Taahhüt Haber’de 16 Şubat 2023 Perşembe  günü yaklaşık maliyetleri toplamı 2 milyar 360 milyon lirayı geçen 2 EDÜ (Eşik Değer Üstü) ve 4 EDYÜ (Eşik Değeiin Yarısı Üstü) olmak üzere 6 adet önemli, ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer aldı

Taahhüt Haber’in haftanın dördüncü günü yayınlanan 16 Şubat 2023 Perşembe  tarih ve 3069 sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri toplamı 2 milyar 530 milyon lirayı geçen 14 adet ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer aldı. 14 Şubat 2023 Salı  ve 15 Şubat 2023 Çarşamba günü yapılan ihalelerden, Taahhüt Haber’in istihbaratı ile edinilip haberleştirilen ve benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp, büyükten küçüğe göre sıralanıp, ihale dosyalarından alınan, makine ekipman ve teknik personel listeleri ve ödenek durumların da dahil edilerek özetlenen, makul teklif sahibi müteahhit firmanın ve ihaleye katılan tüm firmaların ve iş ortaklıkları -ortak girişim üyeleri de ayrı ayrı olmak üzere- iletişim bilgileri, ticaret sicili gazetesi özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanarak 16 Şubat 2023 Perşembe  tarih ve 3069  sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 14 ihaleye verilen teklifler içinde YM’si (Yaklaşık Maliyet) EDÜ (Eşik Değer Üstü) YM’leri toplamı 1 milyar 930 milyon lirayı geçen 2 ve YM’leri toplamı 430 milyon liraya yaklaşan EDYÜ (Eşik Değerin Yarısı Üstü) 4 olmak üzere toplam 6 adet önemli teklifler (ihale sonucu) yer buldu. Bu 6 adet önemli ihaleye verilen teklifler listelerinin (ihale sonucunun) özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

16 ŞUBAT 2023 PERŞEMBE GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN YM’Sİ EDÜ (EŞİK DEĞER ÜSTÜ), YAKLAŞIK MALİYETLERİ TOPLAMI 1 MİLYAR 930 MİLYON LİRAYI GEÇEN 2 ADET İHALEYE VERİLEN TEKLİFLERİN (İHALE SONUCUNUN) KISA BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

– TC SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK YATIRIMLARI GN MD / 2023/26149 — KIRŞEHİR MERKEZ 400 YATAKLI DEVLET HASTANESİ YAPIMI Yapım İşi / 15 Şubat 2023 Çarşamba günü yapılan ve 5 teklifin verildiği ve yaklaşık maliyeti 1.340.543.645 TL olarak açıklanan ihalede ARAS İNŞAAT en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. İşin adı geçen firmaya ihale edilmesi kuvvetle muhtemel gözüküyor. ARAS İNŞAAT ‘in teklifi 1.329.000.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

İhalelere verilen teklifler(İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, şanslı müteahhit firmanın, sorgulanması muhtemel firmaların ve hatta ihaleye teklif veren tüm firmaların iletişim bilgileri, devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 16 Şubat 2023 Perşembe  tarih ve 3069  sayılı  Günlük Taahhüt Haber “İhalelerde Alınan Teklifler” sayfaları – Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/saglik-bakanligi-nin-26149-kirsehir-aras-insaat/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 16.2.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

– TOKİ TOPLU KONUT İDARE BŞK / 2023/40957 — MUĞLA İLİ MENTEŞE İLÇESİ AKÇAOVA MAHALLESİ 500 ADET KONUT, 1 ADET CAMİ VE 1 ADET 6 DÜKKANLI TİCARET MERKEZİ İNŞAATLARI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ Yapım İşi / 15 Şubat 2023 Çarşamba günü yapılan ve 1 teklifin verildiği ve yaklaşık maliyeti 597.246.220 TL olarak açıklanan ihalede HAT SA İNŞAAT + AKIN İNŞAAT + KAM İNŞAAT tek teklif tabiatıyla en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. İşin adı geçen firmaya ihale edilmesi kuvvetle muhtemel gözüküyor. HAT SA İNŞAAT + AKIN İNŞAAT + KAM İNŞAAT ‘in teklifi 584.500.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

İhalelere verilen teklifler(İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, şanslı müteahhit firmanın, sorgulanması muhtemel firmaların ve hatta ihaleye teklif veren tüm firmaların iletişim bilgileri, devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 16 Şubat 2023 Perşembe  tarih ve 3069  sayılı Günlük Taahhüt Haber “İhalelerde Alınan Teklifler” sayfaları – Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/toki-nin-40957-mugla-hat-sa-insaat-akin-insaat-kam-insaat/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 16.2.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

