Taahhüt Haber’de 2 Haziran 2023 Cuma günü YM’si 300 milyon liraya yaklaşan YM’si EDÜ 1 adet önemli ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer buldu

Taahhüt Haber’in geçen haftanın son iş günü yayınlanan 2 Haziran 2023 Cuma tarih ve 3142 sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri toplamı 593 milyon 733 bin 726 TL olan 13 adet ihaleye verilen teklifler (genel kabul gören adıyla ihale sonucu) yer aldı.

  31 Mayıs 2023 Çarşamba ve 1 Haziran 2023 Perşembe günleri Kamu İhale Kanunu (KİK) Madde 19 (Açık İhale) kapsamında yapılan ihalelerden, Taahhüt Haber’in istihbaratı ile edinilip haberleştirilen ve benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp, büyükten küçüğe göre sıralanıp, ihale dosyalarından alınan, makine ekipman ve teknik personel listeleri ve ödenek durumların da dahil edilerek özetlenen, makul teklif sahibi müteahhit firmanın ve ihaleye katılan tüm firmaların ve iş ortaklıkları -ortak girişim üyeleri de ayrı ayrı olmak üzere- iletişim bilgileri, ticaret sicili gazetesi özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanan ve 2 Haziran 2023 Cuma tarih ve 3142 sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 13 adet ihaleye verilen teklifler içinde YM’si (EDÜ) Eşik Değer Üstü 1 adet önemli ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer buldu.      

  Yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 300 milyon liraya yaklaşan bu 1 adet önemli ihaleye verilen tekliflerin özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

2 HAZİRAN 2023 CUMA GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN, YM’Sİ EŞİK DEĞERİN ÜSTÜNDE, YAKLAŞIK MALİYETİ  (YM) 300 MİLYON LİRAYA YAKLAŞAN 1 ADET ÖNEMLİ İHALEYE VERİLEN TEKLİFLERİN (İHALE SONUCUNUN) ÖZET BAŞLIĞI  ŞÖYLE:

  1 Haziran 2023 Perşembe günü ihale edilen DSİ 26 BÖLGE ‘nın 2023/415788 ihale kayıt numaralı (İKN) Artvin İli Murgul İlçesi Kabaca ve Petek Köyü İçerisinden Geçen Dereler ve Yan Kolları Taşkın ve Rusubat Kontrolü inşaatı ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 298.984.333 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda ARK SU İNŞAAT sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul teklif sahibi olarak dikkat çekti. Ancak ihalede sorgulanması muhtemel 6 teklif var. İhalenin, sorgulanması muhtemel, bir başka deyişle ADTA (Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları) istenmesi muhtemel firmaların açıklamalarının değerlendirilmesinin ardından sonuçlanması bekleniyor. ARK SU İNŞAAT firmasının teklifi 205.461.804,00 TL olarak kayıtlara geçti.

  İhale konusu iş 300000 m3 Kazı, 61474 m3 C30/37 Beton, 50000 m3 İstifli Tahkimat, 10000 m3 İstifsiz Taş Dolgu, 250000 kg Çeşitli Demir İşleri, 30000 m3 Kargir, 300 Ton Betonarme Demiri ve 50000 m3 Sedde Dolgu İşi yapımını kapsıyor. 600 günde tamamlanması hedeflenen yatırım, Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 9 BÖLGE – ERZURUM ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Artvin İli Murgul İlçesi Kabaca ve Petek Köylerinde inşa edilecek.

İhale sonucu (teklifler) istihbaratını kapsayan, ihaleye verilen teklifler tam listesi, indirim oranları, teklif veren tüm müteahhit firmaların ve ortak girişim veya iş ortaklığı üyelerinin ayrı ayrı iletişim bilgileri, bitirdiği ve devam eden işlerin kümülatif toplamları vb içeren ayrıntılı haberi için BKZ. 2 Haziran 2023 Cuma tarihli ve 3142 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 56 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/dsi-26-bolge-nin-415788-artvin-ark-su-insaat/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 02.06.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

İhale Sonuçlarının (İhalelere verilen tekliflerin) tam listesi için BKZ  2 Haziran 2023 Cuma tarihli ve 3142 sayılı Taahhüt Haber Sayfa 55-60

KISALTMALAR

ADTA = Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları

EAEAT = Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif (İhaleyi kazanması kuvvetle muhtemel gözüken teklif)

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 146 milyon 815 bin lira (146.815.969,-TL) / 2023 yılı fiyatlarıyla 290 milyon 284 bin lira (290.284.533,-TL.)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

EDYÜ = Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

KİK MADDE 19 = Kamu İhale Kanunu Madde 19: Açık İhale Usulü / KİK MDDE 19. – Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.

TH = Günlük Taahhüt Haber

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

TH / 05.06.2023 - 3143 - 19
TH / 05.06.2023 – 3143 – 19

ÖZET

Taahhüt Haber’in geçen haftanın son iş günü yayınlanan 2 Haziran 2023 Cuma tarih ve 3142 sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri toplamı 593 milyon 733 bin 726 TL olan 13 adet ihaleye verilen teklifler (genel kabul gören adıyla ihale sonucu) yer aldı.