Taahhüt Haber’de 18 Kasım 2022 Cuma günü tahmini YM’leri toplamı 900 milyon lira civarında olan YM’si EDÜ 1 ve EDYÜ ( ED’nin yarısı üstü ancak ED’nin altında) 4 olmak üzere, 5 adet önemli ihale ilanı yayınlandı

Taahhüt Haber’in geçen haftanın son günü yayınlanan 18 Kasım 2022 Cuma tarih ve 3005 sayılı nüshasında tahmini yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 1 milyar 600 milyon lira civarında 68 adet ihale ilanı yer aldı. 17 Kasım 2022 Perşembe günü Kamu İhale Kurumunun EKAP kapsamında yayınladığı YAPIM ihale duyurularından 13b1 İLAN olanlar dışarıda bırakılarak derlenip, yaklaşık maliyetlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralanıp, benzer işlere göre sınıflandırılıp, istenen makine ekipman ve teknik personel listesi ile birlikte özetlenip yıllara sari ödenek durumları da eklenerek 18 Kasım 2022 Cuma günü Taahhüt Haber’de yer alan bu 68 ihale ilanının içinde YM’si Eşik Değer Üstü (EDÜ) üst sınırı belirsiz 1 adet ihale duyurusu yer buldu. Yine aynı gün Taahhüt Haber’de YM’si eşik değerin yarısı üstü ancak eşik değerin altında olan (EDYÜ) 4 ihale ilanı daha Taahhüt Haber’de yer aldı. Tahmini YM’leri toplamının 900 milyon lira civarında olduğunu tahmin ettiğimiz bu 5 önemli ihale duyurusunun başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

18 KASIM 2022 CUMA GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER BULAN, YM’Sİ ED’NİN ÜSTÜNDE VE FAKAT ÜST SINIRI BELİRSİZ (EDÜ); TAHMİNİ YAKALAŞIK MALİYETİ TAHMİNEN 400 MİLYON LİRA CİVARINDA 1 ADET ÖNEMLİ İHALE İLANININ ÖZET BAŞLIĞI ŞÖYLE:

– GÖLBAŞI BELEDİYESİ (ANKARA) İHALE DUYURUSU YAPTI. İdare, İKN. 2022/1137324 – Ankara Gölbaşı Kent Meydanı, Otopark ve Amfi inşaatı için 16 Aralık 2022 Cuma günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 100’ünden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 18 Kasım 2022 Cuma tarihli ve 3005 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 33 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/golbasi-belediyesi-ankara-ilana-cikti-1137324/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna ” 18 Kasım 2022 Cuma Taahhüt Haber” yazabilirsiniz.)

18 KASIM 2022 CUMA GÜNÜ YM’Sİ ED’NİN YARISI ÜSTÜ ANCAK ÜST SINIRI ED’NİN ALTINDA (EDYÜ); YAKLAŞIK MALİYETLERİ (YM) TOPLAMI 500 MİLYON LİRA CİVARINDA OLAN 4 ÖNEMLİ İHALE İLANININ BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

– Adana Çevre Şehircilik İl Md / 2022/1212031 — Adana Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası yapım işi — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 70 ‘inden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 14.12.2022 tarihinde yapılacak.

– Gaziantep Valiliği Yat İzl Koor Bşk / 2022/1237604 — Gaziantep İli Şehitkamil İlçesi Selahattin Eyyübi Mah 7806 Ada 1 Parsel 32 Derslikli Cebeler Mah İlkokulu ve 32 Derslikli Cebeler Mah Ortaokul Yapım İşi — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 70 ‘inden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 09.12.2022 tarihinde yapılacak.

– Muğla Büyükşehir MUSKİ Dst Hiz Dai Bşk / 2022/1213531 — Denizova Güneş Enerji Santrali Kurulumu yapım işi — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 50 ‘sinden az olmamak üzere YİBİGT_2.7 grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 08.12.2022 tarihinde yapılacak.

– DSİ 13 Bölge Md Antalya / 2022/1189230 — Antalya Finike Kapıçay Göleti Sulaması İkmali 2 Kısım yapım işi — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 80 ‘inden az olmamak üzere AIX grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 12.12.2022 tarihinde yapılacak.

Günlük Taahhüt Haber’in her gün yayınladığı “Güne Bakış” İstatistikleri için BKZ 18 Kasım 2022 Cuma tarih ve 3005 sayılı Taahhüt Haber – Sayfa 17

KISALTMALAR

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla  146.815.969,-TL)

EDÜ = Yaklaşık Maliyeti (YM) Eşik Değer Üstü Ancak Üst Sınırı Belirsiz

EDYÜ = YM’si Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

EDYÜB: YM’si Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Üst Sınırını Belirleyemediğimiz

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

13b1 İLAN: Yapım – inşaat – ihalelerinde Kamu İhale Kanunun 13b1 maddesinde yer alan ve her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 873.705,-TL. altı yapım – inşaat – ihaleleri

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

TH / 21.11.2022 - 3006 - 13
TH / 21.11.2022 – 3006 – 13

ÖZET

Taahhüt Haber’in geçen haftanın son günü yayınlanan 18 Kasım 2022 Cuma tarih ve 3005 sayılı nüshasında tahmini yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 1 milyar 600 milyon lira civarında 68 adet ihale ilanı yer aldı. 17 Kasım 2022 Perşembe günü Kamu İhale Kurumunun EKAP kapsamında yayınladığı YAPIM ihale duyurularından 13b1 İLAN olanlar dışarıda bırakılarak derlenip, yaklaşık maliyetlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralanıp, benzer işlere göre sınıflandırılıp, istenen makine ekipman ve teknik personel listesi ile birlikte özetlenip yıllara sari ödenek durumları da eklenerek 18 Kasım 2022 Cuma günü Taahhüt Haber’de yer alan bu 68 ihale ilanının içinde YM’si Eşik Değer Üstü (EDÜ) üst sınırı belirsiz 1 adet ihale duyurusu yer buldu. Yine aynı gün Taahhüt Haber’de YM’si eşik değerin yarısı üstü ancak eşik değerin altında olan (EDYÜ) 4 ihale ilanı daha Taahhüt Haber’de yer aldı. Tahmini YM’leri toplamının 900 milyon lira civarında olduğunu tahmin ettiğimiz bu 5 önemli ihale duyurusunun başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.