16 ŞUBAT 2023 PERŞEMBE GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN YM’Sİ EDYÜ YAKLAŞIK MALİYETLERİ TOPLAMI  430 MİLYON LİRAYA YAKLAŞIK 4 ADET İHALEYE VERİLEN TEKLİFLERİN (İHALE SONUCUNUN) KISA BAŞLIĞI ŞÖYLE

– DSİ 12 Bölge Md Kayseri / 2022/1511380 — Kırşehir-Kaman Yukarıçiftlik (Çiftlikbağla) Göleti Sulaması Yenileme 2 Kısım Yapım İşi / 14 Şubat 2023 Salı günü yapılan ve 3 teklifin verildiği ve yaklaşık maliyeti 126.238.247 TL olarak açıklanan ihalede METRAJ MÜŞAVİRLİK METRAJ MÜŞAVİRLİK ‘in teklifi 104.507.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

– Muğla Bodrum Bld Mali Hiz Md / 2023/18236 — Bodrum Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü / 14 Şubat 2023 Salı günü yapılan ve 2 teklifin verildiği ve yaklaşık maliyeti 87.085.874 TL olarak açıklanan ihalede ilk oturumda yapılan değerlendirmeye göre makul teklif olarak dikkat çeken EBAN YAPI + HRD İNŞAAT ‘in teklifi 66.496.125,00 TL olarak kayıtlara geçti.

– Antalya Döşemealtı Bld Fen İşl Md / 2023/44671 — Döşemealtı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü / 15 Şubat 2023 Çarşamba günü yapılan ve 4 teklifin verildiği ve yaklaşık maliyeti 109.926.382 TL olarak açıklanan ihalede ilk oturumda yapılan değerlendirmeye göre makul teklif olarak dikkat çeken GÜVENYOL İNŞAAT ‘in teklifi 127.340.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

– TOKİ Toplu Konut İdare Bşk / 2023/55840 — İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Altınşehir Mahallesi 6236 Parselde 1 Adet İlkokul Ve 1 Adet Ortaokul İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İkmal İşi Yapım İşi / 15 Şubat 2023 Çarşamba günü yapılan ve 3 teklifin verildiği ve yaklaşık maliyeti 106.041.727 TL olarak açıklanan ihalede ilk oturumda yapılan değerlendirmeye göre makul teklif olarak dikkat çeken NİŞANTAŞI YAPI ‘in teklifi 107.600.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

İhale Sonuçlarının (İhalelere verilen tekliflerin) tam listesi için BKZ 16 Şubat 2023 Perşembe tarih ve 3069 sayılı Taahhüt Haber Sayfa 49-54

KISALTMALAR

ADTA = Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları

EAEAT = Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif (İhaleyi kazanması kuvvetle muhtemel gözüken teklif)

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 146 milyon 815 bin lira (146.815.969,-TL) / 2023 yılı fiyatlarıyla 290 milyon 284 bin lira (290.284.533,-TL.)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

EDYÜ = Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

13a İlan = Kamu İhale Kanunu Madde 13/a kapsamında ilana çıkan eşik değer üstü (2022 yılı fiyatlarıyla 146.815.969,-TL üstü) ihale duyurularına verilen ad.

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

TH / 17.02.2023 - 3070 - 15
TH / 17.02.2023 – 3070 – 15

ÖZET

Taahhüt Haber’in haftanın dördüncü günü yayınlanan 16 Şubat 2023 Perşembe  tarih ve 3069 sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri toplamı 2 milyar 530 milyon lirayı geçen 14 adet ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer aldı. 14 Şubat 2023 Salı  ve 15 Şubat 2023 Çarşamba günü yapılan ihalelerden, Taahhüt Haber’in istihbaratı ile edinilip haberleştirilen ve benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp, büyükten küçüğe göre sıralanıp, ihale dosyalarından alınan, makine ekipman ve teknik personel listeleri ve ödenek durumların da dahil edilerek özetlenen, makul teklif sahibi müteahhit firmanın ve ihaleye katılan tüm firmaların ve iş ortaklıkları -ortak girişim üyeleri de ayrı ayrı olmak üzere- iletişim bilgileri, ticaret sicili gazetesi özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanarak 16 Şubat 2023 Perşembe  tarih ve 3069  sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 14 ihaleye verilen teklifler içinde YM’si (Yaklaşık Maliyet) EDÜ (Eşik Değer Üstü) YM’leri toplamı 1 milyar 930 milyon lirayı geçen 2 ve YM’leri toplamı 430 milyon liraya yaklaşan EDYÜ (Eşik Değerin Yarısı Üstü) 4 olmak üzere toplam 6 adet önemli teklifler (ihale sonucu) yer buldu. Bu 6 adet önemli ihaleye verilen teklifler listelerinin (ihale sonucunun) özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.