Taahhüt Haber’de 14 Aralık 2022 Çarşamba günü tahmini YM’leri toplamı 2 milyar 475 milyon lira civarında olan YM’si EDÜ 3 ve EDYÜ ( ED’nin yarısı üstü ancak ED’nin altında) 3 olmak üzere, 6 adet önemli ihale ilanı yayınlandı

Taahhüt Haber’in haftanın üçüncü günü yayınlanan 14 Aralık 2022 Çarşamba tarih ve 3023 sayılı nüshasında tahmini yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 3 milyar lira civarında 65 adet ihale ilanı yer aldı. 13 Aralık 2022 Salı günü Kamu İhale Kurumunun EKAP kapsamında yayınladığı YAPIM ihale duyurularından 13b1 İLAN olanlar dışarıda bırakılarak derlenip, yaklaşık maliyetlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralanıp, benzer işlere göre sınıflandırılıp, istenen makine ekipman ve teknik personel listesi ile birlikte özetlenip yıllara sari ödenek durumları da eklenerek 14 Aralık 2022 Çarşamba günü Taahhüt Haber’de yer alan bu 65 ihale ilanının içinde YM’si Eşik Değer Üstü (EDÜ) üst sınırı belirsiz 3 adet ihale duyurusu yer buldu. Yine aynı gün Taahhüt Haber’de YM’si eşik değerin yarısı üstü ancak eşik değerin altında olan (EDYÜ) 3 ihale ilanı daha Taahhüt Haber’de yer aldı. Tahmini YM’leri toplamının 2 milyar 475 milyon lira civarında olduğunu tahmin ettiğimiz bu 6 önemli ihale duyurusunun başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

14 ARALIK 2022 ÇARŞAMBA GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER BULAN, YM’Sİ ED’NİN ÜSTÜNDE VE FAKAT ÜST SINIRI BELİRSİZ (EDÜ); TAHMİNİ YM’LERİ TOPLAMI 2 MİLYAR 100 MİLYON LİRA CİVARINDA 3 ADET ÖNEMLİ İHALE İLANININ ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

– DSİ 6 BÖLGE İHALE DUYURUSU YAPTI. İdare, İKN. 2022/1275574 – Mersin-Pamukluk Barajı Sulaması İkmali 2. Kısım inşaatı için 10 Ocak 2023 Salı günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 60’ından az olmamak üzere AIX grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 14 Aralık 2022 Çarşamba tarihli ve 3023 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 22 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/dsi-6-bolge-ilana-cikti-1275574-mersin/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna ” 14 Aralık 2022 Çarşamba Taahhüt Haber” yazabilirsiniz.)

– İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR İHALE DUYURUSU YAPTI. İdare, İKN. 2022/1357961 – Eyüpsultan Kamu Binaları, Spor Tesisleri ve Spor Sahaları onarım inşaatı için 11 Ocak 2023 Çarşamba günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 50 ‘sinden az olmamak üzere AXVIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 14 Aralık 2022 Çarşamba tarihli ve 3023 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 25 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna ” 14 Aralık 2022 Çarşamba Taahhüt Haber” yazabilirsiniz.)

– TOKİ İHALE DUYURUSU YAPTI. İdare, İKN. 2022/1373159 – İstanbul Maltepe Atışokulu 6 Etap 641 Konut 12 Dükkan inşaatı için 12 Ocak 2023 Perşembe günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 50 ‘sinden az olmamak üzere BII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 14 Aralık 2022 Çarşamba tarihli ve 3023 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 26 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/istanbul-buyuksehir-ilana-cikti-1357961-eyupsultan/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna ” 14 Aralık 2022 Çarşamba Taahhüt Haber” yazabilirsiniz.)

14 ARALIK 2022 ÇARŞAMBA GÜNÜ YM’Sİ ED’NİN YARISI ÜSTÜ ANCAK ÜST SINIRI ED’NİN ALTINDA (EDYÜ); YAKLAŞIK MALİYETLERİ (YM) TOPLAMI 375 MİLYON LİRA CİVARINDA OLAN 3 ÖNEMLİ İHALE İLANININ BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

– Ordu Valiliği Yat İzl Koor Bşk / 2022/1375302 — Ordu İli Ünye Kültür Merkezi İkmal İnşaatı Yapım İşi — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 60’ından az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 05.01.2023 tarihinde yapılacak.

– Konya Karatay Bld Yapı Kontrol Md / 2022/1372163 — Karatay Belediyesi Nikah ve Sergi Salonu yapım işi — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 50 ‘sinden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 10.01.2023 tarihinde yapılacak.

– Karayolları 14 Bölge Md Bursa / 2022/1363453 — Bursa Yalova Devlet Yolu Soğucak Mevkii km:60+810-60+880 ve Dürdane Mevkii km:13+860-15+045 ve km:18+500-18+617 Heyelan Islahı inşaatı — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 80 ‘inden az olmamak üzere AV grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 04.01.2023 tarihinde yapılacak.

Günlük Taahhüt Haber’in her gün yayınladığı “Güne Bakış” İstatistikleri için BKZ 14 Aralık 2022 Çarşamba tarih ve 3023 sayılı Taahhüt Haber – Sayfa 15

KISALTMALAR

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla  146.815.969,-TL)

EDÜ = Yaklaşık Maliyeti (YM) Eşik Değer Üstü Ancak Üst Sınırı Belirsiz

EDYÜ = YM’si Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

EDYÜB: YM’si Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Üst Sınırını Belirleyemediğimiz

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

13b1 İLAN: Yapım – inşaat – ihalelerinde Kamu İhale Kanunun 13b1 maddesinde yer alan ve her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 873.705,-TL. altı yapım – inşaat – ihaleleri

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

TH / 13.12.2022 - 3024 - 13
TH / 13.12.2022 – 3024 – 13

ÖZET

Taahhüt Haber’in haftanın üçüncü günü yayınlanan 14 Aralık 2022 Çarşamba tarih ve 3023 sayılı nüshasında tahmini yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 3 milyar lira civarında 65 adet ihale ilanı yer aldı. 13 Aralık 2022 Salı günü Kamu İhale Kurumunun EKAP kapsamında yayınladığı YAPIM ihale duyurularından 13b1 İLAN olanlar dışarıda bırakılarak derlenip, yaklaşık maliyetlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralanıp, benzer işlere göre sınıflandırılıp, istenen makine ekipman ve teknik personel listesi ile birlikte özetlenip yıllara sari ödenek durumları da eklenerek 14 Aralık 2022 Çarşamba günü Taahhüt Haber’de yer alan bu 65 ihale ilanının içinde YM’si Eşik Değer Üstü (EDÜ) üst sınırı belirsiz 3 adet ihale duyurusu yer buldu. Yine aynı gün Taahhüt Haber’de YM’si eşik değerin yarısı üstü ancak eşik değerin altında olan (EDYÜ) 3 ihale ilanı daha Taahhüt Haber’de yer aldı. Tahmini YM’leri toplamının 2 milyar 475 milyon lira civarında olduğunu tahmin ettiğimiz bu 6 önemli ihale duyurusunun başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.