Taahhüt Haber’de 14 Mart 2023 Salı  günü YM’leri (Yaklaşık Maliyet) toplamı 1 milyar 950 milyon lirayı geçen YM’leri EDYÜ 3 ve EDÜ 1 olmak üzere 4 adet önemli ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer aldı

Taahhüt Haber’in haftanın ikinci günü yayınlanan 14 Mart 2023 Salı tarih ve 3087 sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri toplamı 2 milyar 200 milyon lirayı geçen 15 adet ihaleye verilen teklifler (genel kabul gören adıyla ihale sonucu) yer aldı 10 Mart 2023 Cuma ve 13 Mart 2023 Pazartesi günü KİK Madde 19 (Açık İhale) kapsamında yapılan ihalelerden, Taahhüt Haber’in istihbaratı ile edinilip haberleştirilen ve benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp, büyükten küçüğe göre sıralanıp, ihale dosyalarından alınan, makine ekipman ve teknik personel listeleri ve ödenek durumların da dahil edilerek özetlenen, makul teklif sahibi müteahhit firmanın ve ihaleye katılan tüm firmaların ve iş ortaklıkları -ortak girişim üyeleri de ayrı ayrı olmak üzere- iletişim bilgileri, ticaret sicili gazetesi özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanan ve 14 Mart 2023 Salı tarih ve 3087 sayılı  (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 15 adet ihaleye verilen teklifler içinde YM’leri toplamı (Yaklaşık Maliyet) 1 milyar 750 milyon liraya yaklaşan 3 adet EDÜ ve YM’si 210 milyon lirayı geçen 1 adet EDYÜ  olmak üzere toplam 4 adet önemli teklifler (ihale sonucu) yer buldu.

YM’leri toplamı nominal fiyatlarla 1 milyar 950 milyon lirayı geçen bu 4 adet önemli ihaleye verilen teklifler listelerinin (ihale sonucunun) özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

14 MART 2023 SALI GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN YM’Sİ EDÜ YM’LERİ TOPLAMI 1 MİLYAR 750 MİLYON LİRAYA YAKLAŞAN 3 ADET İHALEYE VERİLEN TEKLİFLERİN (İHALE SONUCUNUN) ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

– TOKİ Toplu Konut İdare Bşk / 2023/112393 — Muğla İli Seydikemer İlçesi Kemer Mahallesi 304 Adet Konut, 8 Adet Dükkan İnşaatları İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi Yapım İşi / 10 Mart 2023 Cuma günü yapılan ve 1 teklifin verildiği ve yaklaşık maliyeti 415.725.543 TL olarak açıklanan ihalede ALSON ENERJİ + HAZANAY İNŞAAT tek teklif sahibi olarak tabiatıyla en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. ALSON ENERJİ + HAZANAY İNŞAAT ‘in teklifi 528.000.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

İhalelere verilen teklifler(İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, şanslı müteahhit firmanın, sorgulanması muhtemel firmaların ve hatta ihaleye teklif veren tüm firmaların iletişim bilgileri, devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 14 Mart 2023 Salı  tarih ve 3086 sayılı Günlük Taahhüt Haber “İhalelerde Alınan Teklifler” sayfaları – Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/toki-nin-112393-mugla-alson-enerji-hazanay-insaat/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 14.3.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

– TOKİ Toplu Konut İdare Bşk / 2023/120914 — İstanbul İli, Esenler İlçesi, Güney Proje Alanı Kentsel Dönüşüm Ve Gelişim Projesi Genel Altyapı İnşaatı İkmal İşi Yapım İşi / 13 Mart 2023 Pazartesi günü yapılan ve 8 teklifin verildiği ve yaklaşık maliyeti 410.559.894 TL olarak açıklanan ihalede DANIŞ ASFALT sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul teklif sahibi olarak dikkat çekti. Ancak ihalede sorgulanması muhtemel 1 teklif var. İhalenin, sorgulanması muhtemel, bir başka deyişle ADTA (Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları) istenmesi muhtemel firmanın açıklamalarının değerlendirilmesinin ardından sonuçlanması bekleniyor. DANIŞ ASFALT ‘in teklifi 298.500.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

İhalelere verilen teklifler(İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, şanslı müteahhit firmanın, sorgulanması muhtemel firmaların ve hatta ihaleye teklif veren tüm firmaların iletişim bilgileri, devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 14 Mart 2023 Salı  tarih ve 3086 sayılı Günlük Taahhüt Haber “İhalelerde Alınan Teklifler” sayfaları – Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/toki-nin-120914-istanbul-danis-asfalt/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 14.3.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

