Taahhüt Haber’de 2 Mart 2023 Perşembe günü ihale bedelleri toplamı 1 milyar 580 milyon lirayı geçen YM’si EDÜ 3 ve EDYÜ 1 adet önemli SBİS yer aldı.

Taahhüt Haber’in haftanın dördüncü günü yayınlanan 2 Mart 2023 Perşembe tarih ve 3079 sayılı nüshasında ihale bedelleri toplamı nominal fiyatlarla 2 milyar 305 milyon 40bin TL olan 53 adet (SBİS) sözleşmeye bağlanmış ihale sonucu yayınlandı. 1 Mart 2023 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumunun EKAP’ta yayınladığı (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonuçlarından 13b1 İLAN ve 1 milyon TL. altı olanlar elenip, güncel olanlar seçilerek, benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp ve büyükten küçüğe göre sıralanıp, makine ekipman ve teknik personel listeleri de dahil edilerek özetlenen, ihaleyi kazanan müteahhit firmanın iletişim bilgileri, ticaret sicili özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanarak 2 Mart 2023 Perşembe tarih ve 3079 sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 53 adet SBİS içinde YM’si (EDÜ) Eşik Değer Üstü 3 ve YM’si ED’nin yarısı üstü ancak ED’nim altında (EDYÜ) 1 adet SBİS (Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucu ) yer buldu. İhale bedelleri toplamı 2022 yılı fiyatlarıyla 1 milyar 580 milyon lirayı geçen bu 4 adet önemli (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

2 MART 2023 PERŞEMBE GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN, YM’Sİ EŞİK DEĞERİN ÜSTÜNDE, İHALE BEDELLERİ TOPLAMI 2022 YILI FİYATLARIYLA 1 MİLYAR 500 MİLYON LİRAYI GEÇEN  3 ADET SBİS’İN ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

SAĞLIK BAKANLIĞI (İKN. 2022/1405064 ) Batman 500 Yataklı Devlet Hastanesi İkmal İnşaatı ihalesini 2022 yılı birim fiyatlarıyla 1.185.000.000 TL ihale bedeli ile DİYMAR İNŞAAT SANAYİ ve TİCARET LTD kazandı Yatırım Batman&da inşa edilecek. Sözleşmesi 17 Şubat 2023 Cuma tarihinde imzalanan yatırımın inşaatı için çalışmalara 24 Şubat 2023 Cuma günü başlandı. Kapsamında Toplam İnşaat Alanı 97.689,30 m² Olan Betonarme B-Z-4 Katlı Hastane Binası İkmali işi olan ve ihale duyurusunda yapım işi için 1000 gün süre verilen yatırımın 19.11.2025 tarihinde tamamlanması hedefleniyor.

Kesinleşmiş sonuç ilanı (İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, kazanan müteahhit firmanın devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 2 Mart 2023 Perşembe tarihli ve 3079 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 41 Öte yandan ihaleye verilen tekliflerin tam listesi için BKZ 20.01.2023 tarih ve 3050 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 62 / Ayrıca sözleşmeye bağlanmış ihale sonucunun detayı için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/saglik-bakanligi-nin-1405064-batman-diymar-insaat-2/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 2.3.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

– DSİ 5 BÖLGE (İKN. 2022/1050698 ) Düzce İli Dereleri Üzerindeki Yapıların Yapım ve Rehabilitasyon ikmali ihalesini 2022 yılı birim fiyatlarıyla 180.766.625 TL ihale bedeli ile BAYTİMUR İNŞAAT TAAHHÜT LTD ŞTİ kazandı Yatırım Düzce İlinde inşa edilecek. Sözleşmesi 17 Şubat 2023 Cuma tarihinde imzalanan yatırımın inşaatı için çalışmalara 23 Şubat 2023 Perşembe günü başlandı. Kapsamında Düzce İli ve İlçelerinde 38 Adet Yol Geçişi Yapısı; 5880 m Taşkın Tesisi işi olan ve ihale duyurusunda yapım işi için 850 gün süre verilen yatırımın 22.06.2025 tarihinde tamamlanması hedefleniyor.

