Taahhüt Haber’de 19 Haziran 2023 Pazartesi günü ihale bedelleri toplamı 3 milyar 435 milyon lirayı geçen YM’si EDÜ 2 ve EDYÜ 1 olmak üzere toplam 3 adet önemli SBİS yer buldu

  Taahhüt Haber’in hatanın ilk günü yayınlanan 19 Haziran 2023 Pazartesi tarih ve 3153 sayılı nüshasında ihale bedelleri toplamı 3 milyar 853 milyon 901 bin TL. olan 34 adet (SBİS) sözleşmeye bağlanmış ihale sonucu yayınlandı. 16 Haziran 2023 Cuma günü Kamu İhale Kurumunun EKAP’ta yayınladığı (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonuçlarından 13b1 İLAN ve 1 milyon TL. altı olanlar elenip, güncel olanlar seçilerek, benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp ve büyükten küçüğe göre sıralanıp, makine ekipman ve teknik personel listeleri de dahil edilerek özetlenen, ihaleyi kazanan müteahhit firmanın iletişim bilgileri, ticaret sicili özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanarak 19 Haziran 2023 Pazartesi tarih ve 3153 sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 34 adet SBİS içinde YM’si (EDÜ) Eşik Değer Üstü 2 ve YM’si ED’nin yarısı üstü ancak ED’nim altında (EDYÜ) 1 adet önemli SBİS (Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucu ) yer buldu. İhale bedelleri toplamı 3 milyar 435 milyon lirayı geçen bu 3 adet önemli (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

19 HAZİRAN 2023 PAZARTESİ GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN, YM’Sİ EŞİK DEĞERİN ÜSTÜNDE, İHALE BEDELLERİ TOPLAMI 3 MİLYAR 275 MİLYON LİRAYI GEÇEN 2 ADET SBİS’İN ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

  – TOKİ (İKN. 2023/470156 ) & Pazarlık- Hatay Antakya 6 Bölge 1 Etap 1468 Konut inşaatı ihalesini 2.929.000.000 TL ihale bedeli ile İNTAYA İNTES İNŞAAT TAAHHÜT AŞ kazandı Sözleşmesi  2 Haziran 2023 Cuma tarihinde imzalanan yatırımın inşaatı için çalışmalara 2 Haziran 2023 Cuma günü başlandı. Kapsamında 1488 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ( işi olan ve ihale duyurusunda yapım işi için 359 gün süre verilen yatırımın 26.05.2024 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. Yatırım TH 6 BÖLGE – ADANA ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Hatay İli Antakya İlçesinde inşa edilecek.

Kesinleşmiş sonuç ilanı (İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, kazanan müteahhit firmanın devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 19 Haziran 2023 Pazartesi tarih ve 3153 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 54 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/toki-nin-470156-hatay-intaya-intes-insaat/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 19.06.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

  – DSİ 1 BÖLGE (İKN. 2023/310860 ) DSİ 1 Bölge Müdürlüğü İdari Binası ve Isı Merkezi inşaatı ihalesini 346.987.421 TL ihale bedeli ile AKADEMİ YAPI+YILMAZER İNŞAAT kazandı Sözleşmesi 25 Mayıs 2023 Perşembe tarihinde imzalanan yatırımın inşaatı için çalışmalara 2 Haziran 2023 Cuma günü başlandı. Kapsamında 1) DSİ 1. Bölge Müdürlüğü 1 Adet İdari Binası ve 4 Adet Hizmet Binasının İnşaa edilmesi 2) Yıkım Dosyasında Belirtilen Yapı ve Alanlardaki Yapı Eklentilerini Yıkılma ve Sökme İşlerİ inşaatı işi olan ve ihale duyurusunda yapım işi için 1000 gün süre verilen yatırımın 25.02.2026 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. Yatırım TH 2 BÖLGE – BURSA ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Bursa İli Yıldırım İlçesinde inşa edilecek.

