Taahhüt Haber’de 16 Şubat 2023 Perşembe günü tahmini YM’leri toplamı 5 milyar 300 milyon lira civarında olan YM’si EDÜ 5 ve EDYÜ ( ED’nin yarısı üstü ancak ED’nin altında) 4 olmak üzere, 9 adet önemli ihale ilanı yayınlandı

Taahhüt Haber’in haftanın dördüncü günü yayınlanan 16 Şubat 2023 Perşembe tarih ve 3069 sayılı nüshasında tahmini yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 6 milyar lira civarında 36 adet ihale ilanı yer aldı. 15 Şubat 2023 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumunun EKAP kapsamında yayınladığı YAPIM ihale duyurularından 13b1 İLAN olanlar dışarıda bırakılarak derlenip, yaklaşık maliyetlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralanıp, benzer işlere göre sınıflandırılıp, istenen makine ekipman ve teknik personel listesi ile birlikte özetlenip yıllara sari ödenek durumları da eklenerek 16 Şubat 2023 Perşembe günü Taahhüt Haber’de yer alan bu 36 ihale ilanının içinde YM’si Eşik Değer Üstü (EDÜ) üst sınırı belirsiz 5 adet ihale duyurusu yer buldu. Yine aynı gün Taahhüt Haber’de YM’si eşik değerin yarısı üstü ancak eşik değerin altında olan (EDYÜ) 4 ihale ilanı daha Taahhüt Haber’de yer aldı. Tahmini YM’leri toplamının 5 milyar 300 milyon lira civarında olduğunu tahmin ettiğimiz bu 9 önemli ihale duyurusunun başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

16 ŞUBAT 2023 PERŞEMBE GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER BULAN, YM’Sİ ED’NİN ÜSTÜNDE VE FAKAT ÜST SINIRI BELİRSİZ (EDÜ); TAHMİNİ YM’LERİ TOPLAMI 4 MİLYAR 400 MİLYON LİRA CİVARINDA 5 ADET ÖNEMLİ İHALE İLANININ ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

– İSKİ İLANA ÇIKTI, İdare, İKN. 2023/114262 – Avrupa Yakası 8 Kısım Müt. Atıksu, Yağmursuyu, Dere Temizlik Bakın Onarım inşaatı için 14 Mart 2023 Salı günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 80 ‘inden az olmamak üzere AIV grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 16 Şubat 2023 Perşembe tarihli ve 3069 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 23 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/iski-ihale-duyurusu-yapti-114262/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna ” 16 Şubat 2023 Perşembe Taahhüt Haber” yazabilirsiniz.)

– GENÇLİK SPOR BAKANLIĞI İLANA ÇIKTI, İdare, İKN. 2023/138697 – Gebze 1000 Kişilik Öğrenci Yurdu İkmal İnşaatı için 16 Mart 2023 Perşembe günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 70 ‘inden az olmamak üzere BII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 16 Şubat 2023 Perşembe tarihli ve 3069 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 27 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/genclik-spor-bakanligi-ihale-duyurusu-yapti-138697-gebze/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna ” 16 Şubat 2023 Perşembe Taahhüt Haber” yazabilirsiniz.)

– TOKİ İLANA ÇIKTI, İdare, İKN. 2023/141155 – Kocaeli İzmit Sekbanlı-Sepetçi 3 Bölge 1 Etap 989 Konut 8 Dükkan 1 Cami ve İlköğretim Okulu inşaatı için 17 Mart 2023 Cuma günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 50 ‘sinden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 16 Şubat 2023 Perşembe tarihli ve 3069 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 27 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/toki-ihale-duyurusu-yapti-141155-kocaeli/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna ” 16 Şubat 2023 Perşembe Taahhüt Haber” yazabilirsiniz.)

– TOKİ İLANA ÇIKTI, İdare, İKN. 2023/143718 – Denizli Pamukkale Kocadere 439 Konut ve 1 Cami inşaatı için 16 Mart 2023 Perşembe günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 50 ‘sinden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 16 Şubat 2023 Perşembe tarihli ve 3069 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 27 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/toki-ihale-duyurusu-yapti-143718-denizli/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna ” 16 Şubat 2023 Perşembe Taahhüt Haber” yazabilirsiniz.)

