Taahhüt Haber’de 15 Şubat 2023 Çarşamba günü ihale bedelleri toplamı 3 milyar 280 milyon lirayı geçen YM’si EDÜ 3 ve EDYÜ ( ED’nin yarısı üstü ancak ED’nin altında) 2 adet önemli SBİS yer aldı.

Taahhüt Haber’in haftanın üçüncü günü yayınlanan 15 Şubat 2023 Çarşamba tarih ve 3068 sayılı nüshasında ihale bedelleri toplamı 2022 yılı birim fiyatlarıyla 4 milyar 40 milyon lirayı geçen olan 69 adet (SBİS) sözleşmeye bağlanmış ihale sonucu yayınlandı. 14 Şubat 2023 Salı günü Kamu İhale Kurumunun EKAP’ta yayınladığı (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonuçlarından 13b1 İLAN ve 1 milyon TL. altı olanlar elenip, güncel olanlar seçilerek, benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp ve büyükten küçüğe göre sıralanıp, makine ekipman ve teknik personel listeleri de dahil edilerek özetlenen, ihaleyi kazanan müteahhit firmanın iletişim bilgileri, ticaret sicili özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanarak 15 Şubat 2023 Çarşamba tarih ve 3068 sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 69 adet SBİS içinde YM’si (EDÜ) Eşik Değer Üstü 3 ve YM’si ED’nin yarısı üstü ancak ED’nim altında (EDYÜ) 2 adet SBİS (Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucu ) yer buldu. İhale bedelleri toplamı 2022 yılı fiyatlarıyla 3 milyar 280 milyon lirayı geçen bu 5 önemli (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

15 ŞUBAT 2023 ÇARŞAMBA GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN, YM’Sİ EŞİK DEĞERİN ÜSTÜNDE, İHALE BEDELLERİ TOPLAMI 2022 YILI FİYATLARIYLA 3 MİLYAR 130 MİLYON LİRAYI GEÇEN 3 ADET SBİS’İN ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

– KGM GN MD (İKN. 2022/659427 ) Silvan Barajı 46,3 Kilometre Deplase Yolları Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Köprü. Tünel Plentmiks Alttemel ve Plentmiks Temel ve BSK işleri ihalesini 2022 yılı birim fiyatlarıyla 1.970.126.834 TL ihale bedeli ile YÜKSEL İNŞAAT+MAKİMSAN ASFALT+CABA İNŞ kazandı Yatırım Diyarbakır Kulp’da inşa edilecek. Sözleşmesi 23 Ocak 2023 Pazartesi tarihinde imzalanan yatırımın inşaatı için çalışmalara 7 Şubat 2023 Salı günü başlandı. Kapsamında Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Nev’i ve Miktarları Belirtilen Yaklaşık 46,3 km’lik Yolun “Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Köprü, Tünel, Plentmiks Alttemel ve Plentmiks Temel, Bitümlü Sıcak Karışım Kaplama vs. İşleri” nin Yapımıdır. işi olan ve ihale duyurusunda yapım işi için 1100 gün süre verilen yatırımın 11.02.2026 tarihinde tamamlanması hedefleniyor.

Kesinleşmiş sonuç ilanı (İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, kazanan müteahhit firmanın devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 15 Şubat 2023 Çarşamba tarihli ve 3068 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 38 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/kgm-gn-md-nin-659427-yuksel-insaat-makimsan-asfalt-caba-ins/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 15.02.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

– TOKİ (İKN. 2022/1319395 ) Şanlıurfa Merkez Eski Sanayi KDP 2 Etap 1 Bölom 246 Konut 223 Dükkan ve 56 Ofis inşaatı ihalesini 2022 yılı birim fiyatlarıyla 792.000.000 TL ihale bedeli ile ILGIN İNŞAAT İÇ ve DIŞ TİCARET AŞ kazandı Yatırım Şanlıurfa Merkez Eski Sanayide inşa edilecek. Sözleşmesi  02 Şubat 2023 Perşembe tarihinde imzalanan yatırımın inşaatı için çalışmalara 10 Şubat 2023 Cuma günü başlandı. Kapsamında Konvansiyonel Kalıp Sistemiyle 246 Adet Konut, 223 Adet Dükkan ve 56 Adet Ofis İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi işi olan ve ihale duyurusunda yapım işi için 550 gün süre verilen yatırımın 12.08.2024 tarihinde tamamlanması hedefleniyor.

