Taahhüt Haber’de 15 Mart 2023 Çarşamba günü tahmini YM’leri toplamı 1 milyar 770 milyon lira civarında olan YM’si EDÜ 2 , EDYÜ 2 ve ED/10-EDYA 4 olmak üzere 8 adet önemli ihale ilanı yayınlandı

            Taahhüt Haber’in haftanın üçüncü günü yayınlanan 15 Mart 2023 Çarşamba tarih ve 3088 sayılı nüshasında tahmini yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 2 milyar 900 milyon lira civarında 65 adet ihale ilanı yer aldı. İlanlar 14 Mart 2023 Salı Kamu İhale Kurumunun EKAP kapsamında yayınladığı YAPIM ihale duyurularından 13b1 İLAN olanlar dışarıda bırakılarak derlendi.

            Söz konusu ihale duyuruları, derlenirken yaklaşık maliyetlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralandı. Benzer işlere göre sınıflandırıldı. İhale dosyaları incelenerek istenen makine ekipman ve teknik personel listesi ile birlikte özetlendi ve yıllara sari ödenek durumları da eklenerek 15 Mart 2023 Çarşamba günü yayınlanan Taahhüt Haber’de yer aldı.

            Yayınlanın bu 65 ihale ilanının içinde YM’si Eşik Değer Üstü (EDÜ) üst sınırı belirsiz 2 adet ihale duyurusu yer buldu. Yine aynı gün Taahhüt Haber’de YM’si eşik değerin yarısı üstü ancak eşik değerin altında olan (EDYÜ) 2 ve YM’Sİ ED’nin onda biri üstünde ancak ED’nin yarınsın altında olan (ED/10-EDYA) 4 adet daha ihale duyurusu yer aldı. Tahmini YM’leri toplamının 1 milyar 770 milyon lira civarında olduğunu tahmin ettiğimiz bu 8 önemli ihale duyurusunun başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

15 MART 2023 ÇARŞAMBA GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER BULAN, YM’Sİ ED’NİN ÜSTÜNDE ANCAK ÜST SINIRI BELİRSİZ (EDÜ); TAHMİNİ YM’LERİ TOPLAMI BİR MİLYAR LİRA CİVARINDA OLAN 2 ADET ÖNEMLİ İHALE İLANININ ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

– TOKİ İLANA ÇIKTI, İdare, İKN. 2023/245247 – Erzurum Yakutiye Gölbaşı KDP 391 Konut 3 Dükkan inşaatı için 11 Nisan 2023 Salı günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 50 ‘sinden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 15 Mart 2023 Çarşamba tarihli ve 3088 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 31 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/toki-ihale-duyurusu-yapti-245247-erzurum/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna ” 15 Mart 2023 Çarşamba Taahhüt Haber” yazabilirsiniz.)

– ERZİNCAN İL ÖZEL İDARE İLANA ÇIKTI, İdare, İKN. 2023/244441 – Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binaları inşaatı için 17 Nisan 2023 Pazartesi günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 70 ‘inden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 15 Mart 2023 Çarşamba tarihli ve 3088 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 34 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/erzincan-il-ozel-idare-ihale-duyurusu-yapti-244441/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna ” 15 Mart 2023 Çarşamba Taahhüt Haber” yazabilirsiniz.)

15 MART 2023 ÇARŞAMBA GÜNÜ YM’Sİ ED’NİN YARISI ÜSTÜ ANCAK ED’NİN ALTINDA (EDYÜ); YAKLAŞIK MALİYETLERİ (YM) TOPLAMI 500 MİLYON LİRA CİVARINDA OLAN 2 ÖNEMLİ İHALE İLANININ BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

– DSİ 10 BÖLGE İLANA ÇIKTI, İdare, İKN. 2023/211135 – Kralkızı-Dicle Cazibe Sulaması 4. Kısım Şebeke tamamlama inşaatı için 4 Nisan 2023 Salı günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 80 ‘inden az olmamak üzere AIX grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 15 Mart 2023 Çarşamba tarihli ve 3088 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 29 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/dsi-10-bolge-ihale-duyurusu-yapti-211135/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna ” 15 Mart 2023 Çarşamba Taahhüt Haber” yazabilirsiniz.)

