Taahhüt Haber’de 19 Aralık 2022 Pazartesi günü tahmini YM’leri toplamı 3 milyar 300 milyon lira civarında olan YM’si EDÜ 4 ve EDYÜ ( ED’nin yarısı üstü ancak ED’nin altında) 4 olmak üzere, 8 adet önemli ihale ilanı yayınlandı

Taahhüt Haber’in haftanın ilk günü yayınlanan 19 Aralık 2022 Pazartesi tarih ve 3026 sayılı nüshasında tahmini yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 3 milyar 750 milyon lira civarında 60 adet ihale ilanı yer aldı. 16 Aralık 2022 Cuma günü Kamu İhale Kurumunun EKAP kapsamında yayınladığı YAPIM ihale duyurularından 13b1 İLAN olanlar dışarıda bırakılarak derlenip, yaklaşık maliyetlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralanıp, benzer işlere göre sınıflandırılıp, istenen makine ekipman ve teknik personel listesi ile birlikte özetlenip yıllara sari ödenek durumları da eklenerek 19 Aralık 2022 Pazartesi günü Taahhüt Haber’de yer alan bu 60 ihale ilanının içinde YM’si Eşik Değer Üstü (EDÜ) üst sınırı belirsiz 4 adet ihale duyurusu yer buldu. Yine aynı gün Taahhüt Haber’de YM’si eşik değerin yarısı üstü ancak eşik değerin altında olan (EDYÜ) 4 ihale ilanı daha Taahhüt Haber’de yer aldı. Tahmini YM’leri toplamının 3 milyar 300 milyon lira civarında olduğunu tahmin ettiğimiz bu 8 önemli ihale duyurusunun başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

19 ARALIK 2022 PAZARTESİ GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER BULAN, YM’Sİ ED’NİN ÜSTÜNDE VE FAKAT ÜST SINIRI BELİRSİZ (EDÜ); TAHMİNİ YM’LERİ TOPLAMI 2 MİLYAR 800 MİLYON LİRA CİVARINDA 4 ADET ÖNEMLİ İHALE İLANININ ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

– DSİ 13 BÖLGE İHALE DUYURUSU YAPTI. İdare, İKN. 2022/1366490 – Antalya-Kaş Sütleğen Göleti İkmali inşaatı için 19 Ocak 2023 Perşembe günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 80 ‘inden az olmamak üzere AVIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 19 Aralık 2022 Pazartesi tarihli ve 3026 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 23 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/dsi-18-bolge-ilana-cikti-1366490-antalya/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna ” 19 Aralık 2022 Pazartesi Taahhüt Haber” yazabilirsiniz.)

– SAĞLIK BAKANLIĞI İHALE DUYURUSU YAPTI. İdare, İKN. 2022/1388835 – İstanbul Haseki 300 Yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesi inşaatı için 18 Ocak 2023 Çarşamba günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 60’ından az olmamak üzere BII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 19 Aralık 2022 Pazartesi tarihli ve 3026 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 28 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/saglik-bakanligi-ilana-cikti-1388835-istanbul/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna ” 19 Aralık 2022 Pazartesi Taahhüt Haber” yazabilirsiniz.)

– SAĞLIK BAKANLIĞI İHALE DUYURUSU YAPTI. İdare, İKN. 2022/1387063 – Siirt Merkez 400 Yataklı Devlet Hastanesi inşaatı için 18 Ocak 2023 Çarşamba günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 60’ından az olmamak üzere BII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 19 Aralık 2022 Pazartesi tarihli ve 3026 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 28 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/saglik-bakanligi-ilana-cikti-1387063-siirt/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna ” 19 Aralık 2022 Pazartesi Taahhüt Haber” yazabilirsiniz.)

– SAĞLIK BAKANLIĞI İHALE DUYURUSU YAPTI. İdare, İKN. 2022/1385658 – Diyarbakır Dicle 60 Yataklı Devlet Hastanesi inşaatı için 16 Ocak 2023 Pazartesi günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 80 ‘inden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 19 Aralık 2022 Pazartesi tarihli ve 3026 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 29 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/saglik-bakanligi-ilana-cikti-1385658-diyarbakir/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna ” 19 Aralık 2022 Pazartesi Taahhüt Haber” yazabilirsiniz.)

