Taahhüt Haber’de 15 Eylül 2023 Cuma günü hiçbir EDÜ veya EDYÜ önemli SBİS yer almadı.

  Taahhüt Haber’in geçen haftanın beşinci günü yayınlanan 15 Eylül 2023 Cuma tarih ve 3213 sayılı nüshasında ihale bedelleri toplamı 562 milyon 171 bin TL olan 62 adet (SBİS) sözleşmeye bağlanmış ihale sonucu yayınlandı. 14 Eylül 2023 Perşembe günü Kamu İhale Kurumunun EKAP’ta yayınladığı (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonuçlarından 13b1 İLAN ve 1 milyon TL. altı olanlar elenip, güncel olanlar seçilerek, benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp ve büyükten küçüğe göre sıralanıp, makine ekipman ve teknik personel listeleri de dahil edilerek özetlenen, ihaleyi kazanan müteahhit firmanın iletişim bilgileri, ticaret sicili özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanarak 15 Eylül 2023 Cuma tarih ve 3213 sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 62 adet SBİS içinde YM’si (EDÜ) Eşik Değer Üstü veya YM’si ED’nin yarısı üstü ancak ED’nim altında (EDYÜ) hiçbir önemli önemli SBİS (Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucu ) yer almadı.

Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonuçlarının (SBİS) tam listesi için BKZ 15 Eylül 2023 Cuma tarihli ve 3213 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 37 – 46

KISALTMALAR

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla  146 milyon 815 bin lira (146.815.969,-TL) / 2023 yılı fiyatlarıyla 290 milyon 284 bin lira (290.284.533,-TL.)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

EDYÜ = Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

SBİS = Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonuçları

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

TH = Taahhüt Haber

13b1 İLAN = Yapım – inşaat – ihalelerinde Kamu İhale Kanunun 13b1 maddesinde yer alan ve her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 873.705,-TL. altı / 2023 yılı fiyatlarıyla ise 1 milyon 727  bin TL altında yaklaşık maliyeti olan yapım (inşaat) ihaleleri

TH / 18.09.2023 - 3214 - 17
TH / 18.09.2023 – 3214 – 17

ÖZET

Taahhüt Haber’in geçen haftanın beşinci günü yayınlanan 15 Eylül 2023 Cuma tarih ve 3213 sayılı nüshasında ihale bedelleri toplamı 562 milyon 171 bin TL olan 62 adet (SBİS) sözleşmeye bağlanmış ihale sonucu yayınlandı. 14 Eylül 2023 Perşembe günü Kamu İhale Kurumunun EKAP’ta yayınladığı (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonuçlarından 13b1 İLAN ve 1 milyon TL. altı olanlar elenip, güncel olanlar seçilerek, benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp ve büyükten küçüğe göre sıralanıp, makine ekipman ve teknik personel listeleri de dahil edilerek özetlenen, ihaleyi kazanan müteahhit firmanın iletişim bilgileri, ticaret sicili özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanarak 15 Eylül 2023 Cuma tarih ve 3213 sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 62 adet SBİS içinde YM’si (EDÜ) Eşik Değer Üstü veya YM’si ED’nin yarısı üstü ancak ED’nim altında (EDYÜ) hiçbir önemli önemli SBİS (Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucu ) yer almadı.