Taahhüt Haber’de 16 Ağustos 2023 Çarşamba günü YM’leri toplamı 1 milyar 465 milyon lirayı geçen YM’si EDÜ olmak üzere toplam 2 adet önemli ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer buldu

  Taahhüt Haber’in haftanın üçüncü günü yayınlanan 16 Ağustos 2023 Çarşamba tarih ve 3192 sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri toplamı 1 milyar 971 milyon 67 bin TL olan 16 adet ihaleye verilen teklifler (genel kabul gören adıyla ihale sonucu) yer aldı.

  15 Ağustos 2023 Salı günü Kamu İhale Kanunu (KİK) Madde 19 (Açık İhale) kapsamında yapılan ihalelerden, Taahhüt Haber’in istihbaratı ile edinilip haberleştirilen ve benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp, büyükten küçüğe göre sıralanıp, ihale dosyalarından alınan, makine ekipman ve teknik personel listeleri ve ödenek durumların da dahil edilerek özetlenen, makul teklif sahibi müteahhit firmanın ve ihaleye katılan tüm firmaların ve iş ortaklıkları -ortak girişim üyeleri de ayrı ayrı olmak üzere- iletişim bilgileri, ticaret sicili gazetesi özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanan ve 16 Ağustos 2023 Çarşamba tarih ve 3192 sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 16 adet ihaleye verilen teklifler içinde YM’si (EDÜ) Eşik Değer Üstü 2 adet önemli ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer buldu.

  Yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 1 milyar 465 milyon lirayı geçen bu 2 adet önemli ihaleye verilen tekliflerin özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

16 AĞUSTOS 2023 ÇARŞAMBA GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN, YM’Sİ EŞİK DEĞERİN ÜSTÜNDE, YAKLAŞIK MALİYETLERİ (YM) TOPLAMI 1 MİLYAR 465 MİLYON LİRAYI GEÇEN 2 ADET ÖNEMLİ İHALEYE VERİLEN TEKLİFLERİN (İHALE SONUCUNUN) ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

  15 Ağustos 2023 Salı günü ihale edilen İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR ‘nın 2023/685436 ihale kayıt numaralı (İKN) Büyükçekmece Sahili 2. ve 3. Etap Düzenleme İnşaatı ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 601.401.337 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda ÇAKIR YAPI+ANKA MİMARLIK+GÜRSALLAR en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. İşin adı geçen firmaya ihale edilmesi kuvvetle muhtemel gözüküyor. ÇAKIR YAPI+ANKA MİMARLIK+GÜRSALLAR firmasının teklifi 609.899.816,10 TL olarak kayıtlara geçti.

  İhale konusu iş 293 Kalemde Sahil Düzenleme İşi yapımını kapsıyor. 540 günde tamamlanması hedeflenen yatırım, Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 1 BÖLGE – İSTANBUL ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Büyükçekmece ilçesinde inşa edilecek.

İhale sonucu (teklifler) istihbaratını kapsayan, ihaleye verilen teklifler tam listesi, indirim oranları, teklif veren tüm müteahhit firmaların ve ortak girişim veya iş ortaklığı üyelerinin ayrı ayrı iletişim bilgileri, bitirdiği ve devam eden işlerin kümülatif toplamları vb içeren ayrıntılı haberi için BKZ. 16 Ağustos 2023 Çarşamba tarihli ve 3192 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 57 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/istanbul-buyuksehir-nin-685436-cakir-yapianka-mimarlikgursallar/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 16.08.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

  15 Ağustos 2023 Salı günü ihale edilen TEİAŞ ‘nın 2023/663280 ihale kayıt numaralı (İKN) HKABY.12 Referanslı, Side GIS TM – Manavgat TM Brş N 154 kV, 2×1600 mm², 7,70 km XLPE İzoleli Yeraltı Güç Kablosu Bağlantı Projesi ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 865.805.633 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda PRYSMİAN KABLO en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. İşin adı geçen firmaya ihale edilmesi kuvvetle muhtemel gözüküyor. PRYSMİAN KABLO firmasının teklifi 817.590.590,00 TL olarak kayıtlara geçti.

  İhale konusu iş HKABY.12 Referanslı, Side GIS TM – Manavgat TM Brş. N. 154 kV, 2×1600 mm², 7,70 km XLPE İzoleli Yeraltı Güç Kablosu Bağlantı Projesi yapımını kapsıyor. 540 günde tamamlanması hedeflenen yatırım, Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 3 BÖLGE – İZMİR ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Antalya ilinde inşa edilecek.

İhale sonucu (teklifler) istihbaratını kapsayan, ihaleye verilen teklifler tam listesi, indirim oranları, teklif veren tüm müteahhit firmaların ve ortak girişim veya iş ortaklığı üyelerinin ayrı ayrı iletişim bilgileri, bitirdiği ve devam eden işlerin kümülatif toplamları vb içeren ayrıntılı haberi için BKZ. 16 Ağustos 2023 Çarşamba tarihli ve 3192 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 61 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/teias-nin-663280-prysmian-kablo/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 16.08.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

İhale Sonuçlarının (İhalelere verilen tekliflerin) tam listesi için BKZ 16 Ağustos 2023 Çarşamba tarihli ve 3192 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 55 – 61

KISALTMALAR

ADTA = Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları

EAEAT = Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif (İhaleyi kazanması kuvvetle muhtemel gözüken teklif)

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 146 milyon 815 bin lira (146.815.969,-TL) / 2023 yılı fiyatlarıyla 290 milyon 284 bin lira (290.284.533,-TL.)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

EDYÜ = Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

KİK MADDE 19 = Kamu İhale Kanunu Madde 19: Açık İhale Usulü / KİK MDDE 19. – Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.

TH = Günlük Taahhüt Haber

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

TH / 17.08.2023 - 3193 - 16
TH / 17.08.2023 – 3193 – 16

ÖZET

Taahhüt Haber’in haftanın üçüncü günü yayınlanan 16 Ağustos 2023 Çarşamba tarih ve 3192 sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri toplamı 1 milyar 971 milyon 67 bin TL olan 16 adet ihaleye verilen teklifler (genel kabul gören adıyla ihale sonucu) yer aldı.