Taahhüt Haber’de 14 Haziran 2023 Çarşamba günü YM’leri toplamı 3 milyar 10 milyon lirayı geçen YM’si EDÜ 3 ve EDYÜ 2 adet olmak üzere toplam 5 adet önemli ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer buldu

  Taahhüt Haber’in haftanın üçüncü günü yayınlanan 14 Haziran 2023 Çarşamba tarih  ve 3150 sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri toplamı 3 milyar 241 milyon 190 bin TL. olan 14 adet ihaleye verilen teklifler (genel kabul gören adıyla ihale sonucu) yer aldı.

  12 Haziran 2023 Pazartesi ve 13 Haziran 2023 Salı günü Kamu İhale Kanunu (KİK) Madde 19 (Açık İhale) kapsamında yapılan ihalelerden, Taahhüt Haber’in istihbaratı ile edinilip haberleştirilen ve benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp, büyükten küçüğe göre sıralanıp, ihale dosyalarından alınan, makine ekipman ve teknik personel listeleri ve ödenek durumların da dahil edilerek özetlenen, makul teklif sahibi müteahhit firmanın ve ihaleye katılan tüm firmaların ve iş ortaklıkları -ortak girişim üyeleri de ayrı ayrı olmak üzere- iletişim bilgileri, ticaret sicili gazetesi özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanan ve 14 Haziran 2023 Çarşamba tarih ve 3150 sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 14 adet ihaleye verilen teklifler içinde YM’si (EDÜ) Eşik Değer Üstü 3 ve YM’si ED’nin yarısı üstü ancak ED’nim altında (EDYÜ) 2 adet önemli ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer buldu.

  Yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 3 milyar 10 milyon lirayı geçen bu 5 adet önemli ihaleye verilen tekliflerin özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

14 HAZİRAN 2023 ÇARŞAMBA GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN, YM’Sİ EŞİK DEĞERİN ÜSTÜNDE, YAKLAŞIK MALİYETLERİ (YM) TOPLAMI 2 MİLYAR 575 MİLYON LİRAYI GEÇEN 3 ADET ÖNEMLİ İHALEYE VERİLEN TEKLİFLERİN (İHALE SONUCUNUN) ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

  13 Haziran 2023 Salı günü ihale edilen TOKİ ‘nın 2023/446932 ihale kayıt numaralı (İKN) Kocaeli İli İzmit İlçesi Sekbanlı-Sepetçi Mahalleleri 3 Bölge 1 Etap 989 Adet Konut 8 Adet Dükkan ve 1’er Adet Cami ve İlköğretim Okulu İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 1.911.280.381 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda BURAKCAN İNŞAAT VE TİCARET teklifiyle ve tek teklif sahibi olarak tabiatıyla en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. İşin adı geçen firmaya ihale edilmesi kuvvetle muhtemel gözüküyor. BURAKCAN İNŞAAT VE TİCARET firmasının teklifi 1.980.000.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

  İhale konusu iş Tünel Kalıp Sistemi İle 989 Adet Konut (8 Adet Dükkan) ve Konvansiyonel Kalıp Sistemiyle 1’er Adet Cami ve İlköğretim Okulu İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi yapımını kapsıyor. 600 günde tamamlanması hedeflenen yatırım, Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 1 BÖLGE – İSTANBUL ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Kocaeli İli İzmit İlçesi Sekbanlı-Sepetçi Mahallelerinde inşa edilecek.

İhale sonucu (teklifler) istihbaratını kapsayan, ihaleye verilen teklifler tam listesi, indirim oranları, teklif veren tüm müteahhit firmaların ve ortak girişim veya iş ortaklığı üyelerinin ayrı ayrı iletişim bilgileri, bitirdiği ve devam eden işlerin kümülatif toplamları vb içeren ayrıntılı haberi için BKZ. 14 Haziran 2023 Çarşamba tarihli ve 3150 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 59 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/toki-nin-446932-kocaeli-burakcan-insaat/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 14.06.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

  13 Haziran 2023 Salı günü ihale edilen GENÇLİK SPOR BAKANLIĞI ‘nın 2023/472862 ihale kayıt numaralı (İKN) Bilecik 1500 Kişilik Öğrenci Yurdu İkmal İnşaatı ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 375.088.091 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda TEPEKONUT İNŞAAT + ATEM PETROL en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. İşin adı geçen firmaya ihale edilmesi kuvvetle muhtemel gözüküyor. TEPEKONUT İNŞAAT + ATEM PETROL firmasının teklifi 368.800.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

  İhale konusu iş 1 Adet-Betonarme – Bilecik 1500 Kişilik Öğrenci Yurdu İkmal İnşaatı işi yapımını kapsıyor. 550 günde tamamlanması hedeflenen yatırım, Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 2 BÖLGE – BURSA ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Bilecik İlinde inşa edilecek.

