Taahhüt Haber’de 14 Nisan 2023 Cuma günü YM’si  210  milyon lirayı geçen EDYÜ 1  adet ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer aldı

 Taahhüt Haber’in geçen haftanın son iş günü yayınlanan 14 Nisan 2023 Cuma tarih  ve 3110 sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 933 milyon lirayı geçen 20 adet ihaleye verilen teklifler (genel kabul gören adıyla ihale sonucu) yer aldı. 12 Nisan 2023 Çarşamba ve 13 Nisan 2023 Perşembe  günü Kamu İhale Kanunu (KİK) Madde 19 (Açık İhale) kapsamında yapılan ihalelerden, Taahhüt Haber’in istihbaratı ile edinilip haberleştirilen ve benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp, büyükten küçüğe göre sıralanıp, ihale dosyalarından alınan, makine ekipman ve teknik personel listeleri ve ödenek durumların da dahil edilerek özetlenen, makul teklif sahibi müteahhit firmanın ve ihaleye katılan tüm firmaların ve iş ortaklıkları -ortak girişim üyeleri de ayrı ayrı olmak üzere- iletişim bilgileri, ticaret sicili gazetesi özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanan ve 14 Nisan 2023 Cuma tarih  ve 3110  sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 20  adet ihaleye verilen teklifler içinde YM’si (Yaklaşık Maliyeti) 210 milyon lirayı geçen 1 adet EDYÜ önemli ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer buldu. Söz konusu önemli ihaleye verilen tekliflerin özet başlığını haberin devamında bulabilirsiniz.

14 NİSAN 2023 PERŞEMBE  GÜNÜ  TAAHHÜT HABER’DE YER BULAN YM’Sİ EDYÜ (YAKLAŞIK MALİYETİ EŞİK DEĞERİN YARISI  ÜSTÜ ANCAK EŞİK DEĞERİN ALTINDA) OLAN VE YM’Sİ 210  MİLYON LİRAYI GEÇEN   1 ADET İHALEYE VERİLEN TEKLİFLERİN (İHALE SONUCUNUN) ÖZET BAŞLIĞI ŞÖYLE

– 12 Nisan 2023 Çarşamba günü ihale edilen MERSİN BÜYÜKŞEHİR ‘in 2023/266937 ihale kayıt numaralı (İKN) Mersin İli, Tarsus İlçesi, İlçe Merkezinde Yol ve Kaldırım Düzenlemesi inşaatı ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 212.839.439 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda BERTOĞLU İNŞAAT sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul teklif sahibi olarak dikkat çekti. Ancak ihalede sorgulanması muhtemel 1 teklif var. İhalenin, sorgulanması muhtemel, bir başka deyişle ADTA (Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları) istenmesi muhtemel firmaların açıklamalarının değerlendirilmesinin ardından sonuçlanması bekleniyor. BERTOĞLU İNŞAAT firmasının teklifi 212.772.833,67 TL olarak kayıtlara geçti.

İhalelere verilen teklifler(İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, şanslı müteahhit firmanın, sorgulanması muhtemel firmaların ve hatta ihaleye teklif veren tüm firmaların iletişim bilgileri, devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ.14  Nisan 2023 Cuma  tarih ve 3110 sayılı Günlük Taahhüt Haber “İhalelerde Alınan Teklifler” sayfaları – Ayrıca daha fazla detay için BKZ.  https://taahhuthaber.com/download/mersin-buyuksehir-in-266937-bertoglu-insaat/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 14.4.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

İhale Sonuçlarının (İhalelere verilen tekliflerin) tam listesi için BKZ 14 Nisan 2023 Cuma tarih ve 3110  sayılı Taahhüt Haber Sayfa 44 – 51

KISALTMALAR

ADTA = Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları

EAEAT = Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif (İhaleyi kazanması kuvvetle muhtemel gözüken teklif)

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 146 milyon 815 bin lira (146.815.969,-TL) / 2023 yılı fiyatlarıyla 290 milyon 284 bin lira (290.284.533,-TL.)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

EDYÜ = Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

ED/10-EDYA= Eşik Değerin 10’da Birinin Üstünde Ancak Eşik Değerin Yarısı Altında

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

KİK MADDE 19 = Kamu İhale Kanunu Madde 19: Açık İhale Usulü / KİK MDDE 19. – Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.

TH = Günlük Taahhüt Haber

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

TH / 17.04.2023 - 3111 - 19
TH / 17.04.2023 – 3111 – 19

ÖZET

Taahhüt Haber’in geçen haftanın son iş günü yayınlanan 14 Nisan 2023 Cuma tarih ve 3110 sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 933 milyon lirayı geçen 20 adet ihaleye verilen teklifler (genel kabul gören adıyla ihale sonucu) yer aldı. 12 Nisan 2023 Çarşamba ve 13 Nisan 2023 Perşembe günü Kamu İhale Kanunu (KİK) Madde 19 (Açık İhale) kapsamında yapılan ihalelerden, Taahhüt Haber’in istihbaratı ile edinilip haberleştirilen ve benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp, büyükten küçüğe göre sıralanıp, ihale dosyalarından alınan, makine ekipman ve teknik personel listeleri ve ödenek durumların da dahil edilerek özetlenen, makul teklif sahibi müteahhit firmanın ve ihaleye katılan tüm firmaların ve iş ortaklıkları -ortak girişim üyeleri de ayrı ayrı olmak üzere- iletişim bilgileri, ticaret sicili gazetesi özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanan ve 14 Nisan 2023 Cuma tarih ve 3110 sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 2/ adet ihaleye verilen teklifler içinde YM’si (Yaklaşık Maliyeti) 210 milyon lirayı geçen 1 adet EDYÜ önemli ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer buldu. Söz konusu önemli ihaleye verilen tekliflerin özet başlığını haberin devamında bulabilirsiniz.