– SELÇUKLU BELEDİYESİ 14 Mart 2023 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde 2023/244445 ihale kayıt numaralı bir ihale duyurusu yayınladı. Belediye, 27 Aralık 2022 Salı günü ön seçim başvurularını toplayacağını duyurduğu fakat iptal ettiği Selçuklu Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi İkmal inşaatı Yapım 4734/20 Belli İstekliler arasında ihale usulü ile ihale etmek üzere tekrar ilana çıktı. 3 Nisan 2023 Pazartesi  günü yapılacak ihale sonrası ön yeterlik değerlendirilmesi sonucu yeterliği tespit edilenler arasından ön yeterlik şartnamesinde belirtilen kriterlere göre sıralanarak listeye alınan 10 aday teklif vermeye davet edilecek. Ön seçim (10 aday) ihalesine katılabilmek için 210 milyon liradan  az olmamak üzere BII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 15 Mart 2023 Çarşamba tarihli ve 3088 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 31 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/selcuklu-belediyesi-on-secim-10-aday-ihale-duyurusu-yapti-244445/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna ” 15 Mart 2023 Çarşamba Taahhüt Haber” yazabilirsiniz.)

15 MART 2023 ÇARŞAMBA YM’Sİ ED’NİN ONDA BİRİNİN ÜSTÜNDE ANCAK ED’NİN YARISININ ALTINDA (ED/10-EDYA); YAKLAŞIK MALİYETLERİ (YM) TOPLAMI 220 MİLYON LİRA 4 OLAN ÖNEMLİ İHALE İLANININ BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

– İzmir İl Milli Eğt Md / 2023/230402 — Aliağa Ortaokulu (24 Derslikli) İnşaatı — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 70 ‘inden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 7.04.2023 tarihinde yapılacak.

            – TOKİ Toplu Konut İdare Bşk / 2023/246711 — Ordu İli Aybastı İlçesi Armutlu Mahallesi (Armutlu İlkokulu-Ortaokulu) 12 Derslikli Okul Binası İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 50 ‘sinden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 6.04.2023 tarihinde yapılacak.

            – Aksaray Bld Su Kanal Md / 2023/228522 — Şehrin Muhtelif Yerlerinde Kısmi Kanalizasyon ve Yağmursuyu Şebeke Parsel ve Yağmursuyu Izgarası Yapım İşi — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 100’ünden az olmamak üzere AIV grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 4.04.2023 tarihinde yapılacak.

            – İstanbul Bakırköy Bld Fen İşl Md / 2023/249169 — Bakırköy İlçe Sınırları İçerisinde İdare ve Yüklenici Malı İle Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Asfalt Tretuvar Taş Kaplama Bakım Onarım ve Yenileme İşi — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 100’ünden az olmamak üzere AV grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 5.04.2023 tarihinde yapılacak.

Günlük Taahhüt Haber’in her gün yayınladığı “Güne Bakış” İstatistikleri 15 Mart 2023 Çarşamba için BKZ tarih ve 3088 sayılı Taahhüt Haber – Sayfa 23

KISALTMALAR

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla  146 milyon 815 bin lira (146.815.969,-TL) / 2023 yılı fiyatlarıyla 290 milyon 284 bin lira (290.284.533,-TL.)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

EDYÜ = Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

ED/10-EDYA= Eşik Değerin 10’da Birinin Üstünde Ancak Eşik Değerin Yarısı Altında

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

TH = Taahhüt Haber

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

13b1 İLAN = Yapım – inşaat – ihalelerinde Kamu İhale Kanunun 13b1 maddesinde yer alan ve her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 873.705,-TL. altı / 2023 yılı fiyatlarıyla ise 1 milyon 727  bin TL altında yaklaşık maliyeti olan yapım (inşaat) ihaleleri

TH / 16.03.2023 - 3089 - 13
TH / 16.03.2023 – 3089 – 13

ÖZET

Taahhüt Haber’in haftanın üçüncü günü yayınlanan 15 Mart 2023 Çarşamba tarih ve 3088 sayılı nüshasında tahmini yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 2 milyar 900 milyon lira civarında 65 adet ihale ilanı yer aldı. İlanlar 14 Mart 2023 Salı Kamu İhale Kurumunun EKAP kapsamında yayınladığı YAPIM ihale duyurularından 13b1 İLAN olanlar dışarıda bırakılarak derlendi.