Kesinleşmiş sonuç ilanı (İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, kazanan müteahhit firmanın devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 19 Haziran 2023 Pazartesi tarihli ve 3153 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 52 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/dsi-1-bolge-nin-310860-akademi-yapi-yilmazer-insaat-2/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına”  19.06.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

19 HAZİRAN 2023 PAZARTESİ GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN YM’Sİ (EDYÜ) EŞİK DEĞERİN YARISI ÜSTÜNDE ANCAK ED’NİN ALTINDA, İHALE BEDELLERİ TOPLAMI 160 MİLYON LİRAYI GEÇEN 1 ADET SBİS’İN KISA BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

  – DSİ 1 BÖLGE (İKN. 2023/334071 ) DSİ 1 Bölge Makine İkmal ve Elektronik Atölye Binası inşaatı ihalesini 164.000.000 TL ihale bedeli ile BEMAK ASFALT+AHEM İNŞAAT kazandı Sözleşmesi 25 Mayıs 2023 Perşembe tarihinde imzalanan yatırımın inşaatı için çalışmalara 05 Haziran 2023 Pazartesi günü başlandı. Kapsamında DSİ 1 Bölge Müdürlüğü Makine İkmal ve Elektronik Atölye Binası Yapımı ve 4 Adet Hizmet Binasının İnşaa Edilmesi İle Yıkım Dosyasında Belirtilen Yapı ve Alanlardaki Yapı Eklentilerini Yıkılma ve Sökme İşlerinin işi olan ve ihale duyurusunda yapım işi için 800 gün süre verilen yatırımın 18.08.2025 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. Yatırım TH 2 BÖLGE – BURSA ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Bursa İli Yıldırım İlçesinde inşa edilecek.

Kesinleşmiş sonuç ilanı (İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, kazanan müteahhit firmanın devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 19 Haziran 2023 Pazartesi tarihli ve 3153 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 53 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/dsi-1-bolge-nin-334071-bemak-asfalt-ahem-insaat-2/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” yapımı işi 19.06.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonuçlarının (SBİS) tam listesi için BKZ  19 Haziran 2023 Pazartesi tarihli ve 3153 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa  48-55

KISALTMALAR

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla  146 milyon 815 bin lira (146.815.969,-TL) / 2023 yılı fiyatlarıyla 290 milyon 284 bin lira (290.284.533,-TL.)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

EDYÜ = Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

SBİS = Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonuçları

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

TH = Taahhüt Haber

13b1 İLAN = Yapım – inşaat – ihalelerinde Kamu İhale Kanunun 13b1 maddesinde yer alan ve her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 873.705,-TL. altı / 2023 yılı fiyatlarıyla ise 1 milyon 727  bin TL altında yaklaşık maliyeti olan yapım (inşaat) ihaleleri

TH / 20.06.2023 - 3154 - 19
TH / 20.06.2023 – 3154 – 19

ÖZET

Taahhüt Haber’in hatanın ilk günü yayınlanan 19 Haziran 2023 Pazartesi tarih ve 3153 sayılı nüshasında ihale bedelleri toplamı 3 milyar 853 milyon 901 bin TL. olan 34 adet (SBİS) sözleşmeye bağlanmış ihale sonucu yayınlandı. 16 Haziran 2023 Cuma günü Kamu İhale Kurumunun EKAP’ta yayınladığı (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonuçlarından 13b1 İLAN ve 1 milyon TL. altı olanlar elenip, güncel olanlar seçilerek, benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp ve büyükten küçüğe göre sıralanıp, makine ekipman ve teknik personel listeleri de dahil edilerek özetlenen, ihaleyi kazanan müteahhit firmanın iletişim bilgileri, ticaret sicili özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanarak 19 Haziran 2023 Pazartesi tarih ve 3153 sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 34 adet SBİS içinde YM’si (EDÜ) Eşik Değer Üstü 2 ve YM’si ED’nin yarısı üstü ancak ED’nim altında (EDYÜ) 1 adet önemli SBİS (Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucu ) yer buldu. İhale bedelleri toplamı 3 milyar 435 milyon lirayı geçen bu 3 adet önemli (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.