Taahhüt Haber’de 15 Şubat 2023 Çarşamba günü yaklaşık maliyetleri toplamı 520 milyon lirayı geçen 2 EDÜ (Eşik Değer Üstü) ve 1 EDYÜ (Eşik Değeiin Yarısı Üstü) olmak üzere 3 adet önemli, ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer aldı

Taahhüt Haber’in haftanın üçüncü günü yayınlanan 15 Şubat 2023 Çarşamba tarih ve 3068 sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri toplamı 810 milyon lirayı geçen 12 adet ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer aldı. 14 Şubat 2023 Salı günü yapılan ihalelerden, Taahhüt Haber’in istihbaratı ile edinilip haberleştirilen ve benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp, büyükten küçüğe göre sıralanıp, ihale dosyalarından alınan, makine ekipman ve teknik personel listeleri ve ödenek durumların da dahil edilerek özetlenen, makul teklif sahibi müteahhit firmanın ve ihaleye katılan tüm firmaların ve iş ortaklıkları -ortak girişim üyeleri de ayrı ayrı olmak üzere- iletişim bilgileri, ticaret sicili gazetesi özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanarak 15 Şubat 2023 Çarşamba tarih ve 3068 sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 12 ihaleye verilen teklifler içinde YM’si (Yaklaşık Maliyet) EDÜ (Eşik Değer Üstü) YM’leri toplamı 400 milyon lirayı geçen 2 ve YM’si 120 milyon liraya yaklaşan EDYÜ (Eşik Değerin Yarısı Üstü) 1 olmak üzere toplam 3 adet önemli teklifler (ihale sonucu) yer buldu. Bu 3 adet önemli ihaleye verilen teklifler listelerinin (ihale sonucunun) özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

15 ŞUBAT 2023 ÇARŞAMBA GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN YM’Sİ EDÜ (EŞİK DEĞER ÜSTÜ), YAKLAŞIK MALİYETLERİ TOPLAMI 400 MİLYON LİRAYI GEÇEN 2 ADET İHALEYE VERİLEN TEKLİFLERİN (İHALE SONUCUNUN) KISA BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

– ANTALYA BÜYÜKŞEHİR FEN İŞL DAİ BŞK / 2023/33624 — ANTALYA İLİNDE YENİ YOL AÇILMASI, MEVCUT YOLLARDA YAPIM, BAKIM, AYDINLATMA VE ONARIM İŞLERİ İŞİ / 14 Şubat 2023 Salı günü yapılan ve 4 teklifin verildiği ve yaklaşık maliyeti 254.235.429 TL olarak açıklanan ihalede EKPET İNŞAAT en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. İşin adı geçen firmaya ihale edilmesi kuvvetle muhtemel gözüküyor. EKPET İNŞAAT ‘in teklifi 249.769.175,00 TL olarak kayıtlara geçti.

İhalelere verilen teklifler(İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, şanslı müteahhit firmanın, sorgulanması muhtemel firmaların ve hatta ihaleye teklif veren tüm firmaların iletişim bilgileri, devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 15 Şubat 2023 Çarşamba tarih ve 3068 sayılı Günlük Taahhüt Haber “İhalelerde Alınan Teklifler” sayfaları – Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/antalya-buyuksehir-nin-33624-antalya-ekpet-insaat/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 15.2.2023 Taahhüt Haber PDF “ yazabilirsiniz.)