Kesinleşmiş sonuç ilanı (İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, kazanan müteahhit firmanın devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 2 Mart 2023 Perşembe tarihli ve 3079 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 36 Öte yandan ihaleye verilen tekliflerin tam listesi için BKZ 17.01.2023 tarih ve 3047 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 49 / Ayrıca sözleşmeye bağlanmış ihale sonucunun detayı için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/dsi-5-bolge-nin-1050698-duzce-baytimur-insaat-2/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 2.3.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

– PAMUKKALE BELEDİYESİ (İKN. 2022/1495014 ) Pamukkale Bld Muhtelif Mahallelerde Beton Parke Yol ve Kaldırım inşaatı (2023-01) ihalesini 2022 yılı birim fiyatlarıyla 140.846.161 TL ihale bedeli ile VİZİ İNŞAAT+BKV ASFALT kazandı Yatırım Denizli İli Pamukkale İlçesinde Belediyesi Sınırlarında inşa edilecek. Sözleşmesi  20 Şubat 2023 Pazartesi tarihinde imzalanan yatırımın inşaatı için çalışmalara 21 Şubat 2023 Salı günü başlandı. Kapsamında 20 Kalem İş Karşılığı Yol ve Kaldırım Yapımı işi olan ve ihale duyurusunda yapım işi için 300 gün süre verilen yatırımın 17.12.2023 tarihinde tamamlanması hedefleniyor.

Kesinleşmiş sonuç ilanı (İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, kazanan müteahhit firmanın devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 2 Mart 2023 Perşembe tarihli ve 3079 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 36 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/pamukkale-belediyesi-nin-1495014-vizi-insaat-bkv-asfalt/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 2.3.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

2 MART 2023 PERŞEMBE GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN YM’Sİ (EDYÜ) EŞİK DEĞERİN YARISI ÜSTÜNDE ANCAK ED’NİN ALTINDA, İHALE BEDELİ  2022 YILI FİYATLARIYLA 80 MİLYON LİRAYI GEÇEN 1 ADET SBİS’İN KISA BAŞLIĞI ŞÖYLE:

– Gaziantep Valiliği Yat İzl Koor Bşk / 2022/1404296 — Gaziantep İli Şehitkamil İlçesi Alparslan Mah 814 Ada 2 Parsele 32 Derslikli İlkokul (Alparslan Mah İlkokulu) 32 Derslikli Ortaokul (Alparslan Mah Ortaokulu) ve 8 Derslikli Anaokulu (Şehirgösteren Anaokulu) Yapım İşi — Yatırımı 81.970.000,00 TL ihale bedeli ile BEYOĞLU EMLAKÇILIK PETROL LTD inşa edecek

Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonuçlarının (SBİS) tam listesi için BKZ 2 Mart 2023 Perşembe tarih ve 3079 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 36-46

KISALTMALAR

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla  146 milyon 815 bin lira (146.815.969,-TL) / 2023 yılı fiyatlarıyla 290 milyon 284 bin lira (290.284.533,-TL.)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

EDYÜ = Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

SBİS = Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonuçları

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

TH = Taahhüt Haber

13b1 İLAN = Yapım – inşaat – ihalelerinde Kamu İhale Kanunun 13b1 maddesinde yer alan ve her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 873.705,-TL. altı / 2023 yılı fiyatlarıyla ise 1 milyon 727  bin TL altında yaklaşık maliyeti olan yapım (inşaat) ihaleleri

TH / 03.03.2023 - 3080 - 15
TH / 03.03.2023 – 3080 – 15

ÖZET

Taahhüt Haber’in hatanın dördüncü günü yayınlanan 2 Mart 2023 Perşembe tarih ve 3079 sayılı nüshasında ihale bedelleri toplamı nominal fiyatlarla 2 milyar 305 milyon 40bin TL olan 53 adet (SBİS) sözleşmeye bağlanmış ihale sonucu yayınlandı. 1 Mart 2023 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumunun EKAP’ta yayınladığı (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonuçlarından 13b1 İLAN ve 1 milyon TL. altı olanlar elenip, güncel olanlar seçilerek, benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp ve büyükten küçüğe göre sıralanıp, makine ekipman ve teknik personel listeleri de dahil edilerek özetlenen, ihaleyi kazanan müteahhit firmanın iletişim bilgileri, ticaret sicili özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanarak 2 Mart 2023 Perşembe tarih ve 3079 sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 53 adet SBİS içinde YM’si (EDÜ) Eşik Değer Üstü 3 ve YM’si ED’nin yarısı üstü ancak ED’nim altında (EDYÜ) 1 adet SBİS (Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucu ) yer buldu. İhale bedelleri toplamı 2022 yılı fiyatlarıyla 1 milyar 580 milyon lirayı geçen bu 4 adet önemli (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.