Taahhüt Haber’de 18 Mayıs 2023 Perşembe günü YM’leri toplamı 1 milyar lirayı geçen EDÜ 3 ve 150 milyon lirayı geçen EDYÜ 1 adet önemli ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer aldı.

 Taahhüt Haber’in kısa haftanın dördüncü ve son günü yayınlanan 18 Mayıs 2023 Perşembe tarih ve 3132  sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 1 milyar 482 milyon 475 bin TL’yi geçen 12 adet ihaleye verilen teklifler (genel kabul gören adıyla ihale sonucu) yer aldı. 17 Mayıs 2023 Çarşamba günü Kamu İhale Kanunu (KİK) Madde 19 (Açık İhale) kapsamında yapılan ihalelerden, Taahhüt Haber’in istihbaratı ile edinilip haberleştirilen ve benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp, büyükten küçüğe göre sıralanıp, ihale dosyalarından alınan, makine ekipman ve teknik personel listeleri ve ödenek durumların da dahil edilerek özetlenen, makul teklif sahibi müteahhit firmanın ve ihaleye katılan tüm firmaların ve iş ortaklıkları -ortak girişim üyeleri de ayrı ayrı olmak üzere- iletişim bilgileri, ticaret sicili gazetesi özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanan ve 18 Mayıs 2023 Perşembe tarih ve 3132  sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 12  adet ihaleye verilen teklifler içinde YM’leri toplamı  (Yaklaşık Maliyeti) 1 milyar lirayı geçen EDÜ 3 adet  ve YM’si 150 milyon lirayı geçen EDYÜ 1 adet olmak üzere 4 adet önemli ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer buldu.

 YM’leri toplamı 1 milyar 150 milyon lirayı geçen bu 4 adet önemli ihaleye verilen tekliflerin özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

18 MAYIS 2023 PERŞEMBE  GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER BULAN YM’Sİ  EDÜ (YAKLAŞIK MALİYETİ EŞİK DEĞERİN ÜSTÜNDE ) OLAN VE YM’LERİ TOPLAMI 1 MİLYAR LİRAYI GEÇEN 3  ADET İHALEYE VERİLEN TEKLİFLERİN (İHALE SONUCUNUN) ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

17 Mayıs 2023 Çarşamba günü ihale edilen TEİAŞ ‘nın 2023/362006 ihale kayıt numaralı (İKN) H.450 Referanslı (1 Kısım) 400 Kv (~54,9 km)(Portal-DR133 Arası) Tek Devre 3B 1272 MCM İletkenli Çetin HES – Silopi TES EİH inşaatı ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 361.779.614 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda EMTA ELEKTRİK en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. EMTA ELEKTRİK firmasının teklifi 364.200.000,00 TL olarak kayıtlara geçti. Yatırım Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 8 BÖLGE – DİYARBAKIR ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Siirt ve Şırnak’ta inşa edilecek.

İhalelere verilen teklifler(İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, şanslı müteahhit firmanın, sorgulanması muhtemel firmaların ve hatta ihaleye teklif veren tüm firmaların iletişim bilgileri, devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 18  Mayıs  2023 Perşembe  tarih ve 3132  sayılı Günlük Taahhüt Haber “İhalelerde Alınan Teklifler” sayfaları – Ayrıca daha fazla detay için BKZ.  https://taahhuthaber.com/download/teias-nin-362006-emta-elektrik-2/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 5-18.5.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

– 17 Mayıs 2023 Çarşamba günü ihale edilen TEİAŞ ‘nın 2023/362006_Kismi _2ihale kayıt numaralı (İKN) H.450 Referanslı (2 Kısım) (~55,8 km)(DR134-Portal Arası) Tek Devre 3B 1272 MCM İletkenli Çetin HES – Silopi TES EİH inşaatı ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 341.459.404 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda EMTA ELEKTRİK en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi.. EMTA ELEKTRİK firmasının teklifi 345.200.000,00 TL olarak kayıtlara geçti. Yatırım Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 8 BÖLGE – DİYARBAKIR ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Siirt ve Şırnak’ta inşa edilecek

İhalelere verilen teklifler(İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, şanslı müteahhit firmanın, sorgulanması muhtemel firmaların ve hatta ihaleye teklif veren tüm firmaların iletişim bilgileri, devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 18  Mayıs  2023 Perşembe  tarih ve 3132  sayılı Günlük Taahhüt Haber “İhalelerde Alınan Teklifler” sayfaları – Ayrıca daha fazla detay için BKZ.  https://taahhuthaber.com/download/teias-nin-362006-emta-elektrik/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 5-18.5.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

