler) istihbaratını kapsayan, ihaleye verilen teklifler tam listesi, indirim oranları, teklif veren tüm müteahhit firmaların ve ortak girişim veya iş ortaklığı üyelerinin ayrı ayrı iletişim bilgileri, bitirdiği ve devam eden işlerin kümülatif toplamları vb içeren ayrıntılı haberi için BKZ. 13 Temmuz 2023 Perşembe tarihli ve 3168 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 61 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/toki-nin-598280-sinop-cakir-yapi-anka-mimarlik/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 13.07.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

13 TEMMUZ 2023 PERŞEMBE GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN YM’Sİ (EDYÜ) EŞİK DEĞERİN YARISI ÜSTÜNDE ANCAK ED’NİN ALTINDA, YAKLAŞIK MALİYETLERİ TOPLAMI 790 MİLYON LİRAYI GEÇEN 4 ADET ÖNEMLİ İHALEYE VERİLEN TEKLİFLERİN (İHALE SONUCUNUN) ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

  12 Temmuz 2023 Çarşamba günü ihale edilen TOKİ ‘nın 2023/613501 ihale kayıt numaralı (İKN) Erzincan İli Çayırlı İlçesi Atatürk Mahallesi 158 Adet Konut ve 1 Adet 3 Dükkanlı Ticaret Merkezi İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 265.163.294 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda VOLKAN KIZMAZ+MWA İNŞAAT teklifiyle ve tek teklif sahibi olarak tabiatıyla en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. İşin adı geçen firmaya ihale edilmesi kuvvetle muhtemel gözüküyor. VOLKAN KIZMAZ+MWA İNŞAAT firmasının teklifi 279.995.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

  İhale konusu iş Tünel Kalıp Sistemiyle 158 Adet Konut ve Konvansiyonel Kalıp Sistemiyle 1 Adet 3 Dükkanlı Ticaret Merkezi İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi yapımını kapsıyor. 400 günde tamamlanması hedeflenen yatırım, Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 9 BÖLGE – ERZURUM ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Erzincan İli Çayırlı İlçesi Atatürk Mahallesinde inşa edilecek.

İhale sonucu (teklifler) istihbaratını kapsayan, ihaleye verilen teklifler tam listesi, indirim oranları, teklif veren tüm müteahhit firmaların ve ortak girişim veya iş ortaklığı üyelerinin ayrı ayrı iletişim bilgileri, bitirdiği ve devam eden işlerin kümülatif toplamları vb içeren ayrıntılı haberi için BKZ. 13 Temmuz 2023 Perşembe tarihli ve 3168 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 61 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/toki-nin-613501-erzincan-volkan-kizmaz-mwa-insaat/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 13.07.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

  12 Temmuz 2023 Çarşamba günü ihale edilen DSİ ‘nın 2023/522649 ihale kayıt numaralı (İKN) Aydın Nazilli-Yenipazar Tarla İçi Kapalı (Borulu) Drenaj ve TİGH inşaatı ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 234.767.914 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda MAFER İNŞAAT+İKİKAT İNŞAAT teklifiyle sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul teklif sahibi olarak dikkat çekti. Ancak ihalede sorgulanması muhtemel 12 teklif var. İhalenin, sorgulanması muhtemel, bir başka deyişle ADTA (Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları) istenmesi muhtemel firmaların açıklamalarının değerlendirilmesinin ardından sonuçlanması bekleniyor. MAFER İNŞAAT+İKİKAT İNŞAAT firmasının teklifi 166.936.361,50 TL olarak kayıtlara geçti.

  İhale konusu iş Brüt 21466 ha Alanda; Aydın İli Merkez, Nazilli, Yenipazar, Kuyucak, Sultanhisar, Denizli İli Çameli İlçelerine Bağlı 40 Yerleşim Biriminde Tarla İçi Kapalı (Borulu) Drenaj ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri İşleri yapımını kapsıyor. 1000 günde tamamlanması hedeflenen yatırım, Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 3 BÖLGE – İZMİR ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Aydın Merkez, Nazilli, Ssultanhisar ile Denizli Çameli ilçeleri ssınırlarında inşa edilecek.

İhale sonucu (teklifler) istihbaratını kapsayan, ihaleye verilen teklifler tam listesi, indirim oranları, teklif veren tüm müteahhit firmaların ve ortak girişim veya iş ortaklığı üyelerinin ayrı ayrı iletişim bilgileri, bitirdiği ve devam eden işlerin kümülatif toplamları vb içeren ayrıntılı haberi için BKZ. 13 Temmuz 2023 Perşembe tarihli ve 3168 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 58 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/dsi-nin-522649-aydin-mafer-insaat-ikikat-insaat/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 13.07.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

  11 Temmuz 2023 Salı günü ihale edilen TEİAŞ ‘nın 2023/598414 ihale kayıt numaralı (İKN) İTM.448 Referanslı 400 kV Altınkaya TM Tevsiat (YHGP) Yapımı Yapım İşi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İlanın özeti şöyle.(Konsorsiyumlara açık ihale)(Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecek.) ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 142.059.851 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda BEST ELEKTRİK en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. İşin adı geçen firmaya ihale edilmesi kuvvetle muhtemel gözüküyor. BEST ELEKTRİK firmasının teklifi 186.856.921,16 TL olarak kayıtlara geçti.

  İhale konusu iş 1 Adet 400 kW Trafo Merkezi inşaatı işi yapımını kapsıyor. 480 günde tamamlanması hedeflenen yatırım, Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 4 BÖLGE – ANKARA ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Samsun’da inşa edilecek.

İhale sonucu (teklifler) istihbaratını kapsayan, ihaleye verilen teklifler tam listesi, indirim oranları, teklif veren tüm müteahhit firmaların ve ortak girişim veya iş ortaklığı üyelerinin ayrı ayrı iletişim bilgileri, bitirdiği ve devam eden işlerin kümülatif toplamları vb içeren ayrıntılı haberi için BKZ. 13 Temmuz 2023 Perşembe tarihli ve 3168 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 65 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/teias-nin-2023-598414-best-elektrik/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 13.07.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

İhale Sonuçlarının (İhalelere verilen tekliflerin) tam listesi için BKZ 13 Temmuz 2023 Perşembe tarihli ve 3168 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 52 – 65

KISALTMALAR

ADTA = Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları

EAEAT = Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif (İhaleyi kazanması kuvvetle muhtemel gözüken teklif)

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 146 milyon 815 bin lira (146.815.969,-TL) / 2023 yılı fiyatlarıyla 290 milyon 284 bin lira (290.284.533,-TL.)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

EDYÜ = Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

KİK MADDE 19 = Kamu İhale Kanunu Madde 19: Açık İhale Usulü / KİK MDDE 19. – Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.

TH = Günlük Taahhüt Haber

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

TH / 14.07.2023 - 3169 - 18
TH / 14.07.2023 – 3169 – 18

ÖZET

Taahhüt Haber’in haftanın dördüncü günü yayınlanan 13 Temmuz 2023 Perşembe tarih ve 3168 sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri toplamı 3 milyar 174 milyon 856 bin TL olan 33 adet ihaleye verilen teklifler (genel kabul gören adıyla ihale sonucu) yer aldı.