Taahhüt Haber’de 17 Şubat 2023 Cuma günü tahmini YM’leri toplamı 3 milyar 225 milyon lira civarında olan YM’si EDÜ 5 ve EDYÜ ( ED’nin yarısı üstü ancak ED’nin altında) 1 olmak üzere, 6 adet önemli ihale ilanı yayınlandı

Taahhüt geçen haftanın son iş günü yayınlanan 17 Şubat 2023 Cuma tarih ve 3070 sayılı nüshasında tahmini yaklaşık Haber’in maliyetleri (YM) toplamı 3 milyar 800 milyon lira civarında 35 adet ihale ilanı yer aldı. 16 Şubat 2023 Perşembe günü Kamu İhale Kurumunun EKAP kapsamında yayınladığı YAPIM ihale duyurularından 13b1 İLAN olanlar dışarıda bırakılarak derlenip, yaklaşık maliyetlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralanıp, benzer işlere göre sınıflandırılıp, istenen makine ekipman ve teknik personel listesi ile birlikte özetlenip yıllara sari ödenek durumları da eklenerek 17 Şubat 2023 Cuma günü Taahhüt Haber’de yer alan bu 35 ihale ilanının içinde YM’si Eşik Değer Üstü (EDÜ) üst sınırı belirsiz 5 adet ihale duyurusu yer buldu. Yine aynı gün Taahhüt Haber’de YM’si eşik değerin yarısı üstü ancak eşik değerin altında olan (EDYÜ) 1 ihale ilanı daha Taahhüt Haber’de yer aldı. Tahmini YM’leri toplamının 3 milyar 225 milyon lira civarında olduğunu tahmin ettiğimiz bu 6 önemli ihale duyurusunun başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

17 ŞUBAT 2023 CUMA GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER BULAN, YM’Sİ ED’NİN ÜSTÜNDE VE FAKAT ÜST SINIRI BELİRSİZ (EDÜ); TAHMİNİ YM’LERİ TOPLAMI 3 MİLYAR LİRA CİVARINDA OLAN  5 ADET ÖNEMLİ İHALE İLANININ ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

– İSKİ İLANA ÇIKTI, İdare, İKN. 2023/142664 – 2023 yılı Asya Abone İşleri Daire Bşk Müteferrik İçmesuyu ve Atıksu Hatları (3) Yapım, için 17 Mart 2023 Cuma günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 70 ‘inden az olmamak üzere AIV grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 17 Şubat 2023 Cuma tarihli ve 3070 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 21 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/iski-ihale-duyurusu-yapti-142664/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna ” 17 Şubat 2023 Cuma Taahhüt Haber” yazabilirsiniz.)

– İSKİ İLANA ÇIKTI, İdare, İKN. 2023/142630 – 2023 yılı Asya Abone İşleri Daire Bşk Müteferrik İçmesuyu ve Atıksu Hatları (1) Yapım, için 17 Mart 2023 Cuma günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 70 ‘inden az olmamak üzere AIV grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 17 Şubat 2023 Cuma tarihli ve 3070 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 21 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/iski-ihale-duyurusu-yapti-142630/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna ” 17 Şubat 2023 Cuma Taahhüt Haber” yazabilirsiniz.)

– SAĞLIK BAKANLIĞI İLANA ÇIKTI, İdare, İKN. 2023/150166 – Hakkari Devlet Hastanesi 100 Yataklı KDÇ Hst Ek Bina inşaatı için 22 Mart 2023 Çarşamba günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 80 ‘inden az olmamak üzere BII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 17 Şubat 2023 Cuma tarihli ve 3070 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 23 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/saglik-bakanligi-ihale-duyurusu-yapti-150166-hakkari/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna ” 17 Şubat 2023 Cuma Taahhüt Haber” yazabilirsiniz.)