– TOKİ İLANA ÇIKTI, İdare, İKN. 2023/139342 – Denizli Bekilli 2 Etap 200 Konut inşaatı için 16 Mart 2023 Perşembe günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 50 ‘sinden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 16 Şubat 2023 Perşembe tarihli ve 3069 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 28 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/toki-ihale-duyurusu-yapti-139342-denizli/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna ” 16 Şubat 2023 Perşembe Taahhüt Haber” yazabilirsiniz.)

16 ŞUBAT 2023 PERŞEMBE GÜNÜ YM’Sİ ED’NİN YARISI ÜSTÜ ANCAK ÜST SINIRI ED’NİN ALTINDA (EDYÜ); YAKLAŞIK MALİYETLERİ (YM) TOPLAMI 900 MİLYON LİRA CİVARINDA OLAN 4 ÖNEMLİ İHALE İLANININ BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

– İstanbul Marmara Üniversitesi Yapı İşl Tek Dai Bşk / 2023/135524 — MÜ RTE Külliyesi Yemekhane ve Kütüphane Binasi Yapilmasi Ikmal Işi yapım işi — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 70 ‘inden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 13.03.2023 tarihinde yapılacak.

– TOKİ Toplu Konut İdare Bşk / 2023/142302 — Ordu İli, Gürgentepe İlçesi Akyurt Mahallesi 2. Etap 114 Konut İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi yapım işi — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 50 ‘sinden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 8.03.2023 tarihinde yapılacak.

– Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Yapı İşl Tek Dai Bşk / 2023/145153 — MAKÜ Mühendislik Fakültesi Binasi ve Çevre Düzenlemesi Yapim işi — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 100’ünden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 8.03.2023 tarihinde yapılacak.

– Ankara Büyükşehir Kent Estetiği Dai Bşk / 2023/118881 — Reklam Amacı ile Kullanılan Şehir Mobilyalarının Bakım, Onarımı ve Yenilerinin Tesis Edilmesi Yapım İşi — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 60’ından az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 16.03.2023 tarihinde yapılacak.

Günlük Taahhüt Haber’in her gün yayınladığı “Güne Bakış” İstatistikleri için BKZ 16 Şubat 2023 Perşembe tarih ve 3069 sayılı Taahhüt Haber – Sayfa 19

KISALTMALAR

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla  146 milyon 815 bin lira (146.815.969,-TL) / 2023 yılı fiyatlarıyla 290 milyon 284 bin lira (290.284.533,-TL.)

EDÜ = Yaklaşık Maliyeti (YM) Eşik Değer Üstü Ancak Üst Sınırı Belirsiz

EDYÜ = YM’si Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

EDYÜB: YM’si Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Üst Sınırını Belirleyemediğimiz

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

13b1 İLAN: Yapım – inşaat – ihalelerinde Kamu İhale Kanunun 13b1 maddesinde yer alan ve her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 873.705,-TL. altı yapım – inşaat – ihaleleri

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

TH / 17.02.2023 - 3070 - 11
TH / 17.02.2023 – 3070 – 11

ÖZET

Taahhüt Haber’in haftanın dördüncü günü yayınlanan 16 Şubat 2023 Perşembe tarih ve 3069 sayılı nüshasında tahmini yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 6 milyar lira civarında 36 adet ihale ilanı yer aldı. 15 Şubat 2023 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumunun EKAP kapsamında yayınladığı YAPIM ihale duyurularından 13b1 İLAN olanlar dışarıda bırakılarak derlenip, yaklaşık maliyetlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralanıp, benzer işlere göre sınıflandırılıp, istenen makine ekipman ve teknik personel listesi ile birlikte özetlenip yıllara sari ödenek durumları da eklenerek 16 Şubat 2023 Perşembe günü Taahhüt Haber’de yer alan bu 36 ihale ilanının içinde YM’si Eşik Değer Üstü (EDÜ) üst sınırı belirsiz 5 adet ihale duyurusu yer buldu. Yine aynı gün Taahhüt Haber’de YM’si eşik değerin yarısı üstü ancak eşik değerin altında olan (EDYÜ) 4 ihale ilanı daha Taahhüt Haber’de yer aldı. Tahmini YM’leri toplamının 5 milyar 300 milyon lira civarında olduğunu tahmin ettiğimiz bu 9 önemli ihale duyurusunun başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.