Taahhüt Haber’de 17 Ocak 2023 Salı  günü yaklaşık maliyetleri toplamı  1 milyar 400 milyon liraya yaklaşan 4 adet EDÜ ve 1 adet EDYÜ önemli ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer aldı

Taahhüt Haber’in haftanın ikinci iş günü  yayınlanan 17 Ocak 2023 Salı  tarih ve 3047 sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri toplamı  1 milyar 874 milyon TL olan 18 adet  ihale sonucu (ihaleye verilen teklifler) yer aldı 16 Ocak 2023 Pazartesi günü gerçekleştirilen ihalelerden, Taahhüt Haber’in istihbaratı ile edinilip haberleştirilen ve benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp, büyükten küçüğe göre sıralanıp, ihale dosyalarından alınan, makine ekipman ve teknik personel listeleri  ve ödenek durumların da dahil edilerek özetlenen, makul teklif sahibi müteahhit firmanın ve ihaleye katılan tüm firmaların ve iş ortaklıkları  -ortak girişim üyeleri de ayrı ayrı olmak üzere-  iletişim bilgileri, ticaret sicili gazetesi özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim 2ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanarak 17 Ocak 2023 Salı  tarih ve 3047  sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 16 ihaleye verilen teklifler liçinde YM’si (EDÜ) Eşik Değer Üstü – 13a İlan – YM’leri toplamı 1 milyar 300  milyon lirayı geçen 4 ve YM’si EDYÜ YM’si 100 milyon liraya yaklaşan  1 adet olmak üzeret toplam 5 önemli ihale sonucu (ihaleye verilen teklifler) yer buldu. Yaklaşık Maliyetleri (YM) toplamı bu yılın fiyatlarıyla 1 milyar 400 milyon  liraya yaklaşan  bu 5  adet  önemli ihalelere verilen teklifler listesinin (ihale sonuçlarının) özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

17 OCAK 2023 SALI GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN, YM’Sİ EŞİK DEĞERİN ÜSTÜNDE, YAKLAŞIK MALİYETLERİ TOPLAMI 1 MİLYAR 300 MİLYON LİRAYI GEÇEN 4 ADET İHALEYE VERİLEN TEKLİFLERİN (İHALE SONUCUNUN )  ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

– 16 Ocak 2023 Pazartesi günü ihale edilen EDİRNE TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ‘nın 2022/1346233 ihale kayıt numaralı (İKN) TÜ Diş Hekimliği Fakültesi Binası inşaatı ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 249.962.429 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda ER ATLI YAPI + DEVKAL YAPI en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. ER ATLI YAPI + DEVKAL YAPI firmasının teklifi 220.053.021,00 TL olarak kayıtlara geçti.

İhalelere verilen teklifler(İhale Sonuçları)  istihbaratını kapsayan haberi, şanslı müteahhit firmanın, sorgulanması muhtemel firmaların ve hatta ihaleye teklif veren tüm firmaların iletişim bilgileri, devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 17 Ocak 2023 Salı tarih ve 3047 sayılı Günlük Taahhüt Haber “İhalelerde Alınan Teklifler” sayfaları  – Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/edirne-trakya-universitesi-nin-1346233-er-atli-yapi-devkal-yapi/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 17.1.2023 Taahhüt Haber “ yazabilirsiniz.)

– 16 Ocak 2023 Pazartesi günü ihale edilen DSİ 5 BÖLGE ‘nın 2022/1050698 ihale kayıt numaralı (İKN) Düzce İli Dereleri Üzerindeki Sanat Yapılarının Yapımı ve Rehabilitasyonu 2 Kısım İkmali inşaatı ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 214.978.148 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda BAYTİMUR İNŞAAT en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi  BAYTİMUR İNŞAAT firmasının teklifi 180.766.625,00 TL olarak kayıtlara geçti.

İhalelere verilen teklifler(İhale Sonuçları)  istihbaratını kapsayan haberi, şanslı müteahhit firmanın, sorgulanması muhtemel firmaların ve hatta ihaleye teklif veren tüm firmaların iletişim bilgileri, devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 17 Ocak 2023 Salı tarih ve 3047 sayılı Günlük Taahhüt Haber “İhalelerde Alınan Teklifler” sayfaları  – Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/dsi-5-bolge-nin-1050698-duzce-baytimur-insaat/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 17.1.2023 Taahhüt Haber “ yazabilirsiniz.)

– 16 Ocak 2023 Pazartesi günü ihale edilen SAĞLIK BAKANLIĞI ‘nın 2022/1385658 ihale kayıt numaralı (İKN) Diyarbakır Dicle 60 Yataklı Devlet Hastanesi inşaatı ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 255.318.340 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda OKSA İNŞAAT en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. OKSA İNŞAAT firmasının teklifi 272.347.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

İhalelere verilen teklifler(İhale Sonuçları)  istihbaratını kapsayan haberi, şanslı müteahhit firmanın, sorgulanması muhtemel firmaların ve hatta ihaleye teklif veren tüm firmaların iletişim bilgileri, devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 17 Ocak 2023 Salı tarih ve 3047 sayılı Günlük Taahhüt Haber “İhalelerde Alınan Teklifler” sayfaları  – Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/saglik-bakanligi-nin-1385658-diyarbakir-oksa-insaat/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 17.1.2023 Taahhüt Haber “ yazabilirsiniz.)