19 ARALIK 2022 PAZARTESİ GÜNÜ YM’Sİ ED’NİN YARISI ÜSTÜ ANCAK ÜST SINIRI ED’NİN ALTINDA (EDYÜ); YAKLAŞIK MALİYETLERİ (YM) TOPLAMI 500 MİLYON LİRA CİVARINDA OLAN 4 ÖNEMLİ İHALE İLANININ BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

– DSİ 13 Bölge Md Antalya / 2022/1376372 — Antalya Manavgat Çaltepe Saçıdere Göleti ve Sulaması İkmali 2 Kısım yapım iş — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 80 ‘inden az olmamak üzere AVIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 12.01.2023 tarihinde yapılacak.

– DSİ 13 Bölge Md Antalya / 2022/1374071 — Antalya Manavgat Çardak Topsurlar Göleti İkmali 2 Kısım yapım işi — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 80 ‘inden az olmamak üzere AVIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 12.01.2023 tarihinde yapılacak.

– DSİ 2 Bölge Md İzmir / 2022/1386703 — Manisa Yunusemre Sarma Davutlar Göleti İkmali 2’nci Kısım yapım işi — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 100’ünden az olmamak üzere AVIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 17.01.2023 tarihinde yapılacak.

– DSİ 18 Bölge Md Isparta / 2022/1353972 — 18 Bölge İşletmedeki Borulu Sulama Şebekelerine Sayaç Takılması yapım işi — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 80 ‘inden az olmamak üzere AIX grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 11.01.2023 tarihinde yapılacak.

Günlük Taahhüt Haber’in her gün yayınladığı “Güne Bakış” İstatistikleri için BKZ 19 Aralık 2022 Pazartesi tarih ve 3026 sayılı Taahhüt Haber – Sayfa 17

KISALTMALAR

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla  146.815.969,-TL)

EDÜ = Yaklaşık Maliyeti (YM) Eşik Değer Üstü Ancak Üst Sınırı Belirsiz

EDYÜ = YM’si Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

EDYÜB: YM’si Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Üst Sınırını Belirleyemediğimiz

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

13b1 İLAN: Yapım – inşaat – ihalelerinde Kamu İhale Kanunun 13b1 maddesinde yer alan ve her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 873.705,-TL. altı yapım – inşaat – ihaleleri

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

TH / 20.12.2022 - 3027 - 13
TH / 20.12.2022 – 3027 – 13

ÖZET

Taahhüt Haber’in haftanın ilk günü yayınlanan 19 Aralık 2022 Pazartesi tarih ve 3026 sayılı nüshasında tahmini yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 3 milyar 750 milyon lira civarında 60 adet ihale ilanı yer aldı. 16 Aralık 2022 Cuma günü Kamu İhale Kurumunun EKAP kapsamında yayınladığı YAPIM ihale duyurularından 13b1 İLAN olanlar dışarıda bırakılarak derlenip, yaklaşık maliyetlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralanıp, benzer işlere göre sınıflandırılıp, istenen makine ekipman ve teknik personel listesi ile birlikte özetlenip yıllara sari ödenek durumları da eklenerek 19 Aralık 2022 Pazartesi günü Taahhüt Haber’de yer alan bu 60 ihale ilanının içinde YM’si Eşik Değer Üstü (EDÜ) üst sınırı belirsiz 4 adet ihale duyurusu yer buldu. Yine aynı gün Taahhüt Haber’de YM’si eşik değerin yarısı üstü ancak eşik değerin altında olan (EDYÜ) 4 ihale ilanı daha Taahhüt Haber’de yer aldı. Tahmini YM’leri toplamının 3 milyar 300 milyon lira civarında olduğunu tahmin ettiğimiz bu 8 önemli ihale duyurusunun başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.