Taahhüt Haber’de 15 Ağustos 2022 Pazartesi günü YM’si EDÜ 4 ve ED’nin yarısı üstü 2 ihale duyurusu yer buldu

Taahhüt Haber’in haftanın ilk günü  yayınlanan 15 Ağustos 2022 Pazartesi tarih ve 2937 sayılı nüshasında tahmini yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 2 milyar 350 milyon lirayı geçen 96 adet ihale ilanı yayınlandı. 12 Ağustos 2022 Cuma günü Kamu İhale Kurumunun EKAP kapsamında yayınladığı ihale duyurularından 13b1 İLAN olanlar dışarıda bırakılarak, derlenip, yaklaşık maliyetlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralanıp, benzer işlere göre sınıflandırılıp, istenen makine ekipman ve teknik personel listesi ile birlikte özetlenerek, Taahhüt Haber’de yer alan bu 96 ihale ilanının içinde YM’si Eşik Değer Üstü (EDÜ) üst sınırı belirsiz 4 ihale duyurusu yer aldı. Yine aynı gün Taahhüt Haber’de YM’si eşik değerin (ED) yarısı üstü ve fakat eşik değerin altında 2 ihale ilanı daha yer buldu. Tahmini YM’leri toplamı 2 milyar lirayı yaklaşan bu 6 önemli ihale duyurusunun başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

15 AĞUSTOS 2022 PAZARTESİ  GÜNÜ  TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN 4 ADET YM’Sİ EDÜ İHALE İLANININ BAŞLIĞI ŞÖYLE:

– GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2022/790056 – Acil Travma ve Yanık Hastanesi Yapılması inşaatı için 12 Eylül 2022 Pazartesi günü teklifleri alacak. İhale ilanı özeti, sözleşme tasarısı, idari şartname özeti, ekleri vb. istihbaratı kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 15 Ağustos 2022 Pazartesi tarihli ve 2937 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 28 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/gaziantep-universitesi-ihale-duyurusu-yapti-790056/

– KÜTAHYA BELEDİYESİ ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2022/789981 – Kanal Kütahya Rekreasyon Alanı 1 Etap Yapım İşi için 15 Eylül 2022 Perşembe günü teklifleri alacak. İhale ilanı özeti, sözleşme tasarısı, idari şartname özeti, ekleri vb. istihbaratı kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 15 Ağustos 2022 Pazartesi benzer iş deneyimi olarak aranıyor. tarihli ve 2937 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 26 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/kutahya-belediyesi-ihale-duyurusu-yapti-789981-kanal-kutahya/

– İSKİ ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2022/746723 – Mevcut Katodik Koruma Sisteminin Revizyonu, Uzaktan İzlenilmesi ve Kontol Edilmesi inşaatı için 13 Eylül 2022 Salı günü teklifleri alacak. İhale ilanı özeti, sözleşme tasarısı, idari şartname özeti, ekleri vb. istihbaratı kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 15 Ağustos 2022 Pazartesi tarihli ve 2937 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 36 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/iski-ihale-duyurusu-yapti-746723/

– TOKİ ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2022/795849 – Ankara Sincan Saraycık 5 Bölge 1 Etap 488 Konut 20 Dükkan inşaatı için 19 Eylül 2022 Pazartesi günü teklifleri alacak

İhale ilanı özeti, sözleşme tasarısı, idari şartname özeti, ekleri vb. istihbaratı kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 15 Ağustos 2022 Pazartesi tarihli ve 2937 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 28 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/toki-ihale-duyurusu-yapti-795849-ankara-sincan-saraycik/

15 AĞUSTOS 2022 PAZARTESİ TAAHHÜT HABER’DE YER BULAN YM’LERİ ED’NİN YARISI ÜSTÜ VE FAKAT ED’NİN ALTINDA OLAN  2 İLANININ ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

– Kütahya Bld Fen İşl Md  2022/767935  – Yedigöller Rekreasyon Alanı Yapım İşi  / İhale 06.09.2022 tarihinde yapılacak.

– Balıkesir Valiliği Yat İzl Koor Bşk  2022/792167  – Ayvalık İlçesine Yeni Hükümet Konağı Yapım İşi   / İhale 09.09.2022  tarihinde yapılacak.

Günlük Taahhüt Haber’in her gün yayınladığı “Güne Bakış” İstatistikleri için BKZ 15 Ağustos 2022 Pazartesi  tarih ve 2937 sayılı Taahhüt Haber – Sayfa 17

KISALTMALAR

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla  146.815.969,-TL)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

13b1 İLAN: Yapım – inşaat – ihalelerinde Kamu İhale Kanunun 13b1 maddesinde yer alan ve her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 873.705,-TL. altı yapım – inşaat – ihaleleri

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

TH / 16.8.2022 - 2938 - 17
TH / 16.8.2022 – 2938 – 17

ÖZET

Taahhüt Haber’in haftanın ilk günü  yayınlanan 15 Ağustos 2022 Pazartesi tarih ve 2937 sayılı nüshasında tahmini yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 2 milyar 350 milyon lirayı geçen 96 adet ihale ilanı yayınlandı. 12 Ağustos 2022 Cuma günü Kamu İhale Kurumunun EKAP kapsamında yayınladığı ihale duyurularından 13b1 İLAN olanlar dışarıda bırakılarak, derlenip, yaklaşık maliyetlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralanıp, benzer işlere göre sınıflandırılıp, istenen makine ekipman ve teknik personel listesi ile birlikte özetlenerek, Taahhüt Haber’de yer alan bu 96 ihale ilanının içinde YM’si Eşik Değer Üstü (EDÜ) üst sınırı belirsiz 4 ihale duyurusu yer aldı. Yine aynı gün Taahhüt Haber’de YM’si eşik değerin (ED) yarısı üstü ve fakat eşik değerin altında 2 ihale ilanı daha yer buldu. Tahmini YM’leri toplamı 2 milyar lirayı yaklaşan bu 6 önemli ihale duyurusunun başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.