Taahhüt Haber’de 17 Temmuz 2023 Pazartesi günü YM’leri toplamı 1 milyar 280 milyon lirayı geçen EDYÜ 3 adet olmak üzere toplam 3 adet önemli ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer buldu

  Taahhüt Haber’in haftanın ilk günü yayınlanan 17 Temmuz 2023 Pazartesi tarih ve 3170 sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri toplamı 1 milyar 815 milyon 731 bin TL olan 16 adet ihaleye verilen teklifler (genel kabul gören adıyla ihale sonucu) yer aldı.

  14 Temmuz 2023 Cuma günü Kamu İhale Kanunu (KİK) Madde 19 (Açık İhale) kapsamında yapılan ihalelerden, Taahhüt Haber’in istihbaratı ile edinilip haberleştirilen ve benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp, büyükten küçüğe göre sıralanıp, ihale dosyalarından alınan, makine ekipman ve teknik personel listeleri ve ödenek durumların da dahil edilerek özetlenen, makul teklif sahibi müteahhit firmanın ve ihaleye katılan tüm firmaların ve iş ortaklıkları -ortak girişim üyeleri de ayrı ayrı olmak üzere- iletişim bilgileri, ticaret sicili gazetesi özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanan ve 17 Temmuz 2023 Pazartesi tarih ve 3170 sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 16 adet ihaleye verilen teklifler içinde YM’si ED’nin yarısı üstü ancak ED’nim altında (EDYÜ) 3 adet önemli ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer buldu.

  Yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 1 milyar 280 milyon lirayı geçen bu 3 adet önemli ihaleye verilen tekliflerin özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

17 TEMMUZ 2023 PAZARTESİ GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN YM’Sİ (EDYÜ) EŞİK DEĞERİN YARISI ÜSTÜNDE ANCAK ED’NİN ALTINDA, YAKLAŞIK MALİYETLERİ TOPLAMI 1 MİLYAR 280 MİLYON LİRAYI GEÇEN 3 ADET ÖNEMLİ İHALEYE VERİLEN TEKLİFLERİN (İHALE SONUCUNUN) ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

  14 Temmuz 2023 Cuma günü ihale edilen DSİ 6 BÖLGE ‘nın 2023/392329 ihale kayıt numaralı (İKN) İmamoğlu Sulaması 2 Kısım İkmal inşaatı ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 848.271.135 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda EMBA MADENCİLİK+GÜLEKER İNŞAAT en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. EMBA MADENCİLİK+GÜLEKER İNŞAAT firmasının teklifi 1.159.793.780,00 TL olarak kayıtlara geçti.

  İhale konusu iş 4.680 ha Sahanın Sulama Şebeke İnşaatı ve Toplulaştırma İşi yapımını kapsıyor. 730 günde tamamlanması hedeflenen yatırım, Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 6 BÖLGE – ADANA ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Adana İli İmamoğlu İlçesinde inşa edilecek.

İhale sonucu (teklifler) istihbaratını kapsayan, ihaleye verilen teklifler tam listesi, indirim oranları, teklif veren tüm müteahhit firmaların ve ortak girişim veya iş ortaklığı üyelerinin ayrı ayrı iletişim bilgileri, bitirdiği ve devam eden işlerin kümülatif toplamları vb içeren ayrıntılı haberi için BKZ. 17 Temmuz 2023 Pazartesi tarihli ve 3170 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 65 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/dsi-6-bolge-nin-392329-emba-madencilik-guleker-insaat/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 17.07.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

  14 Temmuz 2023 Cuma günü ihale edilen TOKİ ‘nın 2023/619223 ihale kayıt numaralı (İKN) Bursa İli Orhangazi İlçesi Arapzade Mahallesi 166 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi Yapım İşi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İlanın özeti şöyle.(İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacak.) ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 268.364.551 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda AHK MİMARLIK en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. İşin adı geçen firmaya ihale edilmesi kuvvetle muhtemel gözüküyor. AHK MİMARLIK firmasının teklifi 280.000.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

  İhale konusu iş Tünel Kalıp Sistemiyle 166 Adet Konut İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi yapımını kapsıyor. 400 günde tamamlanması hedeflenen yatırım, Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 2 BÖLGE – BURSA ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Bursa İli Orhangazi İlçesi Arapzade Mahallesinde inşa edilecek.

