Taahhüt Haber’de 17 Haziran 2022 Cuma günü YM’si (EDÜ) eşik değer üstü 1 ve eşik değerin yarısı üstünde 4 ihale duyurusu yayınlandı

Taahhüt Haber’in  haftanın beşinci ve son günü yayınlanan 17 Haziran 2022 Cuma tarih ve 2899 sayılı nüshasında tahmini yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 1 milyar 200  milyon lirayı geçen 87 adet ihale ilanı yayınlandı. 16 Haziran 2022 Perşembe günü EKAP’ta yayınlanan ihale duyurularından 13b1 ilan olanlar dışarıda bırakılarak, derlenip, yaklaşık maliyetlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralanıp, benzer işlere göre sınıflandırılıp, sözleşme ve idari şartnamedeki koşullar ile birlikte özetlenerek Taahhüt Haber’de yer alan bu 87 ihale ilanının içinde YM’si EDÜ 1 ihale ilanı yayınlandı. Yine aynı gün yaklaşık maliyetleri eşik değerin yaklaşık yarısının üstünde ve eşik değer arasında (Bu yılın fiyatlarıyla 69.155.600,-TL ile 146.815.969,-TL arası) tahmini yaklaşık maliyetleri olan 4 ihale ilanı daha Taahhüt Haber’de yer buldu. Bu 5 ilanın başlıklarını haberin devam eden satırlarında bulabilirsiniz.

17 HAZİRAN 2022 CUMA GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN EDÜ İLANI BAŞLIĞI ŞÖYLE:

– BURSA BÜYÜKŞEHİR ilana çıktı. İKN. 2022/573257 – Bursa Atatürk Spor Salonu 19 Temmuz 2022 Salı günü ihale edecek. İhaleye katılabilmek için ön koşul olarak teklif bedelinin yüzde 80 ‘inden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor.

İhale ilanı özeti, sözleşme tasarısı, idari şartname özeti, ekleri vb. istihbaratı kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 17 Haziran 2022 Cuma tarihli ve 2899 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 33 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/bursa-buyuksehir-ilana-cikti-573257-bursa-ataturk-spor-salonu/

17 HAZİRAN 2022 CUMA GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YAYINLANAN (ED) EŞİK DEĞERİN YARISINDAN BÜYÜK VE FAKAT ED’DEN KÜÇÜK YAKLAŞIK MALİYETİ OLAN 4 İHALE İLANININ BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

– Karayolları 1 Bölge Md İstanbul  / Karayolları 1 Bölge Müdürlüğü Sorumluluğundaki Otoyol ve Bağlantı Yollarında Termoplastik Sıcak Boya ve Çift Kompenantlı Boya ile Yatay İşaretleme Yapılması Yapım İşi – İhale 08.07.2022 tarihinde yapılacak.

– İstanbul Valiliği Yat İzl Koor Bşk / İstanbul İli Eyüpsultan Göktürk Mahallesi 230 Ada 1 Parsel İlkokul Yapım İşi – İhale 08.07.2022 tarihinde yapılacak.

– İstanbul Valiliği Yat İzl Koor Bşk / İstanbul İli Pendik İlçesi Dolayoba Mahallesi (8723 Ada 5-6-7 Parsel) İlkokul ve Ortaokul Yapım İşi  – İhale 18.07.2022 tarihinde yapılacak.

– Hatay Büyükşehir Dst Hiz Dai Bşk/ Muhtelif Parkların Yapımı, Revizyonu ve Yeşil Alanların Rehabilitasyonu yapım işi  – İhale 07.07.2022 tarihinde yapılacak.

Günlük Taahhüt Haber’in her gün yayınladığı “Güne Bakış” İstatistikleri için BKZ 17 Haziran 2022 Cuma  tarih ve 2899  sayılı Taahhüt Haber – Sayfa 17

TH / 20.6.2022 - 2900 - 16
TH / 20.6.2022 – 2900 – 16

ÖZET

Taahhüt Haber’in  haftanın beşinci ve son günü yayınlanan 17 Haziran 2022 Cuma tarih ve 2899 sayılı nüshasında tahmini yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 1 milyar 200  milyon lirayı geçen 87 adet ihale ilanı yayınlandı. 16 Haziran 2022 Perşembe günü EKAP’ta yayınlanan ihale duyurularından 13b1 ilan olanlar dışarıda bırakılarak, derlenip, yaklaşık maliyetlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralanıp, benzer işlere göre sınıflandırılıp, sözleşme ve idari şartnamedeki koşullar ile birlikte özetlenerek Taahhüt Haber’de yer alan bu 87 ihale ilanının içinde YM’si EDÜ 1 ihale ilanı yayınlandı. Yine aynı gün yaklaşık maliyetleri eşik değerin yaklaşık yarısının üstünde ve eşik değer arasında (Bu yılın fiyatlarıyla 69.155.600,-TL ile 146.815.969,-TL arası) tahmini yaklaşık maliyetleri olan 4 ihale ilanı daha Taahhüt Haber’de yer buldu. Bu 5 ilanın başlıklarını haberin devam eden satırlarında bulabilirsiniz.