Taahhüt Haber’de 14 Haziran 2024 Cuma günü ihale bedelleri toplamı 1 milyar 325 milyon lirayı geçen YM’si EDÜ 1 ve EDYÜ 3 olmak üzere toplam 4 adet önemli SBİS yer buldu

  Taahhüt Haber’in geçen haftanın beşinci günü yayınlanan 14 Haziran 2024 Cuma tarih ve 3402 sayılı nüshasında ihale bedelleri toplamı 1 milyar 793 milyon 658 bin TL olan 24 adet (SBİS) sözleşmeye bağlanmış ihale sonucu yayınlandı. 13 Haziran 2024 Perşembe günü Kamu İhale Kurumunun EKAP’ta yayınladığı (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonuçlarından 13b1 İLAN ve 1 milyon TL. altı olanlar elenip, güncel olanlar seçilerek, benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp ve büyükten küçüğe göre sıralanıp, makine ekipman ve teknik personel listeleri de dahil edilerek özetlenen, ihaleyi kazanan müteahhit firmanın iletişim bilgileri, ticaret sicili özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanarak 14 Haziran 2024 Cuma tarih ve 3402 sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 24 adet SBİS içinde YM’si (EDÜ) Eşik Değer Üstü 1 ve YM’si ED’nin yarısı üstü ancak ED’nim altında (EDYÜ) 3 adet önemli SBİS (Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucu ) yer buldu. İhale bedelleri toplamı 1 milyar 325 milyon lirayı geçen bu 4 adet önemli (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

14 HAZİRAN 2024 CUMA GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN, YM’Sİ EŞİK DEĞERİN ÜSTÜNDE, İHALE BEDELLERİ TOPLAMI 870 MİLYON LİRAYI GEÇEN 1 ADET SBİS’İN ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

  – ADIYAMAN İL ÇEVRE ŞEHİRCİLİK (İKN. 2024/459887 ) & Pazarlık- Adıyaman İli 19 Paket 287 Adet Hafif Çelik Konut Yapım İşi (P122) ihalesini 872.217.704 TL ihale bedeli ile HOLOĞLU İNŞAAT+EKPET İNŞAAT kazandı Sözleşmesi 27 Mayıs 2024 Pazartesi tarihinde imzalanan yatırımın inşaatı için çalışmalara 27 Mayıs 2024 Pazartesi günü başlandı. Kapsamında Adıyaman İli 19 Paket 287 Adet Hafif Çelik Konut Yapım İşi (P122) – Yapım – Pazarlık – Pazarlık (MD 21 B) işi olan ve ihale duyurusunda yapım işi için 209 gün süre verilen yatırımın 22.12.2024 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. Yatırım TH 7 BÖLGE – GAZİANTEP ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Adıyaman İlinde inşa edilecek.

Kesinleşmiş sonuç ilanı (İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, kazanan müteahhit firmanın devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 14 Haziran 2024 Cuma tarih ve 3402 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 52 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/adiyaman-il-cevre-sehircilik-459887-adiyaman-ili-19-paket-287-adet-hafif-celik-konut-yapim-hologlu-insaat-ekpet-insaat/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 14.06.2024 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

14 HAZİRAN 2024 CUMA GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN YM’Sİ (EDYÜ) EŞİK DEĞERİN YARISI ÜSTÜNDE ANCAK ED’NİN ALTINDA, İHALE BEDELLERİ TOPLAMI 555 MİLYON LİRAYI GEÇEN 3 ADET SBİS’İN KISA BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

  – TEİAŞ (İKN. 2024/284908 ) İTM.466 Referanslı, 154 kV Türkeli TM Yapımı İnşaatı ihalesini 204.465.920 TL ihale bedeli ile EUROPOWER ENERJİ ve OTOMASYON TEKNO AŞ kazandı Sözleşmesi 24 Mayıs 2024 Cuma tarihinde imzalanan yatırımın inşaatı için çalışmalara 02 Haziran 2024 Pazar günü başlandı. Kapsamında 1 Adet 154 kV Trafo Merkezi Yapımı işi olan ve ihale duyurusunda yapım işi için 450 gün süre verilen yatırımın 26.08.2025 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. Yatırım TH 4 BÖLGE – ANKARA ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Sinop ilinde inşa edilecek.

