Taahhüt Haber’de 14 Haziran 2024 Cuma günü YM’leri toplamı 6 milyar 520 milyon lirayı geçen YM’si EDÜ 4 ve EDYÜ 3 adet olmak üzere toplam 7 adet önemli ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer buldu

  Taahhüt Haber’in geçen haftanın beşinci günü yayınlanan 14 Haziran 2024 Cuma tarih ve 3402 sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri toplamı 6 milyar 842 milyon 251 bin TL olan 17 adet ihaleye verilen teklifler (genel kabul gören adıyla ihale sonucu) yer aldı.

  13 Haziran 2024 Perşembe günü Kamu İhale Kanunu (KİK) Madde 19 (Açık İhale) kapsamında yapılan ihalelerden, Taahhüt Haber’in istihbaratı ile edinilip haberleştirilen ve benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp, büyükten küçüğe göre sıralanıp, ihale dosyalarından alınan, makine ekipman ve teknik personel listeleri ve ödenek durumların da dahil edilerek özetlenen, makul teklif sahibi müteahhit firmanın ve ihaleye katılan tüm firmaların ve iş ortaklıkları -ortak girişim üyeleri de ayrı ayrı olmak üzere- iletişim bilgileri, ticaret sicili gazetesi özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanan ve 14 Haziran 2024 Cuma tarih ve 3402 sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 17 adet ihaleye verilen teklifler içinde YM’si (EDÜ) Eşik Değer Üstü 4 ve YM’si ED’nin yarısı üstü ancak ED’nim altında (EDYÜ) 3 adet önemli ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer buldu.

  Yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 6 milyar 520 milyon lirayı geçen bu 7 adet önemli ihaleye verilen tekliflerin özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

14 HAZİRAN 2024 CUMA GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN, YM’Sİ EŞİK DEĞERİN ÜSTÜNDE, YAKLAŞIK MALİYETLERİ (YM) TOPLAMI 5 MİLYAR 630 MİLYON LİRAYI GEÇEN 4 ADET ÖNEMLİ İHALEYE VERİLEN TEKLİFLERİN (İHALE SONUCUNUN) ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

  04 Haziran 2024 Salı günü ihale edilen TEİAŞ ‘nın 2024/526081 ihale kayıt numaralı (İKN) HKABÇY.1 Referanslı, Ataşehir GIS TM – Ümraniye TM 400 kV, 2500 mm², 9,20 km XLPE İzoleli Yeraltı Güç Kablosu Bağlantı Projesi İnşaatı ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 1.919.943.662 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda DEMİRER KABLO en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. DEMİRER KABLO firmasının teklifi 1.540.936.972,00 TL olarak kayıtlara geçti.

  İhale konusu iş HKABÇY.1 Referanslı, Ataşehir GIS TM – Ümraniye TM 400 kV, 2500 mm², 9,20 km XLPE İzoleli Yeraltı Güç Kablosu Bağlantı Projesi yapımını kapsıyor. 600 günde tamamlanması hedeflenen yatırım, Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 1 BÖLGE – İSTANBUL ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, İstanbul ilinde inşa edilecek.

İhale sonucu (teklifler) istihbaratını kapsayan, ihaleye verilen teklifler tam listesi, indirim oranları, teklif veren tüm müteahhit firmaların ve ortak girişim veya iş ortaklığı üyelerinin ayrı ayrı iletişim bilgileri, bitirdiği ve devam eden işlerin kümülatif toplamları vb içeren ayrıntılı haberi için BKZ. 14 Haziran 2024 Cuma tarihli ve 3402 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 62 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/teias-526081-hkabcy-1-referansli-atasehir-gis-tm-umraniye-tm-400-kv-2500-mm%c2%b2-920-km-xlpe-izoleli-yeralti-guc-kablosu-demirer-kablo/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 14.06.2024 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

  04 Haziran 2024 Salı günü ihale edilen TEİAŞ ‘nın 2024/525431 ihale kayıt numaralı (İKN) HKABÇY.2 Referanslı, Paşaköy TM – Ataşehir GIS TM 400 kV, 2500 mm², 8,50 km XLPE İzoleli Yeraltı Güç Kablosu Bağlantı Projesi İnşaatı ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 1.727.505.020 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda DEMİREL KABLO en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. DEMİREL KABLO firmasının teklifi 1.381.687.544,00 TL olarak kayıtlara geçti.

