Taahhüt Haber’de 15 Mayıs 2023 Pazartesi günü YM’leri toplamı 1 milyar 560 milyon lirayı geçen EDÜ 2 ve YM’leri toplamı 370  milyon lirayı geçen EDYÜ yine 2 adet önemli ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer aldı.

 Taahhüt Haber’in haftanın ilk günü  yayınlanan 15 Mayıs 2023 Pazartesi tarih ve 3129  sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 2 milyar 519 milyon 121 bin TL’yi geçen 18 adet ihaleye verilen teklifler (genel kabul gören adıyla ihale sonucu) yer aldı. 11 Mayıs 2023 Perşembe ve 12 Mayıs 2023 Cuma  günleri Kamu İhale Kanunu (KİK) Madde 19 (Açık İhale) kapsamında yapılan ihalelerden, Taahhüt Haber’in istihbaratı ile edinilip haberleştirilen ve benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp, büyükten küçüğe göre sıralanıp, ihale dosyalarından alınan, makine ekipman ve teknik personel listeleri ve ödenek durumların da dahil edilerek özetlenen, makul teklif sahibi müteahhit firmanın ve ihaleye katılan tüm firmaların ve iş ortaklıkları -ortak girişim üyeleri de ayrı ayrı olmak üzere- iletişim bilgileri, ticaret sicili gazetesi özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanan ve 15 Mayıs 2023 Pazartesi tarih ve 3129  sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 18  adet ihaleye verilen teklifler içinde YM’leri toplamı  (Yaklaşık Maliyeti) 1 milyar 560 milyon lirayı geçen EDÜ 2  ve YM’leri toplamı 370  milyon lirayı geçen yine 2adet EDYÜ olmak üzere toplam 4 adet önemli ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer buldu.

 YM’leri toplamı 1 milyar 940  milyon lirayı geçen bu 4 adet önemli ihaleye verilen tekliflerin özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

15 MAYIS 2023 PAZARTESİ  GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER BULAN YM’Sİ  EDÜ (YAKLAŞIK MALİYETİ EŞİK DEĞERİN ÜSTÜNDE ) OLAN VE YM’LERİ TOPLAMI 1 MİLYAR 560 MİLYON LİRAYI  GEÇEN 2 ADET İHALEYE VERİLEN TEKLİFLERİN (İHALE SONUCUNUN) ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

– 11 Mayıs 2023 Perşembe günü ihale edilen TOKİ ‘nın 2023/344689 ihale kayıt numaralı (İKN) İstanbul İli, Maltepe İlçesi Atışokulu Mahallesi 4 Etap 603 Konut İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi y ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 1.208.789.218 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda MBM ENERJİ İNŞAAT en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi.. MBM ENERJİ İNŞAAT firmasının teklifi 1.098.000.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

İhalelere verilen teklifler(İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, şanslı müteahhit firmanın, sorgulanması muhtemel firmaların ve hatta ihaleye teklif veren tüm firmaların iletişim bilgileri, devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 15 Mayıs  2023 Cuma  tarih ve 3129 sayılı Günlük Taahhüt Haber “İhalelerde Alınan Teklifler” sayfaları – Ayrıca daha fazla detay için BKZ.  https://taahhuthaber.com/download/toki-nin-344689-istanbul-mbm-enerji/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 5-15.5.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

– 12 Mayıs 2023 Cuma günü ihale edilen TOKİ ‘nın 2023/363750 ihale kayıt numaralı (İKN) Kırklareli İli Pınarhisar İlçesi Camikebir Mahallesi 204 Adet Konut, 1 Adet 24 Derslikli Ortaokul, 1 Adet Cami ve 24 Adet Dükkan İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İkmal İşi ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 359.869.865 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda AKAR TAAHHÜT YAPI + MŞÇ İNŞAAT en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. AKAR TAAHHÜT YAPI + MŞÇ İNŞAAT firmasının teklifi 339.000.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

İhalelere verilen teklifler(İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, şanslı müteahhit firmanın, sorgulanması muhtemel firmaların ve hatta ihaleye teklif veren tüm firmaların iletişim bilgileri, devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 15 Mayıs  2023 Cuma  tarih ve 3129 sayılı Günlük Taahhüt Haber “İhalelerde Alınan Teklifler” sayfaları – Ayrıca daha fazla detay için BKZ.  https://taahhuthaber.com/download/toki-nin-363750-kirklareli-akar-taahhut-yapi-msc-insaat/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 5-15.5.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

