Taahhüt Haber’de 16 Haziran 2022 Perşembe günü YM’leri (EDÜ) eşik değer üstü 2 ve eşik değerin yarısı üstünde 1 ihale duyurusu yayınlandı

Taahhüt Haber’in  haftanın dördüncü günü yayınlanan 16 Haziran 2022 Perşembe tarih ve 2898 sayılı nüshasında tahmini yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 1 milyar 100  milyon liraya yaklaşan 110 adet ihale ilanı yayınlandı. 15 Haziran 2022 Çarşamba günü EKAP’ta yayınlanan ihale duyurularından 13b1 ilan olanlar dışarıda bırakılarak, derlenip, yaklaşık maliyetlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralanıp, benzer işlere göre sınıflandırılıp, sözleşme ve idari şartnamedeki koşullar ile birlikte özetlenerek Taahhüt Haber’de yer alan bu 110  ihale ilanının içinde YM’leri Eşik Değer Üstü (EDÜ) 2 ihale ilanı yayınlandı. Yine aynı gün yaklaşık maliyetleri eşik değerin yaklaşık yarısının üstünde ve eşik değer arasında (Bu yılın fiyatlarıyla 69.155.600,-TL ile 146.815.969,-TL arası) tahmini yaklaşık maliyetleri olan 1 ihale ilanı Taahhüt Haber’de yer buldu. Bu 3 ilanın başlıklarını haberin devam eden satırlarında bulabilirsiniz.

16 HAZİRAN 2022 PERŞEMBE GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN TOKİ ve OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİNİN YAYINLADIĞI 2 İHALE DUYURUSUNUN BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

– OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ ilana çıktı. Özel İdare İKN. 2022/596562 – Osmaniye Atatürk Lisesi Yık/Yap işini 14 Temmuz 2022 Perşembe günü ihale edecek. İhaleye katılabilmek için ön koşul olarak teklif bedelinin yüzde 50 ‘sinden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor.

İhale ilanı özeti, sözleşme tasarısı, idari şartname özeti, ekleri vb. istihbaratı kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 16 Haziran 2022 Perşembe tarihli ve 2898 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 34 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/osmaniye-il-ozel-idaresi-ilana-cikti-596562/

– TOKİ ilana çıktı. TOKİ, İKN (İhale Kayıt Numarası) 2022/584634 – Çermik Tepe Mahallesi 158 Konut, 1büfe ve Camii inşaatını 20 Temmuz 2022 Çarşamba günü ihale edecek. İhaleye katılabilmek için ön koşul olarak teklif bedelinin yüzde 80 ‘inden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor.

İhale ilanı özeti, sözleşme tasarısı, idari şartname özeti, ekleri vb. istihbaratı kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 16 Haziran 2022 Perşembe tarihli ve 2898 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 30 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ https://taahhuthaber.com/download/toki-ilana-cikti-ikn-584634/

16 HAZİRAN 2022 PERŞEMBE GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YAYINLANAN EŞİK DEĞERİN YARISINDAN BÜYÜK VE FAKAT EŞİK DEĞERDEN KÜÇÜK YAKLAŞIK MALİYETİ OLAN TEK İHALE DUYURUSU BAŞLIĞI ŞÖYLE:

– Karayolları 7 Bölge Md Samsun / Ordu İli Devlet ve İl Yollarında İyileştirme, Onarım ve BSK İşlerinin Yapılması Yapım İşi (Toprak İşleri (172.000 m3 Kazı) Sanat Yapıları (4.400 m3 Demirsiz Beton, 10.900 m3 Moloz Taş İnşaat) Üstyapı İşleri (166.000 Ton Plentmiks Karışımlar, 199.600 Ton BSK Yapımı) ) – İhale 07.07.2022 tarihinde yapılacak.

Günlük Taahhüt Haber’in her gün yayınladığı “Güne Bakış” İstatistikleri için BKZ 16 Haziran 2022 Perşembe  tarih ve 2898  sayılı Taahhüt Haber – Sayfa 19

TH / 17.6.2022 - 2899 - 14
TH / 17.6.2022 – 2899 – 14

ÖZET

Taahhüt Haber’in  haftanın dördüncü günü yayınlanan 16 Haziran 2022 Perşembe tarih ve 2898 sayılı nüshasında tahmini yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 1 milyar 100  milyon liraya yaklaşan 110 adet ihale ilanı yayınlandı. 15 Haziran 2022 Çarşamba günü EKAP’ta yayınlanan ihale duyurularından 13b1 ilan olanlar dışarıda bırakılarak, derlenip, yaklaşık maliyetlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralanıp, benzer işlere göre sınıflandırılıp, sözleşme ve idari şartnamedeki koşullar ile birlikte özetlenerek Taahhüt Haber’de yer alan bu 110  ihale ilanının içinde YM’leri Eşik Değer Üstü (EDÜ) 2 ihale ilanı yayınlandı. Yine aynı gün yaklaşık maliyetleri eşik değerin yaklaşık yarısının üstünde ve eşik değer arasında (Bu yılın fiyatlarıyla 69.155.600,-TL ile 146.815.969,-TL arası) tahmini yaklaşık maliyetleri olan 1 ihale ilanı Taahhüt Haber’de yer buldu. Bu 3 ilanın başlıklarını haberin devam eden satırlarında bulabilirsiniz.