Taahhüt Haber’de 2 Eylül 2022 Cuma günü YM’si EDÜ 1 ve ED’nin yarısı üstü 4 adet ihale duyurusu yer buldu

Taahhüt Haber’in, 30 Ağustos 2022 Zafer Bayramı tatilini de içeren kısa haftanın dördüncü ve son  günü yayınlanan 2 Eylül 2022 Cuma tarih ve 2950 sayılı nüshasında, tahmini yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı  1 milyar 400 milyon lirayı geçen 89 adet ihale ilanı yayınlandı. 1 Eylül 2022 Perşembe günü Kamu İhale Kurumunun EKAP kapsamında yayınladığı ihale duyurularından 13b1 İLAN olanlar dışarıda bırakılarak derlenip, yaklaşık maliyetlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralanıp, benzer işlere göre sınıflandırılıp, istenen makine ekipman ve teknik personel listesi ile birlikte özetlenerek, 2 Eylül 2022 Cuma  günü Taahhüt Haber’de yer alan bu 89 ihale ilanının içinde YM’si Eşik Değer Üstü (EDÜ) üst sınırı belirsiz 1 adet ihale duyurusu yer aldı. Aynı  gün YM’si eşik değerin yarısı üstü ve fakat üst sınırını belirleyemediğimiz 1 ve yine YM’si eşik değerin yarısı üstü ve fakat eşik değerin altında 3 ihale ilanı daha Taahhüt Haber’de yer buldu. Tahmini YM’leri (Yaklaşık Maliyetleri) toplamı,  800 milyon lirayı geçen  bu 5 önemli ihale duyurusunun başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

2 EYLÜL 2022 CUMA GÜNÜ  TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN YM’Sİ EDÜ TEK  İHALE İLANININ BAŞLIĞI ŞÖYLE:

DSİ GN MD ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2022/814781 – Mardin İli 2. Kademe İçmesuyu İsale Hattı inşaatı için 30 Eylül 2022 Cuma günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak, teklif bedelinin yüzde 80 ‘inden az olmamak üzere A-III. Grup: Boru ve İletim Hattı İşleri veya A-IV. Grup: İçme-Kullanma Suyu ve Kanalizasyon İşleri benzer iş deneyimi olarak aranıyor.

İhale ilanı özeti, sözleşme tasarısı, idari şartname özeti, ekleri vb. istihbaratı kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 2 Eylül 2022 Cuma tarihli ve 2950 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 21 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/dsi-gn-md-ihale-duyurusu-yapti-814781-mardin/

2 EYLÜL 2022 CUMA GÜNÜ  TAAHHÜT HABER’DE YER BULAN YM’Sİ ED’NİN YARISI ÜSTÜ VE FAKAT ÜST SINIRINI BELİRLEYEMEDİĞİMİZ DEĞERİN TEK İLANIN İLANIN ÖZET BAŞLIĞI ŞÖYLE:

– DSİ 9 Bölge Md Elazığ  2022/785015 – Malatya Pütürge Miryaylası Göleti İnşaatı yapım işi / İhale 13.10.2022 tarihinde yapılacak.

2 EYLÜL 2022 CUMA GÜNÜ  TAAHHÜT HABER’DE YER BULAN YM’Sİ ED’NİN YARISI ÜSTÜ VE FAKAT ÜST SINIRI EŞİK DEĞERİN ALTINDA OLAN 3ADET İLANIN ÖZET BAŞLIKLARI İSE ŞÖYLE:

– İstanbul Esenyurt Bld Fen İşl Md 2022/875618  – Esenyurt Sınırları Geneli Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Parke Yol, Bakım ve Tamirat Yapım İşi yapım işi  / İhale 26.09.2022 tarihinde yapılacak.

– İstanbul Esenyurt Bld Fen İşl Md 2022/876187 – Esenyurt İlçesi Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Asfalt, Asfalt Tamir Bakım, Onarım ve Kışla Mücadele İşlerinin Yapım İşi / İhale 27.09.2022 tarihinde yapılacak.

– Antalya Valiliği Yat İzl Koor Bşk 27.09.2022 – Antalya Kumluca Hükümet Konağı Yapım İşi / İhale 27.09.2022tarihinde yapılacak.

Günlük Taahhüt Haber’in her gün yayınladığı “Güne Bakış” İstatistikleri için BKZ 2 Eylül 2022 Cuma  tarih ve 2950  sayılı Taahhüt Haber – Sayfa 17

KISALTMALAR

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla  146.815.969,-TL)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

13b1 İLAN: Yapım – inşaat – ihalelerinde Kamu İhale Kanunun 13b1 maddesinde yer alan ve her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 873.705,-TL. altı yapım – inşaat – ihaleleri

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

TH / 5.9.2022 - 2951 - 15
TH / 5.9.2022 – 2951 – 15

ÖZET

Taahhüt Haber’in, 30 Ağustos 2022 Zafer Bayramı tatilini de içeren kısa haftanın dördüncü ve son  günü yayınlanan 2 Eylül 2022 Cuma tarih ve 2950 sayılı nüshasında, tahmini yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı  1 milyar 400 milyon lirayı geçen 89 adet ihale ilanı yayınlandı. 1 Eylül 2022 Perşembe günü Kamu İhale Kurumunun EKAP kapsamında yayınladığı ihale duyurularından 13b1 İLAN olanlar dışarıda bırakılarak derlenip, yaklaşık maliyetlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralanıp, benzer işlere göre sınıflandırılıp, istenen makine ekipman ve teknik personel listesi ile birlikte özetlenerek, 2 Eylül 2022 Cuma  günü Taahhüt Haber’de yer alan bu 89 ihale ilanının içinde YM’si Eşik Değer Üstü (EDÜ) üst sınırı belirsiz 1 adet ihale duyurusu yer aldı. Aynı  gün YM’si eşik değerin yarısı üstü ve fakat üst sınırını belirleyemediğimiz 1 ve yine YM’si eşik değerin yarısı üstü ve fakat eşik değerin altında 3 ihale ilanı daha Taahhüt Haber’de yer buldu. Tahmini YM’leri (Yaklaşık Maliyetleri) toplamı,  800 milyon lirayı geçen  bu 5 önemli ihale duyurusunun başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.