15 MAYIS 2023 PAZARTESİ  GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER BULAN YM’LERİ EDYÜ (YAKLAŞIK MALİYETİ EŞİK DEĞERİN YARISI ÜSTÜNDE ANCAK EŞİK DEĞERİN ALTINDA ) OLAN VE YM’LERİ TOPLAMI 370 MİLYON LİRAYI GEÇEN 2 ADET İHALEYE VERİLEN TEKLİFLERİN (İHALE SONUCUNUN) ÖZET BAŞLIĞI ŞÖYLE:

– 12 Mayıs 2023 Cuma günü ihale edilen SAMSUN BÜYÜKŞEHİR ‘nın 2023/374491 ihale kayıt numaralı (İKN) Samsun Hamidiye Aile Yaşam Merkezi İnşaatı ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 207.706.122 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda ZEYNİ BARAN en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. İşin adı geçen firmaya ihale edilmesi kuvvetle muhtemel gözüküyor. ZEYNİ BARAN firmasının teklifi 204.390.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

İhalelere verilen teklifler(İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, şanslı müteahhit firmanın, sorgulanması muhtemel firmaların ve hatta ihaleye teklif veren tüm firmaların iletişim bilgileri, devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 15 Mayıs  2023 Cuma  tarih ve 3129 sayılı Günlük Taahhüt Haber “İhalelerde Alınan Teklifler” sayfaları – Ayrıca daha fazla detay için BKZ.  https://taahhuthaber.com/download/samsun-buyuksehir-nin-374491-zeyni-baran/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 5-15.5.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

12 Mayıs 2023 Cuma günü ihale edilen İSTANBUL YİKOB ‘nın 2023/392737 ihale kayıt numaralı (İKN) İstanbul İli Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi 3188 Ada 15 Parsel İlkokul ve Ortaokul işi ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 163.753.302 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda AZEM YAPI İNŞAAT tek teklif sahibi olarak tabiatıyla en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. İşin adı geçen firmaya ihale edilmesi kuvvetle muhtemel gözüküyor. AZEM YAPI İNŞAAT firmasının teklifi 66.000.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

İhalelere verilen teklifler(İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, şanslı müteahhit firmanın, sorgulanması muhtemel firmaların ve hatta ihaleye teklif veren tüm firmaların iletişim bilgileri, devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 15 Mayıs  2023 Cuma  tarih ve 3129 sayılı Günlük Taahhüt Haber “İhalelerde Alınan Teklifler” sayfaları – Ayrıca daha fazla detay için BKZ.  https://taahhuthaber.com/download/istanbul-yikob-nin-392737-azem-yapi/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 5-15.5.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

İhale Sonuçlarının (İhalelere verilen tekliflerin) tam listesi için BKZ 15 Mayıs  2023 Cuma  tarih ve 3129 sayılı Taahhüt Haber Sayfa 60-67

KISALTMALAR

ADTA = Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları

EAEAT = Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif (İhaleyi kazanması kuvvetle muhtemel gözüken teklif)

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 146 milyon 815 bin lira (146.815.969,-TL) / 2023 yılı fiyatlarıyla 290 milyon 284 bin lira (290.284.533,-TL.)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

EDYÜ = Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

KİK MADDE 19 = Kamu İhale Kanunu Madde 19: Açık İhale Usulü / KİK MDDE 19. – Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.

TH = Günlük Taahhüt Haber

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

TH / 16.05.2023 - 3130 - 21
TH / 16.05.2023 – 3130 – 21

ÖZET

Taahhüt Haber’in haftanın ilk günü  yayınlanan 15 Mayıs 2023 Pazartesi tarih ve 3129  sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 2 milyar 519 milyon 121 bin TL’yi geçen 18 adet ihaleye verilen teklifler (genel kabul gören adıyla ihale sonucu) yer aldı. 11 Mayıs 2023 Perşembe ve 12 Mayıs 2023 Cuma  günleri Kamu İhale Kanunu (KİK) Madde 19 (Açık İhale) kapsamında yapılan ihalelerden, Taahhüt Haber’in istihbaratı ile edinilip haberleştirilen ve benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp, büyükten küçüğe göre sıralanıp, ihale dosyalarından alınan, makine ekipman ve teknik personel listeleri ve ödenek durumların da dahil edilerek özetlenen, makul teklif sahibi müteahhit firmanın ve ihaleye katılan tüm firmaların ve iş ortaklıkları -ortak girişim üyeleri de ayrı ayrı olmak üzere- iletişim bilgileri, ticaret sicili gazetesi özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanan ve 15 Mayıs 2023 Pazartesi tarih ve 3129  sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 18  adet ihaleye verilen teklifler içinde YM’leri toplamı  (Yaklaşık Maliyeti) 1 milyar 560 milyon lirayı geçen EDÜ 2  ve YM’leri toplamı 370  milyon lirayı geçen yine 2adet EDYÜ olmak üzere toplam 4 adet önemli ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer buldu.