Taahhüt Haber’de 2 Şubat 2023 Perşembe  günü yaklaşık maliyetleri toplamı  420  milyon lirayı geçen 2 adet EDÜ (Eşik Değer Üstü) ve 1 adet EDYÜ (Eşik Değerin Yarısı Üstü) önemli, ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer aldı

Taahhüt Haber’in haftanın dördüncü günü  yayınlanan 2 Şubat 2023 Perşembe tarih ve 3059 sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri toplamı  726 milyon 770 bin TL  tutarında 13  adet ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer aldı. 31 Ocak 2023 Salı ve 1 Şubat 2023 Çarşamba  günü yapılan ihalelerden, Taahhüt Haber’in istihbaratı ile edinilip haberleştirilen ve benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp, büyükten küçüğe göre sıralanıp, ihale dosyalarından alınan, makine ekipman ve teknik personel listeleri  ve ödenek durumların da dahil edilerek özetlenen, makul teklif sahibi müteahhit firmanın ve ihaleye katılan tüm firmaların ve iş ortaklıkları  -ortak girişim üyeleri de ayrı ayrı olmak üzere-  iletişim bilgileri, ticaret sicili gazetesi özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanarak 2 Şubat 2023 Pereşmbe tarih ve 3059  sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 13  ihaleye verilen teklifler içinde YM’si (Yaklaşık Maliyet) EDÜ (Eşik Değer Üstü) 2, YM’si EDYÜ (Eşik Değerin Yarısı Üstü) 1 adet olmak üzere YM’leri 420  milyon lirayı geçen toplam 3 adet  önemli teklifler (ihale sonucu)  yer buldu. Bu 3 adet  önemli ihaleye  verilen teklifler listelerinin (ihale sonuçlarının) özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

2 ŞUBAT 2023 PERŞEMBE GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN YM’Sİ EDÜ (EŞİK DEĞER ÜSTÜ), YAKLAŞIK MALİYETLERİ (YM) TOPLAMI

300 MİLYON LİRAYI GEÇEN 2 ADET İHALEYE VERİLEN TEKLİFLERİN (İHALE SONUCUNUN) KISA BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

– 1 Şubat 2023 Çarşamba günü ihale edilen DSİ 9 BÖLGE ‘nın 2022/1495072 ihale kayıt numaralı (İKN) Bingöl-Merkez Çapakçur Çayı İkmali 2 Kısım inşaatı ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 150.889.010 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda RAMAZAN ACAR + TEKNİK MÜHENDİSLİK ınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul teklif sahibi olarak dikkat çekti. İhalede sorgulanması muhtemel tek teklif var. RAMAZAN ACAR + TEKNİK MÜHENDİSLİK firmasının teklifi 122.816.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

İhalelere verilen teklifler(İhale Sonuçları)  istihbaratını kapsayan haberi, şanslı müteahhit firmanın, sorgulanması muhtemel firmaların ve hatta ihaleye teklif veren tüm firmaların iletişim bilgileri, devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 2 Şubat 2023 Perşembe tarih ve 3059  sayılı  Günlük Taahhüt Haber “İhalelerde Alınan Teklifler” sayfaları  – Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/dsi-9-bolge-nin-1495072-bingol-ramazan-acar-teknik-muhendislik/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 2.2.2023 Taahhüt Haber PDF “ yazabilirsiniz.)

– 1 Şubat 2023 Çarşamba günü ihale edilen TOKİ ‘nın 2022/1502725 ihale kayıt numaralı (İKN) Bolu İli Göynük İlçesi Çeşme Mahallesi 106 Adet Konut ile 1 Adet Ticaret Merkezi (2 Dükkanlı) ve 1 Adet Cami İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İkmal İşi ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 155.513.980 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda EKŞİ TAAHHÜT en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. EKŞİ TAAHHÜT firmasının teklifi 161.753.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

İhalelere verilen teklifler(İhale Sonuçları)  istihbaratını kapsayan haberi, şanslı müteahhit firmanın, sorgulanması muhtemel firmaların ve hatta ihaleye teklif veren tüm firmaların iletişim bilgileri, devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 2 Şubat 2023 Perşembe tarih ve 3059  sayılı  Günlük Taahhüt Haber “İhalelerde Alınan Teklifler” sayfaları  – Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/toki-nin-1502725-bolu-eksi-taahhut/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 2.2.2023 Taahhüt Haber PDF “ yazabilirsiniz.)