İhale sonucu (teklifler) istihbaratını kapsayan, ihaleye verilen teklifler tam listesi, indirim oranları, teklif veren tüm müteahhit firmaların ve ortak girişim veya iş ortaklığı üyelerinin ayrı ayrı iletişim bilgileri, bitirdiği ve devam eden işlerin kümülatif toplamları vb içeren ayrıntılı haberi için BKZ. 14 Haziran 2023 Çarşamba tarihli ve 3150 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 59 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/genclik-spor-bakanligi-nin-472862-bilecik-tepekonut-insaat-atem-petrol/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 14.06.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

  13 Haziran 2023 Salı günü ihale edilen KGM 9 BÖLGE ‘nın 2023/470179 ihale kayıt numaralı (İKN) Diyarbakır-Ergani) Ayr-Eğil Yolu km:0+000-21+769 Arası İle Ziyaret Yolu km:0+000-2+350 Arası Kesimlerin ikmal inşaatı ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 290.606.707 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda İBM İNŞAAT teklifiyle sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul teklif sahibi olarak dikkat çekti. Ancak ihalede sorgulanması muhtemel 14 teklif var. İhalenin, sorgulanması muhtemel, bir başka deyişle ADTA (Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları) istenmesi muhtemel firmaların açıklamalarının değerlendirilmesinin ardından sonuçlanması bekleniyor. İBM İNŞAAT firmasının teklifi 198.531.200,00 TL olarak kayıtlara geçti.

  İhale konusu iş 1.638.000,00 m³ Her Cins ve Klastaki Zeminde Ocak Ariyeti, Yarma ve Yan Ariyet Kazısı Yapılması ve Kullanılması, 53.713,00 m³ Ocak ve/veya kazı Taşı ile Moloz Taş İnşaat (Hazır Beton Harcı ile )(Herşey Dahil) ve Birim Fiyat Teklif Cetvelindeki Miktarlarda Diğer İmalatların inşaatı işi yapımını kapsıyor. 720 günde tamamlanması hedeflenen yatırım, Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 8 BÖLGE – DİYARBAKIR ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Diyarbakır-Ergani) Ayr-Eğil Yolu km:0+000-21+769 Arası İle Ziyaret Yolu km:0+000-2+350 Arası Kesimleinder inşa edilecek.

İhale sonucu (teklifler) istihbaratını kapsayan, ihaleye verilen teklifler tam listesi, indirim oranları, teklif veren tüm müteahhit firmaların ve ortak girişim veya iş ortaklığı üyelerinin ayrı ayrı iletişim bilgileri, bitirdiği ve devam eden işlerin kümülatif toplamları vb içeren ayrıntılı haberi için BKZ. 14 Haziran 2023 Çarşamba tarihli ve 3150 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 55 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/kgm-9-bolge-nin-470179-diyarbakir-ibm-insaat/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 14.06.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

14 HAZİRAN 2023 ÇARŞAMBA GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN YM’Sİ (EDYÜ) EŞİK DEĞERİN YARISI ÜSTÜNDE ANCAK ED’NİN ALTINDA, YAKLAŞIK MALİYETLERİ TOPLAMI 435 MİLYON LİRAYI GEÇEN 2 ADET ÖNEMLİ İHALEYE VERİLEN TEKLİFLERİN (İHALE SONUCUNUN) ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

  13 Haziran 2023 Salı günü ihale edilen TARIM ORMAN BAKANLIĞI ‘nın 2023/420279 ihale kayıt numaralı (İKN) İstanbul Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü ve Zirai Karantina Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası inşaatı ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 244.007.577 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda NİLTAŞ İNŞAAT en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. İşin adı geçen firmaya ihale edilmesi kuvvetle muhtemel gözüküyor. NİLTAŞ İNŞAAT firmasının teklifi 258.200.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

  İhale konusu iş 1 Adet Yapım İşi (Bodrum Kat+ Zemin Kat+ 3 Normal Kat) bina inşaatı işi yapımını kapsıyor. 900 günde tamamlanması hedeflenen yatırım, Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 1 BÖLGE – İSTANBUL ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, İstanbul’da inşa edilecek.