– TOKİ Toplu Konut İdare Bşk / 2023/117729 — Balıkesir İli Altıeylül İlçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi 2 Etap 506 Adet Konut, 5 Adet Dükkan, 1 Adet 16 Derslikli İlkokul, 1 Adet Cami, 1 Adet 18 Dükkanlı Ticaret Merkezi İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi Yapım İşi / 13 Mart 2023 Pazartesi günü yapılan ve 1 teklifin verildiği ve yaklaşık maliyeti 714.494.439 TL olarak açıklanan ihalede ADIGÜZELLER İNŞAAT tek teklif sahibi olarak tabiatıyla en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. ADIGÜZELLER İNŞAAT ‘in teklifi 918.500.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

İhalelere verilen teklifler(İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, şanslı müteahhit firmanın, sorgulanması muhtemel firmaların ve hatta ihaleye teklif veren tüm firmaların iletişim bilgileri, devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 14 Mart 2023 Salı  tarih ve 3086 sayılı Günlük Taahhüt Haber “İhalelerde Alınan Teklifler” sayfaları – Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/toki-nin-117729-balikesir-adiguzeller-insaat/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 14.3.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

14 MART 2023 SALI GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN YM’Sİ EDYÜ, 230 MİLYON LİRAYI GEÇEN 1 ADET İHALEYE VERİLEN TEKLİFLERİN (İHALE SONUCUNUN) ÖZET BAŞLLIĞI ŞÖYLE:

13 Mart 2023 Pazartesi günü ihale edilen ELAZIĞ FIRAT ÜNİVERSİTESİ ‘nın 2023/142150 ihale kayıt numaralı (İKN) Fırat Üniversitesi Diş Hekimliği Hastanesi İkmal İnşaatı Yapım İşi ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 193.625.270 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda HAYMA İNŞAAT en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. HAYMA İNŞAAT firmasının teklifi 216.666.000,00 TL olarak kayıtlara geçti. https://taahhuthaber.com/download/elazig-firat-universitesi-nin-142150-hayma-insaat/

İhale Sonuçlarının (İhalelere verilen tekliflerin) tam listesi için BKZ 14 Mart 2023 Salı tarih ve 3087 sayılı Taahhüt Haber Sayfa 57-61

KISALTMALAR

ADTA = Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları

EAEAT = Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif (İhaleyi kazanması kuvvetle muhtemel gözüken teklif)

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 146 milyon 815 bin lira (146.815.969,-TL) / 2023 yılı fiyatlarıyla 290 milyon 284 bin lira (290.284.533,-TL.)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

EDYÜ = Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

ED/10-EDYA= Eşik Değerin 10’da Birinin Üstünde Ancak Eşik Değerin Yarısı Altında

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

KİK MADDE 19 = Kamu İhale Kanunu Madde 19: Açık İhale Usulü / KİK MDDE 19. – Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.

TH = Günlük Taahhüt Haber

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

TH / 15.03.2023 - 3088 - 19
TH / 15.03.2023 – 3088 – 19

ÖZET

Taahhüt Haber’in haftanın ikinci günü yayınlanan 14 Mart 2023 Salı tarih ve 3087 sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri toplamı 2 milyar 200 milyon lirayı geçen 15 adet ihaleye verilen teklifler (genel kabul gören adıyla ihale sonucu) yer aldı 10 Mart 2023 Cuma ve 13 Mart 2023 Pazartesi günü KİK Madde 19 (Açık İhale) kapsamında yapılan ihalelerden, Taahhüt Haber’in istihbaratı ile edinilip haberleştirilen ve benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp, büyükten küçüğe göre sıralanıp, ihale dosyalarından alınan, makine ekipman ve teknik personel listeleri ve ödenek durumların da dahil edilerek özetlenen, makul teklif sahibi müteahhit firmanın ve ihaleye katılan tüm firmaların ve iş ortaklıkları -ortak girişim üyeleri de ayrı ayrı olmak üzere- iletişim bilgileri, ticaret sicili gazetesi özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanan ve 14 Mart 2023 Salı tarih ve 3087 sayılı  (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 15 adet ihaleye verilen teklifler içinde YM’leri toplamı (Yaklaşık Maliyet) 1 milyar 750 milyon liraya yaklaşan 3 adet EDÜ ve YM’si 210 milyon lirayı geçen 1 adet EDYÜ  olmak üzere toplam 4 adet önemli teklifler (ihale sonucu) yer buldu.