  İhale konusu iş HKABÇY.2 Referanslı, Paşaköy TM – Ataşehir GIS TM 400 kV, 2500 mm², 8,50 km XLPE İzoleli Yeraltı Güç Kablosu Bağlantı Projesi yapımını kapsıyor. 600 günde tamamlanması hedeflenen yatırım, Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 1 BÖLGE – İSTANBUL ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, İstanbul ilinde inşa edilecek.

İhale sonucu (teklifler) istihbaratını kapsayan, ihaleye verilen teklifler tam listesi, indirim oranları, teklif veren tüm müteahhit firmaların ve ortak girişim veya iş ortaklığı üyelerinin ayrı ayrı iletişim bilgileri, bitirdiği ve devam eden işlerin kümülatif toplamları vb içeren ayrıntılı haberi için BKZ. 14 Haziran 2024 Cuma tarihli ve 3402 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 62 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/teias-525431-hkabcy-2-referansli-pasakoy-tm-atasehir-gis-tm-400-kv-2500-mm%c2%b2-850-km-xlpe-izoleli-yeralti-guc-kablosu-baglanti-projesi-insaati-demirel-kablo/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 14.06.2024 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

  13 Haziran 2024 Perşembe günü ihale edilen TOKİ ‘nın 2024/613931 ihale kayıt numaralı (İKN) İstanbul İli Maltepe İlçesi Atışokulu Mahallesi 1. Etap 572 Adet Konut, 8 Adet Dükkan ve 1 Adet Cami İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İkmal İnşaatı ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 1.368.089.798 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda HBN ELİT ENERJİ en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. HBN ELİT ENERJİ firmasının teklifi 1.135.450.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

  İhale konusu iş Tünel Kalıp Sistemiyle 572 Adet Konut ve 8 Adet Dükkan, Konvansiyonel Kalıp Sistemiyle 1 Adet Cami İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İkmal İşi yapımını kapsıyor. 550 günde tamamlanması hedeflenen yatırım, Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 1 BÖLGE – İSTANBUL ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, İstanbul inşa edilecek.

İhale sonucu (teklifler) istihbaratını kapsayan, ihaleye verilen teklifler tam listesi, indirim oranları, teklif veren tüm müteahhit firmaların ve ortak girişim veya iş ortaklığı üyelerinin ayrı ayrı iletişim bilgileri, bitirdiği ve devam eden işlerin kümülatif toplamları vb içeren ayrıntılı haberi için BKZ. 14 Haziran 2024 Cuma tarihli ve 3402 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 60 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/toki-613931-istanbul-ili-maltepe-ilcesi-atisokulu-mahallesi-1-etap-572-adet-konut-8-adet-dukkan-ve-1-adet-cami-insaatlari-hbn-elit-enerji/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 14.06.2024 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

  06 Haziran 2024 Perşembe günü ihale edilen KGM 4 BÖLGE ‘nın 2024/502463 ihale kayıt numaralı (İKN) Karayolları 44., 45., 46. ve 47. Şube Şeflikleri Yollarında Rutin Yol Bakım ve Onarım ile Kar ve Buz Mücadelesi Yapım İnşaatı ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 618.438.431 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda KUMSAL PETROL teklifiyle sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul teklif sahibi olarak dikkat çekti. Ancak ihalede sorgulanması muhtemel 9 teklif var. İhalenin, sorgulanması muhtemel, bir başka deyişle ADTA (Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları) istenmesi muhtemel firmaların açıklamalarının değerlendirilmesinin ardından sonuçlanması bekleniyor. KUMSAL PETROL firmasının teklifi 496.605.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

  İhale konusu iş (2.252 km x 2 Yıl) Muhtelif Bakım ve Trafik Güv. İşleri, 26.500 Ton Asfalt Yaması, 40.000 Ton Greyderle Serme, 40.000 m3 Sanat Yapısı Temizliği, Kar ve Buz Mücadelesi İçin 25.000 Saat Kamyon, 2.000 Saat Greyder, 6.500 Saat Yükleyici Çalıştırılması yapımını kapsıyor. 730 günde tamamlanması hedeflenen yatırım, Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 4 BÖLGE – ANKARA ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Karayolları 44., 45., 46. ve 47. Şube Şeflikleri Yollarında inşa edilecek.