– DSİ 11 BÖLGE MD BURSA / 2022/1458916 — BURSA ULUABAT II KISIM ARAZİ TOPLULAŞTIRMA VE TİGH PROJESİ YAPIM İŞİ / 14 Şubat 2023 Salı günü yapılan ve 26 teklifin verildiği ve yaklaşık maliyeti 149.807.034 TL olarak açıklanan ihalede MAZ İNŞAAT sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul teklif sahibi olarak dikkat çekti. . İhalede sorgulanması muhtemel 10 teklif var. İhalenin, sorgulanması muhtemel, bir başka deyişle ADTA (Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları) istenmesi muhtemel firmaların açıklamalarının değerlendirilmesinin ardından sonuçlanması bekleniyor. MAZ İNŞAAT ‘in teklifi 92.553.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

İhalelere verilen teklifler(İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, şanslı müteahhit firmanın, sorgulanması muhtemel firmaların ve hatta ihaleye teklif veren tüm firmaların iletişim bilgileri, devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 15 Şubat 2023 Çarşamba tarih ve 3068 sayılı Günlük Taahhüt Haber “İhalelerde Alınan Teklifler” sayfaları – Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/dsi-11-bolge-nin-1458916-bursa-maz-insaat/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 15.2.2023 Taahhüt Haber PDF “ yazabilirsiniz.)

15 ŞUBAT 2023 ÇARŞAMBA GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN YM’Sİ EDYÜ YAKLAŞIK MALİYETİ 120 MİLYON LİRAYA YAKLAŞIK 1 ADET İHALEYE VERİLEN TEKLİFLERİN (İHALE SONUCUNUN) KISA BAŞLIĞI ŞÖYLE:

– DSİ 4 Bölge Md Konya / 2022/1433673 — Konya Taşkent Borboğazı Göleti Sulaması yapım işi / 14 Şubat 2023 Salı günü yapılan ve 2 teklifin verildiği ve yaklaşık maliyeti 119.997.508 TL olarak açıklanan ihalede ilk oturumda yapılan değerlendirmeye göre makul teklif olarak dikkat çeken SAM TEKNİK YAPI + BAYINDIRLAR YAPI ‘in teklifi 118.800.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

İhale Sonuçlarının (İhalelere verilen tekliflerin) tam listesi için BKZ 15 Şubat 2023 Çarşamba tarih ve 3068 sayılı Taahhüt Haber Sayfa 54-58

KISALTMALAR

ADTA = Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları

EAEAT = Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif (İhaleyi kazanması kuvvetle muhtemel gözüken teklif)

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 146 milyon 815 bin lira (146.815.969,-TL) / 2023 yılı fiyatlarıyla 290 milyon 284 bin lira (290.284.533,-TL.)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

EDYÜ = Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

13a İlan = Kamu İhale Kanunu Madde 13/a kapsamında ilana çıkan eşik değer üstü (2022 yılı fiyatlarıyla 146.815.969,-TL üstü) ihale duyurularına verilen ad.

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

TH / 16.02.2023 - 3069 - 17
TH / 16.02.2023 – 3069 – 17

ÖZET

Taahhüt Haber’in haftanın üçüncü günü yayınlanan 15 Şubat 2023 Çarşamba tarih ve 3068 sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri toplamı 810 milyon lirayı geçen 12 adet ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer aldı. 14 Şubat 2023 Salı günü yapılan ihalelerden, Taahhüt Haber’in istihbaratı ile edinilip haberleştirilen ve benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp, büyükten küçüğe göre sıralanıp, ihale dosyalarından alınan, makine ekipman ve teknik personel listeleri ve ödenek durumların da dahil edilerek özetlenen, makul teklif sahibi müteahhit firmanın ve ihaleye katılan tüm firmaların ve iş ortaklıkları -ortak girişim üyeleri de ayrı ayrı olmak üzere- iletişim bilgileri, ticaret sicili gazetesi özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanarak 15 Şubat 2023 Çarşamba tarih ve 3068 sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 12 ihaleye verilen teklifler içinde YM’si (Yaklaşık Maliyet) EDÜ (Eşik Değer Üstü) YM’leri toplamı 400 milyon lirayı geçen 2 ve YM’si 120 milyon liraay yakllaşan EDYÜ (Eşik Değerin Yarısı Üstü) 1 olmak üzere toplam 3 adet önemli teklifler (ihale sonucu) yer buldu. Bu 3 adet önemli ihaleye verilen teklifler listelerinin (ihale sonucunun) özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.