İhale sonucu (teklifler) istihbaratını kapsayan, ihaleye verilen teklifler tam listesi, indirim oranları, teklif veren tüm müteahhit firmaların ve ortak girişim veya iş ortaklığı üyelerinin ayrı ayrı iletişim bilgileri, bitirdiği ve devam eden işlerin kümülatif toplamları vb içeren ayrıntılı haberi için BKZ. 17 Temmuz 2023 Pazartesi tarihli ve 3170 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 66 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/toki-nin-619223-bursa-ahk-mimarlik/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 17.07.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

  14 Temmuz 2023 Cuma günü ihale edilen DSİ ‘nın 2023/529458 ihale kayıt numaralı (İKN) Şanlıurfa Harran Ovası 12 Kısım Tarla İçi Kapalı (Borulu) Drenaj ve TİGH Projesi yapım işi ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 163.723.050 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda BURKA YAPI ENERJİ teklifiyle sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul teklif sahibi olarak dikkat çekti. Ancak ihalede sorgulanması muhtemel 2 teklif var. İhalenin, sorgulanması muhtemel, bir başka deyişle ADTA (Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları) istenmesi muhtemel firmaların açıklamalarının değerlendirilmesinin ardından sonuçlanması bekleniyor. BURKA YAPI ENERJİ firmasının teklifi 109.693.395,35 TL olarak kayıtlara geçti.

  İhale konusu iş Brüt 9474 ha Alanda; Şanlıurfa İli Harran İlçesine Bağlı 25 Yerleşim Biriminde Tarla İçi Kapalı (Borulu) Drenaj ve Tarla İçi Geliştirme Hizmeti işleri yapımını kapsıyor. 1000 günde tamamlanması hedeflenen yatırım, Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 7 BÖLGE – GAZİANTEP ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Şanlıurfa İli Harran İlçesine Bağlı 25 Yerleşim Biriminde inşa edilecek.

İhale sonucu (teklifler) istihbaratını kapsayan, ihaleye verilen teklifler tam listesi, indirim oranları, teklif veren tüm müteahhit firmaların ve ortak girişim veya iş ortaklığı üyelerinin ayrı ayrı iletişim bilgileri, bitirdiği ve devam eden işlerin kümülatif toplamları vb içeren ayrıntılı haberi için BKZ. 17 Temmuz 2023 Pazartesi tarihli ve 3170 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 65 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/dsi-nin-529458-sanliurfa-burka-yapi/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 17.07.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

İhale Sonuçlarının (İhalelere verilen tekliflerin) tam listesi için BKZ 17 Temmuz 2023 Pazartesi tarihli ve 3170 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 63 – 69

KISALTMALAR

ADTA = Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları

EAEAT = Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif (İhaleyi kazanması kuvvetle muhtemel gözüken teklif)

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 146 milyon 815 bin lira (146.815.969,-TL) / 2023 yılı fiyatlarıyla 290 milyon 284 bin lira (290.284.533,-TL.)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

EDYÜ = Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

KİK MADDE 19 = Kamu İhale Kanunu Madde 19: Açık İhale Usulü / KİK MDDE 19. – Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.

TH = Günlük Taahhüt Haber

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

TH / 18.07.2023 - 3171 - 17
TH / 18.07.2023 – 3171 – 17

ÖZET

Taahhüt Haber’in haftanın ilk günü yayınlanan 17 Temmuz 2023 Pazartesi tarih ve 3170 sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri toplamı 1 milyar 815 milyon 731 bin TL olan 16 adet ihaleye verilen teklifler (genel kabul gören adıyla ihale sonucu) yer aldı.