Taahhüt Haber’de 2 Haziran 2023 Cuma günü ihale bedelleri toplamı 4 milyar 500 milyon lirayı geçen YM’si EDÜ 3 adet  önemli SBİS yer buldu

  Taahhüt Haber’in geçen haftanın son iş günü yayınlanan 2 Haziran 2023 Cuma tarih ve 3142 sayılı nüshasında ihale bedelleri toplamı 5 milyar 292 milyon 852 bin TL. olan 57 adet (SBİS) sözleşmeye bağlanmış ihale sonucu yayınlandı. 01 Haziran 2023 Perşembe günü Kamu İhale Kurumunun EKAP’ta yayınladığı (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonuçlarından 13b1 İLAN ve 1 milyon TL. altı olanlar elenip, güncel olanlar seçilerek, benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp ve büyükten küçüğe göre sıralanıp, makine ekipman ve teknik personel listeleri de dahil edilerek özetlenen, ihaleyi kazanan müteahhit firmanın iletişim bilgileri, ticaret sicili özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanarak 2 Haziran 2023 Cuma tarih ve 3142 sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 57 adet SBİS içinde YM’si (EDÜ) Eşik Değer Üstü 3 adet önemli SBİS (Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucu ) yer buldu. İhale bedelleri toplamı 4 milyar 500 milyon lirayı geçen bu 3 adet önemli (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

2 HAZİRAN 2023 CUMA GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN, YM’Sİ EŞİK DEĞERİN ÜSTÜNDE, İHALE BEDELLERİ TOPLAMI 4 MİLYAR 500 MİLYON LİRAYI GEÇEN 3 ADET SBİS’İN ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

  – KGM (İKN. 2023/441742 ) & Pazarlık- Konya – Karaman – 5 Bl Hd Devlet Yolu Sertavul Tüneli ve Bağlantı Yolları ikmal inşaatı ihalesini 2.995.000.000 TL ihale bedeli ile ASMİN TAAHHÜT+BERGİZ İNŞAAT kazandı Sözleşmesi  18 Mayıs 2023 Perşembe tarihinde imzalanan yatırımın inşaatı için çalışmalara 2 Haziran 2023 Cuma günü başlandı. Kapsamında Tünel ve Bağlantı Yolları ikmal inşaatı işi olan ve ihale duyurusunda yapım işi için 300 gün süre verilen yatırımın 28.03.2024 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. Yatırım TH 5 BÖLGE – KAYSERİ ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Karaman ve Mersin İllerinde Konya – Karaman – 5 Bl Hd Devlet Yolu km:125+400-135+571 arasında inşa edilecek.

Kesinleşmiş sonuç ilanı (İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, kazanan müteahhit firmanın devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 2 Haziran 2023 Cuma tarih ve 3142 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 46 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/kgm-nin-441742-asmin-taahhut-bergiz-insaat/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 02.06.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

  – KGM (İKN. 2023/406937 ) & Pazarlık- Oyalı Ayr. – Cizre Devlet Yolu inşaatı (278 – 332 Km. Arası) ihalesini 1.180.000.000 TL ihale bedeli ile BAHADIR GRUP+OKYANUS ENERJİ kazandı Sözleşmesi  16 Mayıs 2023 Salı tarihinde imzalanan yatırımın inşaatı için çalışmalara 31 Mayıs 2023 Çarşamba günü başlandı. Kapsamında Yol Yapım inşaatı işi işi olan ve ihale duyurusunda yapım işi için 300 gün süre verilen yatırımın 26.03.2024 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. Yatırım TH 8 BÖLGE – DİYARBAKIR ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Şırnak İlinde Oyalı Ayr. – Cizre Devlet Yolu km:278+000-332+000 Kesiminde inşa edilecek.

Kesinleşmiş sonuç ilanı (İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, kazanan müteahhit firmanın devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 2 Haziran 2023 Cuma tarih ve 3142 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 46 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/kgm-nin-406937-bahadir-grup-okyanus-enerji/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 02.06.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

  – İLLER BANKASI (İKN. 2023/484594 ) & Pazarlık- Gölbaşı (Adıyaman) Kanalizasyon ve İçmesuyu İnşaatı ihalesini 329.000.056 TL ihale bedeli ile HNE İNŞAAT AŞ kazandı Sözleşmesi  29 Mayıs 2023 Pazartesi tarihinde imzalanan yatırımın inşaatı için çalışmalara 31 Mayıs 2023 Çarşamba günü başlandı. Kapsamında Kanalizasyon ve İçmesuyu İnşaatı işi işi olan ve ihale duyurusunda yapım işi için 180 gün süre verilen yatırımın 27.11.2023 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. Yatırım TH 7 BÖLGE – GAZİANTEP ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Adıyaman İli Gölbaşı(nda inşa edilecek.

Kesinleşmiş sonuç ilanı (İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, kazanan müteahhit firmanın devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 2 Haziran 2023 Cuma tarih ve 3142 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 47 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/iller-bankasi-nin-484594-golbasi-adiyaman-hne-insaat/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 02.06.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonuçlarının (SBİS) tam listesi için BKZ  2 Haziran 2023 Cuma tarih ve 3142 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa 43-53

KISALTMALAR

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla  146 milyon 815 bin lira (146.815.969,-TL) / 2023 yılı fiyatlarıyla 290 milyon 284 bin lira (290.284.533,-TL.)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

EDYÜ = Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

SBİS = Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonuçları

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

TH = Taahhüt Haber

13b1 İLAN = Yapım – inşaat – ihalelerinde Kamu İhale Kanunun 13b1 maddesinde yer alan ve her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 873.705,-TL. altı / 2023 yılı fiyatlarıyla ise 1 milyon 727  bin TL altında yaklaşık maliyeti olan yapım (inşaat) ihaleleri

TH / 05.06.2023 - 3143 - 18
TH / 05.06.2023 – 3143 – 18

ÖZET

Taahhüt Haber’in geçen haftanın son iş günü yayınlanan 2 Haziran 2023 Cuma tarih ve 3142 sayılı nüshasında ihale bedelleri toplamı 5 milyar 292 milyon 852 bin TL. olan 57 adet (SBİS) sözleşmeye bağlanmış ihale sonucu yayınlandı. 01 Haziran 2023 Perşembe günü Kamu İhale Kurumunun EKAP’ta yayınladığı (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonuçlarından 13b1 İLAN ve 1 milyon TL. altı olanlar elenip, güncel olanlar seçilerek, benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp ve büyükten küçüğe göre sıralanıp, makine ekipman ve teknik personel listeleri de dahil edilerek özetlenen, ihaleyi kazanan müteahhit firmanın iletişim bilgileri, ticaret sicili özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanarak 2 Haziran 2023 Cuma tarih ve 3142 sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 57 adet SBİS içinde YM’si (EDÜ) Eşik Değer Üstü 3 adet önemli SBİS (Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucu ) yer buldu. İhale bedelleri toplamı 4 milyar 500 milyon lirayı geçen bu 3 adet önemli (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.