Taahhüt Haber’de 15 Şubat 2023 Çarşamba günü tahmini YM’leri toplamı 225 milyonlira civarında olan EDYÜ ( ED’nin yarısı üstü ancak ED’nin altında) 1 adet önemli ihale ilanı yayınlandı

Taahhüt Haber’in haftanın üçüncü günü yayınlanan 15 Şubat 2023 Çarşamba tarih ve 3068 sayılı nüshasında tahmini yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 1 milyar 450 milyon lira civarında 42 adet ihale ilanı yer aldı. 14 Şubat 2023 Salı günü Kamu İhale Kurumunun EKAP kapsamında yayınladığı YAPIM ihale duyurularından 13b1 İLAN olanlar dışarıda bırakılarak derlenip, yaklaşık maliyetlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralanıp, benzer işlere göre sınıflandırılıp, istenen makine ekipman ve teknik personel listesi ile birlikte özetlenip yıllara sari ödenek durumları da eklenerek 15 Şubat 2023 Çarşamba günü Taahhüt Haber’de yer alan bu 42 ihale ilanının içinde YM’si eşik değerin yarısı üstü ancak eşik değerin altında olan (EDYÜ) 1 ihale ilanı Taahhüt Haber’de yer aldı. Tahmini YM’si 225 milyonlira civarında olduğunu tahmin ettiğimiz bu 1 önemli ihale duyurusunun başlığını haberin devamında bulabilirsiniz.

15 ŞUBAT 2023 ÇARŞAMBA GÜNÜ YM’Sİ ED’NİN YARISI ÜSTÜ ANCAK ÜST SINIRI ED’NİN ALTINDA (EDYÜ); YAKLAŞIK MALİYETLERİ (YM) TOPLAMI 225 MİLYON LİRA CİVARINDA OLAN 1 ÖNEMLİ İHALE İLANININ BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

– Tekirdağ Büyükşehir TESKİ Dst Hiz Dai Bşk / 2023/131408 — Çorlu İlçesi, Önerler Mahallesi İçmesuyu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 70 ‘inden az olmamak üzere AIV grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 08.03.2023 tarihinde yapılacak.

Günlük Taahhüt Haber’in her gün yayınladığı “Güne Bakış” İstatistikleri için BKZ 15 Şubat 2023 Çarşamba tarih ve 3068 sayılı Taahhüt Haber – Sayfa 19

KISALTMALAR

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla  146 milyon 815 bin lira (146.815.969,-TL) / 2023 yılı fiyatlarıyla 290 milyon 284 bin lira (290.284.533,-TL.)

EDÜ = Yaklaşık Maliyeti (YM) Eşik Değer Üstü Ancak Üst Sınırı Belirsiz

EDYÜ = YM’si Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

EDYÜB: YM’si Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Üst Sınırını Belirleyemediğimiz

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

13b1 İLAN: Yapım – inşaat – ihalelerinde Kamu İhale Kanunun 13b1 maddesinde yer alan ve her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 873.705,-TL. altı yapım – inşaat – ihaleleri

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

TH / 16.02.2023 - 3069 - 14
TH / 16.02.2023 – 3069 – 14

ÖZET

Taahhüt Haber’in haftanın üçüncü günü yayınlanan 15 Şubat 2023 Çarşamba tarih ve 3068 sayılı nüshasında tahmini yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 1 milyar 450 milyon lira civarında 42 adet ihale ilanı yer aldı. 14 Şubat 2023 Salı günü Kamu İhale Kurumunun EKAP kapsamında yayınladığı YAPIM ihale duyurularından 13b1 İLAN olanlar dışarıda bırakılarak derlenip, yaklaşık maliyetlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralanıp, benzer işlere göre sınıflandırılıp, istenen makine ekipman ve teknik personel listesi ile birlikte özetlenip yıllara sari ödenek durumları da eklenerek 15 Şubat 2023 Çarşamba günü Taahhüt Haber’de yer alan bu 42 ihale ilanının içinde YM’si eşik değerin yarısı üstü ancak eşik değerin altında olan (EDYÜ) 1 ihale ilanı Taahhüt Haber’de yer aldı. Tahmini YM’si 225 milyonlira civarında olduğunu tahmin ettiğimiz bu 1 önemli ihale duyurusunun başlığını haberin devamında bulabilirsiniz.