Taahhüt Haber’de 17 Temmuz 2023 Pazartesi günü ihale bedelleri toplamı 1 milyar 780 milyon lirayı geçen YM’si EDÜ 2 ve EDYÜ 2 olmak üzere toplam 4 adet önemli SBİS yer buldu

  Taahhüt Haber’in haftanın ilk günü yayınlanan 17 Temmuz 2023 Pazartesi tarih ve 3170 sayılı nüshasında ihale bedelleri toplamı 2 milyar 457 milyon 296 bin TL olan 69 adet (SBİS) sözleşmeye bağlanmış ihale sonucu yayınlandı. 14 Temmuz 2023 Cuma günü Kamu İhale Kurumunun EKAP’ta yayınladığı (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonuçlarından 13b1 İLAN ve 1 milyon TL. altı olanlar elenip, güncel olanlar seçilerek, benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp ve büyükten küçüğe göre sıralanıp, makine ekipman ve teknik personel listeleri de dahil edilerek özetlenen, ihaleyi kazanan müteahhit firmanın iletişim bilgileri, ticaret sicili özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanarak 17 Temmuz 2023 Pazartesi tarih ve 3170 sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 69 adet SBİS içinde YM’si (EDÜ) Eşik Değer Üstü 2 ve YM’si ED’nin yarısı üstü ancak ED’nim altında (EDYÜ) 2 adet önemli SBİS (Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucu ) yer buldu. İhale bedelleri toplamı 1 milyar 780 milyon lirayı geçen bu 4 adet önemli (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

17 TEMMUZ 2023 PAZARTESİ GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN, YM’Sİ EŞİK DEĞERİN ÜSTÜNDE, İHALE BEDELLERİ TOPLAMI 1 MİLYAR 320 MİLYON LİRAYI GEÇEN 2 ADET SBİS’İN ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

  – ÇEVRE ŞEHİRCİLİK (İKN. 2023/470185 ) & Pazarlık- Şanlıurfa İli 4’üncü Etap Kırsal 208 Adet Deprem Konutu +89 Adet Ahır İnşaatı ihalesini 675.000.000 TL ihale bedeli ile CEYEN İNŞAAT LTD kazandı Sözleşmesi  03 Temmuz 2023 Pazartesi tarihinde imzalanan yatırımın inşaatı için çalışmalara 06 Temmuz 2023 Perşembe günü başlandı. Kapsamında Şanlıurfa İli 4’üncü Etap Kırsal 208 Adet Deprem Konutu +89 Adet Ahır Yapım İşi Pazarlık (MD 21 B) işi olan ve ihale duyurusunda yapım işi için 364 gün süre verilen yatırımın 04.07.2024 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. Yatırım TH 7 BÖLGE – GAZİANTEP ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Şanlıurfa İli Kırsalında inşa edilecek.

Kesinleşmiş sonuç ilanı (İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, kazanan müteahhit firmanın devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 17 Temmuz 2023 Pazartesi tarih ve 3170 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 60 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/cevre-sehircilik-nin-470185-sanliurfa-ceyen-insaat/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 17.07.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

  – SAĞLIK BAKANLIĞI (İKN. 2023/352263 ) Osmaniye Kadirli Devlet Hastanesi 100 Yakat Ek Bina ve 20 Ünit Ağız Diş Sağlığı Merkezi inşaatı ihalesini 653.713.000 TL ihale bedeli ile GÜRTAŞ İNŞAAT+DKR İNŞAAT kazandı Sözleşmesi 23 Haziran 2023 Cuma tarihinde imzalanan yatırımın inşaatı için çalışmalara 26 Haziran 2023 Pazartesi günü başlandı. Kapsamında Toplam İnşaat Alanı 39.450 m2 Olan Hastane İnşaatı, İZ+B+Z+4+M Katlı Hastane Binası inşaatı işi olan ve ihale duyurusunda yapım işi için 600 gün süre verilen yatırımın 14.02.2025 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. Yatırım TH 6 BÖLGE – ADANA ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Osmaniye İli Kadirli İlçesinde inşa edilecek.