2 ŞUBAT 2023 PERŞEMBE GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN YM’Sİ (EDYÜ) EŞİK DEĞERİN YARISI ÜSTÜNDE ANCAK ED’NİN ALTINDA, YAKLAŞIK MALİYETİ 120 MİLYON LİRAYA YAKLAŞAN 1 ADET İHALEYE VERİLEN TEKLİFLERİN (İHALE SONUCUNUN)  KISA BAŞLIĞI  ŞÖYLE:

– TOKİ Toplu Konut İdare Bşk / 2022/1502725 —  Bolu İli Göynük İlçesi Çeşme Mahallesi 106 Adet Konut İle 1 Adet Ticaret Merkezi(2 Dükkanlı) Ve 1 Adet Cami İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İkmal İşi Yapım İşi —  01.02.2023 günü yapılan ve 3  teklifin verildiği ve yaklaşık maliyeti  155.513.980 TL olarak açıklanan ihalede makul ve aynı zamanda en düşük teklif  161.753.000,00 TL ile   EKŞİ TAAHHÜT İNŞAAT TUR LTD’ten geldi. İşin adı geçen firmaya ihale edilmesi kuvvetle muhtemel gözüküyor.

İhale Sonuçlarının (İhalelere verilen tekliflerin)  tam listesi için BKZ 2  Şubat 2023  tarih ve 3059  sayılı Taahhüt Haber Sayfa 23-28

KISALTMALAR

ADTA = Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları

EAEAT = Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif (İhaleyi kazanması kuvvetle  muhtemel gözüken teklif)

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla  146 milyon 815 bin lira (146.815.969,-TL) / 2023 yılı fiyatlarıyla 290 milyon 284 bin lira (290.284.533,-TL.)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

EDYÜ = Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

13a İlan = Kamu İhale Kanunu Madde 13/a kapsamında ilana çıkan eşik değer üstü (2022 yılı fiyatlarıyla 146.815.969,-TL üstü) ihale duyurularına verilen ad.

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

TH / 03.02.2023 - 3060 - 12
TH / 03.02.2023 – 3060 – 12

ÖZET

Taahhüt Haber’in haftanın dördüncü günü  yayınlanan 2 Şubat 2023 Perşembe tarih ve 3059 sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri toplamı  726 milyon 770 bin TL  tutarında 13  adet ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer aldı. 31 Ocak 2023 Salı ve 1 Şubat 2023 Çarşamba  günü yapılan ihalelerden, Taahhüt Haber’in istihbaratı ile edinilip haberleştirilen ve benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp, büyükten küçüğe göre sıralanıp, ihale dosyalarından alınan, makine ekipman ve teknik personel listeleri  ve ödenek durumların da dahil edilerek özetlenen, makul teklif sahibi müteahhit firmanın ve ihaleye katılan tüm firmaların ve iş ortaklıkları  -ortak girişim üyeleri de ayrı ayrı olmak üzere-  iletişim bilgileri, ticaret sicili gazetesi özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanarak 2 Şubat 2023 Pereşmbe tarih ve 3059  sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 13  ihaleye verilen teklifler içinde YM’si (Yaklaşık Maliyet) EDÜ (Eşik Değer Üstü) 2, YM’si EDYÜ (Eşik Değerin Yarısı Üstü) 1 adet olmak üzere YM’leri 420  milyon lirayı geçen toplam 3 adet  önemli teklifler (ihale sonucu)  yer buldu. Bu 3 adet  önemli ihaleye  verilen teklifler listelerinin (ihale sonuçlarının) özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.