İhale sonucu (teklifler) istihbaratını kapsayan, ihaleye verilen teklifler tam listesi, indirim oranları, teklif veren tüm müteahhit firmaların ve ortak girişim veya iş ortaklığı üyelerinin ayrı ayrı iletişim bilgileri, bitirdiği ve devam eden işlerin kümülatif toplamları vb içeren ayrıntılı haberi için BKZ. 14 Haziran 2024 Cuma tarihli ve 3402 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 59 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/kgm-4-bolge-502463-karayollari-44-45-46-ve-47-sube-seflikleri-yollarinda-rutin-yol-bakim-kumsal-petrol/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 14.06.2024 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

14 HAZİRAN 2024 CUMA GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN YM’Sİ (EDYÜ) EŞİK DEĞERİN YARISI ÜSTÜNDE ANCAK ED’NİN ALTINDA, YAKLAŞIK MALİYETLERİ TOPLAMI 890 MİLYON LİRAYI GEÇEN 3 ADET ÖNEMLİ İHALEYE VERİLEN TEKLİFLERİN (İHALE SONUCUNUN) ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

  13 Haziran 2024 Perşembe günü ihale edilen TOKİ ‘nın 2024/658175 ihale kayıt numaralı (İKN) Düzce İli Merkez İlçesi Boğaziçi Mahallesi 103 Adet Konut ve 2 Adet Dükkan İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 357.402.091 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda HEDEF İNŞAAT teklifiyle sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul teklif sahibi olarak dikkat çekti. Ancak ihalede sorgulanması muhtemel 4 teklif var. İhalenin, sorgulanması muhtemel, bir başka deyişle ADTA (Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları) istenmesi muhtemel firmaların açıklamalarının değerlendirilmesinin ardından sonuçlanması bekleniyor. HEDEF İNŞAAT firmasının teklifi 255.272.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

  İhale konusu iş Tünel Kalıp Sistemiyle 103 Adet Konut ve 2 Adet Dükkan İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi yapımını kapsıyor. 400 günde tamamlanması hedeflenen yatırım, Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 1 BÖLGE – İSTANBUL ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Düzce ilinde inşa edilecek.

İhale sonucu (teklifler) istihbaratını kapsayan, ihaleye verilen teklifler tam listesi, indirim oranları, teklif veren tüm müteahhit firmaların ve ortak girişim veya iş ortaklığı üyelerinin ayrı ayrı iletişim bilgileri, bitirdiği ve devam eden işlerin kümülatif toplamları vb içeren ayrıntılı haberi için BKZ. 14 Haziran 2024 Cuma tarihli ve 3402 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 60 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/toki-658175-duzce-ili-merkez-ilcesi-bogazici-mahallesi-103-adet-konut-ve-2-adet-dukkan-insaatlari-hedef-insaat/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 14.06.2024 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

  13 Haziran 2024 Perşembe günü ihale edilen DSİ 19 BÖLGE ‘nın 2023/1382347 ihale kayıt numaralı (İKN) Sivas 13 Uzunyayla Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri İnşaatı ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 289.773.712 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda GEOSİS MÜHENDİSLİK teklifiyle sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul teklif sahibi olarak dikkat çekti. Ancak ihalede sorgulanması muhtemel 7 teklif var. İhalenin, sorgulanması muhtemel, bir başka deyişle ADTA (Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları) istenmesi muhtemel firmaların açıklamalarının değerlendirilmesinin ardından sonuçlanması bekleniyor. GEOSİS MÜHENDİSLİK firmasının teklifi 176.554.058,21 TL olarak kayıtlara geçti.