İhale sonucu (teklifler) istihbaratını kapsayan, ihaleye verilen teklifler tam listesi, indirim oranları, teklif veren tüm müteahhit firmaların ve ortak girişim veya iş ortaklığı üyelerinin ayrı ayrı iletişim bilgileri, bitirdiği ve devam eden işlerin kümülatif toplamları vb içeren ayrıntılı haberi için BKZ. 14 Haziran 2023 Çarşamba tarihli ve 3150 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 60 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/tarim-orman-bakanligi-nin-420279-istanbul-niltas-insaat/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 14.06.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

  13 Haziran 2023 Salı günü ihale edilen DSİ 25 BÖLGE ‘nın 2023/418040 ihale kayıt numaralı (İKN) Artvin Merkezinden Geçen Şehiriçi Derelerinde Taşkın ve Rüsubat Kontrolü 2, Kısım inşaatı ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 194.992.134 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda ESER İNŞAAT + MAY İNŞAAT teklifiyle sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul teklif sahibi olarak dikkat çekti. Ancak ihalede sorgulanması muhtemel 8 teklif var. İhalenin, sorgulanması muhtemel, bir başka deyişle ADTA (Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları) istenmesi muhtemel firmaların açıklamalarının değerlendirilmesinin ardından sonuçlanması bekleniyor. ESER İNŞAAT + MAY İNŞAAT firmasının teklifi 117.771.800,00 TL olarak kayıtlara geçti.

  İhale konusu iş 125000 m3 Kazı, 41150 m3 C25/30 Beton, 25000 m3 İstifli Tahkimat, 10000 m3 İstifsiz Taş Dolgu, 200000 Kg Çeşitli Demir İşleri, 25000 m3 Kargir, 240 Ton Betonarme Demiri ve 13000 m3 Sedde Dolgu İşi yapımını kapsıyor. 600 günde tamamlanması hedeflenen yatırım, Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 9 BÖLGE – ERZURUM ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Artvin İli Merkez İlçesinde inşa edilecek.

İhale sonucu (teklifler) istihbaratını kapsayan, ihaleye verilen teklifler tam listesi, indirim oranları, teklif veren tüm müteahhit firmaların ve ortak girişim veya iş ortaklığı üyelerinin ayrı ayrı iletişim bilgileri, bitirdiği ve devam eden işlerin kümülatif toplamları vb içeren ayrıntılı haberi için BKZ. 14 Haziran 2023 Çarşamba tarihli ve 3150 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 58 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/dsi-25-bolge-nin-418040-artvin-eser-insaat-may-insaat/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 14.06.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

İhale Sonuçlarının (İhalelere verilen tekliflerin) tam listesi için BKZ 14 Haziran 2023 Çarşamba tarihli ve 3150 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa 55-60

KISALTMALAR

ADTA = Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları

EAEAT = Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif (İhaleyi kazanması kuvvetle muhtemel gözüken teklif)

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 146 milyon 815 bin lira (146.815.969,-TL) / 2023 yılı fiyatlarıyla 290 milyon 284 bin lira (290.284.533,-TL.)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

EDYÜ = Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

KİK MADDE 19 = Kamu İhale Kanunu Madde 19: Açık İhale Usulü / KİK MDDE 19. – Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.

TH = Günlük Taahhüt Haber

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

TH / 15.06.2023 - 3151 - 17
TH / 15.06.2023 – 3151 – 17

ÖZET

Taahhüt Haber’in haftanın üçüncü günü yayınlanan 14 Haziran 2023 Çarşamba tarih  ve 3150 sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri toplamı 3 milyar 241 milyon 190 bin TL. olan 14 adet ihaleye verilen teklifler (genel kabul gören adıyla ihale sonucu) yer aldı.