Kesinleşmiş sonuç ilanı (İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, kazanan müteahhit firmanın devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 15 Şubat 2023 Çarşamba tarihli ve 3068 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 43 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/toki-nin-1319395-sanliurfa-ilgin-insaat/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 15.02.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

– TOKİ (İKN. 2022/1261333 ) Konya İli, Meram İlçesi, Çomaklı Mahallesi 280 Adet İşyeri İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ihalesini 2022 yılı birim fiyatlarıyla 377.000.000 TL ihale bedeli ile OKYANUS ENERJİ+MAKİMSAN ASFALT kazandı Yatırım Konya İli, Meram İlçesi, Çomaklı Mahallesinde inşa edilecek. Sözleşmesi  01 Şubat 2023 Çarşamba tarihinde imzalanan yatırımın inşaatı için çalışmalara 10 Şubat 2023 Cuma günü başlandı. Kapsamında Prefabrik Betonarme Sistemi İle 280 Adet İşyeri İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi işi olan ve ihale duyurusunda yapım işi için 400 gün süre verilen yatırımın 15.03.2024 tarihinde tamamlanması hedefleniyor.

Kesinleşmiş sonuç ilanı (İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, kazanan müteahhit firmanın devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 15 Şubat 2023 Çarşamba tarihli ve 3068 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 43 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/toki-nin-1261333-konya-okyanus-enerji-makimsan-asfalt/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 15.02.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

15 ŞUBAT 2023 ÇARŞAMBA GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN YM’Sİ (EDYÜ) EŞİK DEĞERİN YARISI ÜSTÜNDE ANCAK ED’NİN ALTINDA, İHALE BEDELLERİ TOPLAMI 2022 YILI FİYATLARIYLA 150 MİLYON LİRAAY YAKLAŞAN 2 ADET SBİS’İN KISA BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

– TOKİ Toplu Konut İdare Bşk / 2022/1332243 — Kırıkkale İli Keskin İlçesi Bozkurt Mahallesi 4 Etap 79 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi (Fiyat avantajı Uygulanmıştır /  15) — Yatırımı 85.911.000,00 TL ihale bedeli ile KADİR NEDİM UÇAN FNU İNŞAAT TAAHHÜT inşa edecek

– DSİ 3 Bölge Md Eskişehir / 2022/1299299 — Sakarya-Adapazarı İlçesi Yazlık Mahallesi Çark Deresi ve Yan Deresi Islahı 1 Kısım — Yatırımı 62.854.654,00 TL ihale bedeli ile KÖSEOĞLU YOL+MURAT ANTİK inşa edecek

Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonuçlarının (SBİS) tam listesi için BKZ  15 Şubat 2023 Çarşamba tarihli ve 3068 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa 38 – 52

KISALTMALAR

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla  146 milyon 815 bin lira (146.815.969,-TL) / 2023 yılı fiyatlarıyla 290 milyon 284 bin lira (290.284.533,-TL.)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

EDYÜ = Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

13b1 İLAN: Yapım – inşaat – ihalelerinde Kamu İhale Kanunun 13b1 maddesinde yer alan ve her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 873.705,-TL. altı yapım – inşaat – ihaleleri

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

TH / 16.02.2023 - 3069 - 15
TH / 16.02.2023 – 3069 – 15

ÖZET

Taahhüt Haber’in haftanın üçüncü günü yayınlanan 15 Şubat 2023 Çarşamba tarih ve 3068 sayılı nüshasında ihale bedelleri toplamı 2022 yılı birim fiyatlarıyla 4 milyar 40 milyon lirayı geçen olan 69 adet (SBİS) sözleşmeye bağlanmış ihale sonucu yayınlandı. 14 Şubat 2023 Salı günü Kamu İhale Kurumunun EKAP’ta yayınladığı (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonuçlarından 13b1 İLAN ve 1 milyon TL. altı olanlar elenip, güncel olanlar seçilerek, benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp ve büyükten küçüğe göre sıralanıp, makine ekipman ve teknik personel listeleri de dahil edilerek özetlenen, ihaleyi kazanan müteahhit firmanın iletişim bilgileri, ticaret sicili özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanarak 15 Şubat 2023 Çarşamba tarih ve 3068 sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 69 adet SBİS içinde YM’si (EDÜ) Eşik Değer Üstü 3 ve YM’si ED’nin yarısı üstü ancak ED’nim altında (EDYÜ) 2 adet SBİS (Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucu ) yer buldu. İhale bedelleri toplamı 2022 yılı fiyatlarıyla 3 milyar 280 milyon lirayı geçen bu 5 önemli (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.