  İhale konusu iş A-Grubu (23128 ha Düzenleme Alanı İçerisinde Arazi Toplulaştırma Mühendislik İşleri) B-Grubu (550 km Stabilize Kaplamalı Tarla İçi Yol ve Birim Fiyat Teklif Cetvelinde verilen Diğer Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri İnşaat İşleri) yapımını kapsıyor. 1070 günde tamamlanması hedeflenen yatırım, Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 5 BÖLGE – KAYSERİ ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Sivas İli Kangal İlçesinde inşa edilecek.

İhale sonucu (teklifler) istihbaratını kapsayan, ihaleye verilen teklifler tam listesi, indirim oranları, teklif veren tüm müteahhit firmaların ve ortak girişim veya iş ortaklığı üyelerinin ayrı ayrı iletişim bilgileri, bitirdiği ve devam eden işlerin kümülatif toplamları vb içeren ayrıntılı haberi için BKZ. 14 Haziran 2024 Cuma tarihli ve 3402 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 58 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/dsi-19-bolge-1382347-sivas-13-uzunyayla-arazi-toplulastirma-ve-tarla-ici-gelistirme-hizmetleri-geosis-muhendislik/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 14.06.2024 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

  31 Mayıs 2024 Cuma günü ihale edilen TEİAŞ ‘nın 2024/554190 ihale kayıt numaralı (İKN) İTM.470 Referanslı, 18 Bölge Müdürlüğüne Ait 10 Adet Transformatör Merkezinde Yangın Tevsiatı Yapılması İnşaatı ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 245.878.168 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda FİBER MÜHENDİSLİK + ZERKON BETON en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. FİBER MÜHENDİSLİK + ZERKON BETON firmasının teklifi 248.792.922,00 TL olarak kayıtlara geçti.

  İhale konusu iş 10 Adet Transformatör Merkezinde Yangın Tevsiatı Yapımı yapımını kapsıyor. 480 günde tamamlanması hedeflenen yatırım, Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 6 BÖLGE – ADANA ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Adana, Mersin, Hatay illerinde inşa edilecek.

İhale sonucu (teklifler) istihbaratını kapsayan, ihaleye verilen teklifler tam listesi, indirim oranları, teklif veren tüm müteahhit firmaların ve ortak girişim veya iş ortaklığı üyelerinin ayrı ayrı iletişim bilgileri, bitirdiği ve devam eden işlerin kümülatif toplamları vb içeren ayrıntılı haberi için BKZ. 14 Haziran 2024 Cuma tarihli ve 3402 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 63 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/teias-554190-itm-470-referansli-18-bolge-mudurlugune-ait-10-adet-transformator-merkezinde-yangin-tevsiati-yapilmasi-fiber-muhendislik-zerkon-beton/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 14.06.2024 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

İhale Sonuçlarının (İhalelere verilen tekliflerin) tam listesi için BKZ 14 Haziran 2024 Cuma tarihli ve 3402 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 55-63

KISALTMALAR

ADTA = Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları

EAEAT = Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif (İhaleyi kazanması kuvvetle muhtemel gözüken teklif)

ED: Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla  146 milyon 815 bin lira (146.815.969,-TL) / 2023 yılı fiyatlarıyla 290 milyon 284 bin lira (290.284.533,-TL.) 2024 yılı fiyatlarıyla ise  418 milyon 648 bin lira  (418.648.353,-TL)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

EDYÜ = Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

KİK MADDE 19 = Kamu İhale Kanunu Madde 19: Açık İhale Usulü / KİK MDDE 19. – Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.

TH = Günlük Taahhüt Haber

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

TH / 20.06.2024 - 3403 - 19
TH / 20.06.2024 – 3403 – 19

ÖZET

Taahhüt Haber’in geçen haftanın beşinci günü yayınlanan 14 Haziran 2024 Cuma tarih ve 3402 sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri toplamı 6 milyar 842 milyon 251 bin TL olan 17 adet ihaleye verilen teklifler (genel kabul gören adıyla ihale sonucu) yer aldı.