– SAĞLIK BAKANLIĞI İLANA ÇIKTI, İdare, İKN. 2023/149697 – Afşin 150 Yataklı Devlet Hastanesi inşaatı için 17 Mart 2023 Cuma günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 60’ından az olmamak üzere BII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 17 Şubat 2023 Cuma tarihli ve 3070 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 24 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/saglik-bakanligi-ihale-duyurusu-yapti-149697/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna ” 17 Şubat 2023 Cuma Taahhüt Haber” yazabilirsiniz.)

– SAĞLIK BAKANLIĞI İLANA ÇIKTI, İdare, İKN. 2023/148952 – Çorum Hastanesi C Blok Güçlendirme ve Nitelikli Hale Getirme + Ek Bina inşaatı için 17 Mart 2023 Cuma günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 80 ‘inden az olmamak üzere BII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 17 Şubat 2023 Cuma tarihli ve 3070 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 24 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/saglik-bakanligi-ihale-duyurusu-yapti-148952-corum/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna ” 17 Şubat 2023 Cuma Taahhüt Haber” yazabilirsiniz.)

17 ŞUBAT 2023 CUMA GÜNÜ YM’Sİ ED’NİN YARISI ÜSTÜ ANCAK ÜST SINIRI ED’NİN ALTINDA (EDYÜ); YAKLAŞIK MALİYETİ 225 MİLYON LİRA CİVARINDA OLAN 1 ÖNEMLİ İHALE İLANININ BAŞLIĞI  ŞÖYLE:

– Sakarya Büyükşehir Fen İşl Dai Bşk / 2023/135966 — SBB Kongre Merkezi Yapım İşi Y — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 50 ‘sinden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 10.03.2023 tarihinde yapılacak.

Günlük Taahhüt Haber’in her gün yayınladığı “Güne Bakış” İstatistikleri 17 Şubat 2023 Cuma için BKZ tarih ve 3070 sayılı Taahhüt Haber – Sayfa 17

KISALTMALAR

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla  146 milyon 815 bin lira (146.815.969,-TL) / 2023 yılı fiyatlarıyla 290 milyon 284 bin lira (290.284.533,-TL.)

EDÜ = Yaklaşık Maliyeti (YM) Eşik Değer Üstü Ancak Üst Sınırı Belirsiz

EDYÜ = YM’si Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

EDYÜB: YM’si Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Üst Sınırını Belirleyemediğimiz

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

13b1 İLAN: Yapım – inşaat – ihalelerinde Kamu İhale Kanunun 13b1 maddesinde yer alan ve her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 873.705,-TL. altı yapım – inşaat – ihaleleri

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

TH / 20.02.2023 - 3071 - 14
TH / 20.02.2023 – 3071 – 14

ÖZET

Taahhüt geçen haftanın son iş günü yayınlanan 17 Şubat 2023 Cuma tarih ve 3070 sayılı nüshasında tahmini yaklaşık Haber’in maliyetleri (YM) toplamı 3 milyar 800 milyon lira civarında 35 adet ihale ilanı yer aldı. 16 Şubat 2023 Perşembe günü Kamu İhale Kurumunun EKAP kapsamında yayınladığı YAPIM ihale duyurularından 13b1 İLAN olanlar dışarıda bırakılarak derlenip, yaklaşık maliyetlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralanıp, benzer işlere göre sınıflandırılıp, istenen makine ekipman ve teknik personel listesi ile birlikte özetlenip yıllara sari ödenek durumları da eklenerek 17 Şubat 2023 Cuma günü Taahhüt Haber’de yer alan bu 35 ihale ilanının içinde YM’si Eşik Değer Üstü (EDÜ) üst sınırı belirsiz 5 adet ihale duyurusu yer buldu. Yine aynı gün Taahhüt Haber’de YM’si eşik değerin yarısı üstü ancak eşik değerin altında olan (EDYÜ) 1 ihale ilanı daha Taahhüt Haber’de yer aldı. Tahmini YM’leri toplamının 3 milyar 225 milyon lira civarında olduğunu tahmin ettiğimiz bu 6 önemli ihale duyurusunun başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.