Kesinleşmiş sonuç ilanı (İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, kazanan müteahhit firmanın devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 14 Haziran 2024 Cuma tarihli ve 3402 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 53 Öte yandan ihaleye verilen tekliflerin tam listesi için BKZ 04.04.2024 tarih ve 3356 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 31 / Ayrıca sözleşmeye bağlanmış ihale sonucunun detayı için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/teias-284908-itm-466-referansli-154-kv-turkeli-tm-yapimi-europower-enerji-2/

  (Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 14.06.2024 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

  – ADIYAMAN İL ÇEVRE ŞEHİRCİLİK (İKN. 2024/452380 ) & Pazarlık- Adıyaman İli 22 Paket 65 Adet Hafif Çelik Konut Yapım İnşaatı ihalesini 178.015.500 TL ihale bedeli ile ACM MÜHENDİSLİK TARIM LTD kazandı Sözleşmesi 22 Mayıs 2024 Çarşamba tarihinde imzalanan yatırımın inşaatı için çalışmalara 22 Mayıs 2024 Çarşamba günü başlandı. Kapsamında Adıyaman İli 22 Paket 65 Adet Hafif Çelik Konut Yapım İşi (P125) – Yapım – Pazarlık – Pazarlık (MD 21 B) işi olan ve ihale duyurusunda yapım işi için 209 gün süre verilen yatırımın 17.12.2024 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. Yatırım TH 7 BÖLGE – GAZİANTEP ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Adıyaman İlinde inşa edilecek.

Kesinleşmiş sonuç ilanı (İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, kazanan müteahhit firmanın devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 14 Haziran 2024 Cuma tarih ve 3402 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 52 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 14.06.2024 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

  – DSİ 22 BÖLGE (İKN. 2023/1586772 ) Trabzon-Tonya İskenderli Mahallesi Taşkın Koruma İnşaatı ihalesini 173.333.333 TL ihale bedeli ile SİSTEM ELEKTROMEKANİK+NAMIK ÇEBİ kazandı Sözleşmesi 04 Haziran 2024 Salı tarihinde imzalanan yatırımın inşaatı için çalışmalara 07 Haziran 2024 Cuma günü başlandı. Kapsamında 3.050,00 m Beton Duvar, 2.100,00 m Betonarme U Kanal, 6 Adet Menfez, 8 Adet Yaya Köprüsü, 2 Adet Araç Köprüsü İmalatları. işi olan ve ihale duyurusunda yapım işi için 800 gün süre verilen yatırımın 16.08.2026 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. Yatırım TH 9 BÖLGE – ERZURUM ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Trabzon İli Tonya İlçesinde inşa edilecek.

Kesinleşmiş sonuç ilanı (İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, kazanan müteahhit firmanın devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 14 Haziran 2024 Cuma tarihli ve 3402 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 48 Öte yandan ihaleye verilen tekliflerin tam listesi için BKZ 22.02.2024 tarih ve 3326 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 47 / Ayrıca sözleşmeye bağlanmış ihale sonucunun detayı için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/dsi-22-bolge-1586772-trabzon-tonya-iskenderli-mahallesi-taskin-koruma-insaati-sistem-elektromekanik-namik-cebi/

  (Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 14.06.2024 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonuçlarının (SBİS) tam listesi için BKZ 14 Haziran 2024 Cuma tarihli ve 3402 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 48-53

KISALTMALAR

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla  146 milyon 815 bin lira (146.815.969,-TL) / 2023 yılı fiyatlarıyla 290 milyon 284 bin lira (290.284.533,-TL.) 2024 yılı fiyatlarıyla ise  418 milyon 648 bin lira  (418.648.353,-TL)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

EDYÜ = Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

SBİS = Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonuçları

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

TH = Taahhüt Haber

13b1 İLAN: Yapım – inşaat – ihalelerinde Kamu İhale Kanunun 13b1 maddesinde yer alan ve her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 873.705,-TL. altı / 2023 yılı fiyatlarıyla ise 1 milyon 727  bin TL altı ve 2024 yılı fiyatlarıyla ise 2 milyon 491 bin TL. altı yaklaşık maliyeti olan  yapım (inşaat) ihaleleri

TH / 20.06.2024 - 3403 - 17
TH / 20.06.2024 – 3403 – 17

ÖZET

Taahhüt Haber’in geçen haftanın beşinci günü yayınlanan 14 Haziran 2024 Cuma tarih ve 3402 sayılı nüshasında ihale bedelleri toplamı 1 milyar 793 milyon 658 bin TL olan 24 adet (SBİS) sözleşmeye bağlanmış ihale sonucu yayınlandı. 13 Haziran 2024 Perşembe günü Kamu İhale Kurumunun EKAP’ta yayınladığı (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonuçlarından 13b1 İLAN ve 1 milyon TL. altı olanlar elenip, güncel olanlar seçilerek, benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp ve büyükten küçüğe göre sıralanıp, makine ekipman ve teknik personel listeleri de dahil edilerek özetlenen, ihaleyi kazanan müteahhit firmanın iletişim bilgileri, ticaret sicili özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanarak 14 Haziran 2024 Cuma tarih ve 3402 sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 24 adet SBİS içinde YM’si (EDÜ) Eşik Değer Üstü 1 ve YM’si ED’nin yarısı üstü ancak ED’nim altında (EDYÜ) 3 adet önemli SBİS (Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucu ) yer buldu. İhale bedelleri toplamı 1 milyar 325 milyon lirayı geçen bu 4 adet önemli (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.