– 16 Ocak 2023 Pazartesi günü ihale edilen TOKİ ‘nın 2022/1351351 ihale kayıt numaralı (İKN) Van İli, Erciş İlçesi 2 Etap 1 Bölge 510 Adet Konut İnşaat İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 652.226.371 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda DİCLE PROJE İNŞAAT en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi.  DİCLE PROJE İNŞAAT firmasının teklifi 627.550.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

İhalelere verilen teklifler(İhale Sonuçları)  istihbaratını kapsayan haberi, şanslı müteahhit firmanın, sorgulanması muhtemel firmaların ve hatta ihaleye teklif veren tüm firmaların iletişim bilgileri, devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 17 Ocak 2023 Salı tarih ve 3047 sayılı Günlük Taahhüt Haber “İhalelerde Alınan Teklifler” sayfaları  – Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/toki-nin-1351351-van-dicle-proje-insaat/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 17.1.2023 Taahhüt Haber “ yazabilirsiniz.)

17 OCAK 2023 SALI GÜNÜ  TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN YM’Sİ (EDYÜ) EŞİK DEĞERİN YARISI ÜSTÜNDE ANCAK ED’NİN ALTINDA, YAKLAŞIK MALİYETİ 100  MİLYON LİRAYA YAKLAŞAN 1 ADET İHALELERE VERİLEN TEKLİFLERİN (İHALE SONUCUNUN)  KISA BAŞLIĞI ŞÖYLE:

– TOKİ Toplu Konut İdare Bşk / 2022/1412775 —  Kırıkkale İli Sulakyurt İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 72 Adet Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi yapım işi —  16.01.2023 günü yapılan ve 1 teklifin verildiği ve yaklaşık maliyeti  102.194.643 TL olarak açıklanan ihalede tek teklif dolayısıyla makul ve aynı zamanda en düşük teklif  80.600.789 TL ile GÖRKEM YAPI SAN ve TİC LTD’ten geldi. İşin adı geçen firmaya ihale edilmesi kuvvetle muhtemel gözüküyor.

İhale Sonuçlarının (İhalelere verilen tekliflerin)  tam listesi için BKZ 17 Ocak 2023 Salı tarih ve 3047  sayılı Taahhüt Haber Sayfa 49-56

KISALTMALAR

ADTA = Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları

EAEAT = Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif (İhaleyi kazanacak olan teklif)

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla  146.815.969,-TL)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

EDYÜ = Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

13a İlan = Kamu İhale Kanunu Madde 13/a kapsamında ilana çıkan eşik değer üstü (2022 yılı fiyatlarıyla 146.815.969,-TL üstü) ihale duyurularına verilen ad.

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

TH / 18.01.2023 - 3048 - 15
TH / 18.01.2023 – 3048 – 15

ÖZET

Taahhüt Haber’in haftanın ikinci iş günü  yayınlanan 17 Ocak 2023 Salı  tarih ve 3047 sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri toplamı  1 milyar 874 milyon TL olan 18 adet  ihale sonucu (ihaleye verilen teklifler) yer aldı 16 Ocak 2023 Pazartesi günü gerçekleştirilen ihalelerden, Taahhüt Haber’in istihbaratı ile edinilip haberleştirilen ve benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp, büyükten küçüğe göre sıralanıp, ihale dosyalarından alınan, makine ekipman ve teknik personel listeleri  ve ödenek durumların da dahil edilerek özetlenen, makul teklif sahibi müteahhit firmanın ve ihaleye katılan tüm firmaların ve iş ortaklıkları  -ortak girişim üyeleri de ayrı ayrı olmak üzere-  iletişim bilgileri, ticaret sicili gazetesi özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim 2ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanarak 17 Ocak 2023 Salı  tarih ve 3047  sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 16 ihaleye verilen teklifler liçinde YM’si (EDÜ) Eşik Değer Üstü – 13a İlan – YM’leri toplamı 1 milyar 300  milyon lirayı geçen 4 ve YM’si EDYÜ YM’si 100 milyon liraya yaklaşan  1 adet olmak üzeret toplam 5 önemli ihale sonucu (ihaleye verilen teklifler) yer buldu. Yaklaşık Maliyetleri (YM) toplamı bu yılın fiyatlarıyla 1 milyar 400 milyon  liraya yaklaşan  bu 5  adet  önemli ihalelere verilen teklifler listesinin (ihale sonuçlarının) özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.