Taahhüt Haber’de 16 Haziran 2023 Cuma günü YM’leri toplamı 770 milyon lirayı geçen YM’si EDÜ 1 ve EDYÜ 1 adet olmak üzere toplam 2 adet önemli ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer buldu

  Taahhüt Haber’in geçen haftanın son iş günü yayınlanan 16 Haziran 2023 Cuma tarih ve 3152 sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri toplamı 1 milyar466 milyon 280 bin TL. olan 19 adet ihaleye verilen teklifler (genel kabul gören adıyla ihale sonucu) yer aldı.

  15 Haziran 2023 Perşembe günü Kamu İhale Kanunu (KİK) Madde 19 (Açık İhale) kapsamında yapılan ihalelerden, Taahhüt Haber’in istihbaratı ile edinilip haberleştirilen ve benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp, büyükten küçüğe göre sıralanıp, ihale dosyalarından alınan, makine ekipman ve teknik personel listeleri ve ödenek durumların da dahil edilerek özetlenen, makul teklif sahibi müteahhit firmanın ve ihaleye katılan tüm firmaların ve iş ortaklıkları -ortak girişim üyeleri de ayrı ayrı olmak üzere- iletişim bilgileri, ticaret sicili gazetesi özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanan ve 16 Haziran 2023 Cuma tarih ve 3152 sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 19 adet ihaleye verilen teklifler içinde YM’si (EDÜ) Eşik Değer Üstü 1 ve YM’si ED’nin yarısı üstü ancak ED’nim altında (EDYÜ) 1 adet önemli ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer buldu.

  Yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 770 milyon lirayı geçen bu 2 adet önemli ihaleye verilen tekliflerin özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

16 HAZİRAN 2023 CUMA GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN, YM’Sİ EŞİK DEĞERİN ÜSTÜNDE, YAKLAŞIK MALİYETLERİ (YM) TOPLAMI 540 MİLYON LİRAYI GEÇEN 1 ADET ÖNEMLİ İHALEYE VERİLEN TEKLİFLERİN (İHALE SONUCUNUN) ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

  15 Haziran 2023 Perşembe günü ihale edilen DSİ 23 BÖLGE ‘nın 2023/326847 ihale kayıt numaralı (İKN) DSİ 23 Bölge Müdürlüğü Hizmet Binaları ve Tesisleri inşaatı ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 546.938.992 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda BELBETON BETON + BARUTÇUOĞLU İNŞAAT en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. İşin adı geçen firmaya ihale edilmesi kuvvetle muhtemel gözüküyor. BELBETON BETON + BARUTÇUOĞLU İNŞAAT firmasının teklifi 547.537.013,00 TL olarak kayıtlara geçti.

  İhale konusu iş DSİ 23 Bölge Müdürlüğü Yerleşkesi İçinde 33.000,00 m2 İnşaat Alanı Üzerine Projelendirilen İdari Binalar, Hizmet Binaları, Lojmanlar ve Müştemilatlar İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi yapımını kapsıyor. 600 günde tamamlanması hedeflenen yatırım, Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 4 BÖLGE – ANKARA ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Kastamonu İli Merkez İlçesinde inşa edilecek.

İhale sonucu (teklifler) istihbaratını kapsayan, ihaleye verilen teklifler tam listesi, indirim oranları, teklif veren tüm müteahhit firmaların ve ortak girişim veya iş ortaklığı üyelerinin ayrı ayrı iletişim bilgileri, bitirdiği ve devam eden işlerin kümülatif toplamları vb içeren ayrıntılı haberi için BKZ. 16 Haziran 2023 Cuma tarihli ve 3152 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 61 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/dsi-23-bolge-nin-326847-belbeton-beton-barutcuoglu-insaat/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 16.06.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

16 HAZİRAN 2023 CUMA GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN YM’Sİ (EDYÜ) EŞİK DEĞERİN YARISI ÜSTÜNDE ANCAK ED’NİN ALTINDA, YAKLAŞIK MALİYETLERİ TOPLAMI 230 MİLYON LİRAYI GEÇEN 1 ADET ÖNEMLİ İHALEYE VERİLEN TEKLİFLERİN (İHALE SONUCUNUN) ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

  15 Haziran 2023 Perşembe günü ihale edilen DSİ ‘nın 2023/488807 ihale kayıt numaralı (İKN) Tarım ve Orman Bakanlığı Birimleri Van Müşterek Yerleşkesi 3 Kısım İkmali inşaatı ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 232.133.076 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda DOĞU KANDAŞ MÜHENDİSLİK teklifiyle ve tek teklif sahibi olarak tabiatıyla en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. İşin adı geçen firmaya ihale edilmesi kuvvetle muhtemel gözüküyor. DOĞU KANDAŞ MÜHENDİSLİK firmasının teklifi 225.850.450,00 TL olarak kayıtlara geçti.

  İhale konusu iş Yaklaşık 25000 m² Toplam İnşaat Alanına Sahip Yapılar İle Peyzaj, Saha Düzenlemeleri, Çevre ve İstinat Duvarları, Altyapı Galeri Tüneli, Yağmursuyu ve Atıksu Şebekesi, Yollar, Açık Otoparklar ve Tretuarlar, Elektrik ve Mekanik Ana Hatlar, Zayıf Akım Şebekesi (CCTV, Data, Telefon v.b.), Çevre Aydınlatma, Altyapı Galeri Tünel İçi Taşıyıcı System (Kablo Tavaları ve Çelik NPU Profiler), Paratoner Tesisatı ve Yakıt Tankları Binası inşaatları işi yapımını kapsıyor. 800 günde tamamlanması hedeflenen yatırım, Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 8 BÖLGE – DİYARBAKIR ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Van’da inşa edilecek.

İhale sonucu (teklifler) istihbaratını kapsayan, ihaleye verilen teklifler tam listesi, indirim oranları, teklif veren tüm müteahhit firmaların ve ortak girişim veya iş ortaklığı üyelerinin ayrı ayrı iletişim bilgileri, bitirdiği ve devam eden işlerin kümülatif toplamları vb içeren ayrıntılı haberi için BKZ. 16 Haziran 2023 Cuma tarihli ve 3152 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 61 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/dsi-nin-488807-dogu-kandas-muhendislik/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 16.06.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

İhale Sonuçlarının (İhalelere verilen tekliflerin) tam listesi için BKZ 16 Haziran 2023 Cuma tarihli ve 3152 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa 55-62

KISALTMALAR

ADTA = Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları

EAEAT = Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif (İhaleyi kazanması kuvvetle muhtemel gözüken teklif)

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 146 milyon 815 bin lira (146.815.969,-TL) / 2023 yılı fiyatlarıyla 290 milyon 284 bin lira (290.284.533,-TL.)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

EDYÜ = Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

KİK MADDE 19 = Kamu İhale Kanunu Madde 19: Açık İhale Usulü / KİK MDDE 19. – Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.

TH = Günlük Taahhüt Haber

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

TH / 19.06.2023 - 3153 - 19
TH / 19.06.2023 – 3153 – 19

ÖZET

Taahhüt Haber’in geçen haftanın son iş günü yayınlanan 16 Haziran 2023 Cuma tarih ve 3152 sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri toplamı 1 milyar466 milyon 280 bin TL. olan 19 adet ihaleye verilen teklifler (genel kabul gören adıyla ihale sonucu) yer aldı.