Kesinleşmiş sonuç ilanı (İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, kazanan müteahhit firmanın devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 17 Temmuz 2023 Pazartesi tarihli ve 3170 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 54 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/saglik-bakanligi-nin-352263-osmaniye-gurtas-insaat-dkr-insaat/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 17.07.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

17 TEMMUZ 2023 PAZARTESİ GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN YM’Sİ (EDYÜ) EŞİK DEĞERİN YARISI ÜSTÜNDE ANCAK ED’NİN ALTINDA, İHALE BEDELLERİ TOPLAMI 460 MİLYON LİRAYI GEÇEN 2 ADET SBİS’İN KISA BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

  – GAZİANTEP YİKOB (İKN. 2023/425085 ) Şahinbey Hükümet Konağı inşaatı ihalesini 250.000.000 TL ihale bedeli ile SALİHOĞLU İNŞAAT GIDA MARKET LTD kazandı Sözleşmesi 11 Temmuz 2023 Salı tarihinde imzalanan yatırımın inşaatı için çalışmalara 20 Temmuz 2023 Perşembe günü başlandı. Kapsamında Gaziantep İli Şahinbey İlçesi Kahvelipınar Mah. 6316 Ada 3 Parsel Şahinbey Hükümet Konağı inşaatı işi işi olan ve ihale duyurusunda yapım işi için 550 gün süre verilen yatırımın 20.01.2025 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. Yatırım TH 7 BÖLGE – GAZİANTEP ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Gaziantep İli Şahinbey İlçesi Kahvelipınar Mah. 6316 Ada 3 Parsel Şahinbey Hükümet Konağı Yapım İşi inşa edilecek.

Kesinleşmiş sonuç ilanı (İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, kazanan müteahhit firmanın devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 17 Temmuz 2023 Pazartesi tarihli ve 3170 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 54 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/gaziantep-yikob-nin-425085-salihoglu-insaat/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 17.07.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

  – BOTAŞ (İKN. 2023/380220 ) Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı inşaatı ihalesini 210.203.778 TL ihale bedeli ile GELİŞİM İNŞAAT TURİZM SAN ve TİC LTD kazandı Sözleşmesi 16 Haziran 2023 Cuma tarihinde imzalanan yatırımın inşaatı için çalışmalara 23 Haziran 2023 Cuma günü başlandı. Kapsamında Yaklaşık Olarak 80.150 Metre (Eğik Mesafe) Uzunluğunda 16 inch Çapında Yüksek Basınç Doğal Gaz Çelik Boru Hattı Sistemi ve Ölçüm İstasyonu inşaatı işi işi olan ve ihale duyurusunda yapım işi için 510 gün süre verilen yatırımın 14.11.2024 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. Yatırım TH 9 BÖLGE – ERZURUM ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Iğdır İlinde inşa edilecek.

Kesinleşmiş sonuç ilanı (İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, kazanan müteahhit firmanın devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 17 Temmuz 2023 Pazartesi tarihli ve 3170 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 49 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/botas-nin-380220-nahcivan-gelisim-insaat-2/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına”  17.07.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonuçlarının (SBİS) tam listesi için BKZ  17 Temmuz 2023 Pazartesi tarihli ve 3170 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa:49 – 61

KISALTMALAR

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla  146 milyon 815 bin lira (146.815.969,-TL) / 2023 yılı fiyatlarıyla 290 milyon 284 bin lira (290.284.533,-TL.)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

EDYÜ = Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

SBİS = Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonuçları

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

TH = Taahhüt Haber

13b1 İLAN = Yapım – inşaat – ihalelerinde Kamu İhale Kanunun 13b1 maddesinde yer alan ve her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 873.705,-TL. altı / 2023 yılı fiyatlarıyla ise 1 milyon 727  bin TL altında yaklaşık maliyeti olan yapım (inşaat) ihaleleri

TH / 18.07.2023 - 3171 - 15
TH / 18.07.2023 – 3171 – 15

ÖZET

Taahhüt Haber’in haftanın ilk günü yayınlanan 17 Temmuz 2023 Pazartesi tarih ve 3170 sayılı nüshasında ihale bedelleri toplamı 2 milyar 457 milyon 296 bin TL olan 69 adet (SBİS) sözleşmeye bağlanmış ihale sonucu yayınlandı. 14 Temmuz 2023 Cuma günü Kamu İhale Kurumunun EKAP’ta yayınladığı (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonuçlarından 13b1 İLAN ve 1 milyon TL. altı olanlar elenip, güncel olanlar seçilerek, benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp ve büyükten küçüğe göre sıralanıp, makine ekipman ve teknik personel listeleri de dahil edilerek özetlenen, ihaleyi kazanan müteahhit firmanın iletişim bilgileri, ticaret sicili özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanarak 17 Temmuz 2023 Pazartesi tarih ve 3170 sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 69 adet SBİS içinde YM’si (EDÜ) Eşik Değer Üstü 2 ve YM’si ED’nin yarısı üstü ancak ED’nim altında (EDYÜ) 2 adet önemli SBİS (Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucu ) yer buldu. İhale bedelleri toplamı 1 milyar 780 milyon lirayı geçen bu 4 adet önemli (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.