– 17 Mayıs 2023 Çarşamba günü ihale edilen TOKİ ‘nın 2023/393636 ihale kayıt numaralı (İKN) Afyonkarahisar İli Evciler İlçesi Merkez 126 Adet Konut, 1’ er Adet Ticaret Merkezi ve Cami İnşaatları İle Gökçek Köyü 90 Adet Konut ve 10 Adet Dükkan İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İkmal İşi ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 305.341.726 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda ASLANTÜRK İNŞAAT en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. ASLANTÜRK İNŞAAT firmasının teklifi 293.844.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

İhalelere verilen teklifler(İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, şanslı müteahhit firmanın, sorgulanması muhtemel firmaların ve hatta ihaleye teklif veren tüm firmaların iletişim bilgileri, devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 18  Mayıs  2023 Perşembe  tarih ve 3132  sayılı Günlük Taahhüt Haber “İhalelerde Alınan Teklifler” sayfaları – Ayrıca daha fazla detay için BKZ.  https://taahhuthaber.com/download/toki-nin-393636-afyonkarahisar-aslanturk-insaat/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 5-18.5.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

18 MAYIS 2023 PERŞEMBE  GÜNÜ  TAAHHÜT HABER’DE YER BULAN YM’LERİ EDYÜ (YAKLAŞIK MALİYETİ EŞİK DEĞERİN YARISI ÜSTÜNDE ANCAK EŞİK DEĞERİN ALTINDA ) OLAN VE YM’Sİ 150 MİLYON LİRAYI GEÇEN 1 ADET  İHALEYE VERİLEN TEKLİFLERİN (İHALE SONUCUNUN) ÖZET BAŞLIĞI ŞÖYLE:

5 Mayıs 2023 Cuma günü ihale edilmesi gerekirken ertelenerek 17 Mayıs 2023 Perqembe günü yapılan TCDD ‘nın 2023/333247 ihale kayıt numaralı (İKN) Afyonşehir (Hariç) – Karakuyu (Hariç) Hat Kesimine Ait Yol Boyu Sinyalizasyon ve Telekomünikasyon Sistemleri Tamamlama İşi inşaatı ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 158.480.686 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda ELSİTEL ELEKTROMEKANİK en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. ELSİTEL ELEKTROMEKANİK firmasının teklifi 142.898.227,00 TL olarak kayıtlara geçti.

İhalelere verilen teklifler(İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, şanslı müteahhit firmanın, sorgulanması muhtemel firmaların ve hatta ihaleye teklif veren tüm firmaların iletişim bilgileri, devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 18  Mayıs  2023 Perşembe  tarih ve 3132  sayılı Günlük Taahhüt Haber “İhalelerde Alınan Teklifler” sayfaları – Ayrıca daha fazla detay için BKZ.  https://taahhuthaber.com/download/tcdd-nin-333247-afyonsehir-elsitel-elektromekanik/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 5-18.5.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

İhale Sonuçlarının (İhalelere verilen tekliflerin) tam listesi için BKZ 18  Mayıs  2023 Perşembe  tarih ve 3132  sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa 35-46

KISALTMALAR

ADTA = Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları

EAEAT = Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif (İhaleyi kazanması kuvvetle muhtemel gözüken teklif)

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 146 milyon 815 bin lira (146.815.969,-TL) / 2023 yılı fiyatlarıyla 290 milyon 284 bin lira (290.284.533,-TL.)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

EDYÜ = Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

KİK MADDE 19 = Kamu İhale Kanunu Madde 19: Açık İhale Usulü / KİK MDDE 19. – Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.

TH = Günlük Taahhüt Haber

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

TH / 22.05.2023 - 3133 - 22
TH / 22.05.2023 – 3133 – 22

ÖZET

Taahhüt Haber’in kısa haftanın dördüncü ve son günü yayınlanan 18 Mayıs 2023 Perşembe tarih ve 3132  sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 1 milyar 482 milyon 475 bin TL’yi geçen 12 adet ihaleye verilen teklifler (genel kabul gören adıyla ihale sonucu) yer aldı. 17 Mayıs 2023 Perşembe günü Kamu İhale Kanunu (KİK) Madde 19 (Açık İhale) kapsamında yapılan ihalelerden, Taahhüt Haber’in istihbaratı ile edinilip haberleştirilen ve benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp, büyükten küçüğe göre sıralanıp, ihale dosyalarından alınan, makine ekipman ve teknik personel listeleri ve ödenek durumların da dahil edilerek özetlenen, makul teklif sahibi müteahhit firmanın ve ihaleye katılan tüm firmaların ve iş ortaklıkları -ortak girişim üyeleri de ayrı ayrı olmak üzere- iletişim bilgileri, ticaret sicili gazetesi özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanan ve 18 Mayıs 2023 Perşembe tarih ve 3132  sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 12  adet ihaleye verilen teklifler içinde YM’leri toplamı  (Yaklaşık Maliyeti) 1 milyar lirayı geçen EDÜ 3 adet  ve YM’si 150 milyon lirayı geçen EDYÜ 1 adet olmak üzere 4 adet önemli ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer buldu.