Taahhüt Haber’de 02 Temmuz 2024 Salı günü YM’leri toplamı 785 milyon lirayı geçen YM’si EDÜ olmak üzere toplam 1 adet önemli ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer buldu

  Taahhüt Haber’in haftanın ikinci günü yayınlanan 02 Temmuz 2024 Salı tarih ve 3411 sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri toplamı 1 milyar 55 milyon 39 bin TL olan 8 adet ihaleye verilen teklifler (genel kabul gören adıyla ihale sonucu) yer aldı.

  01 Temmuz 2024 Pazartesi günü Kamu İhale Kanunu (KİK) Madde 19 (Açık İhale) kapsamında yapılan ihalelerden, Taahhüt Haber’in istihbaratı ile edinilip haberleştirilen ve benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp, büyükten küçüğe göre sıralanıp, ihale dosyalarından alınan, makine ekipman ve teknik personel listeleri ve ödenek durumların da dahil edilerek özetlenen, makul teklif sahibi müteahhit firmanın ve ihaleye katılan tüm firmaların ve iş ortaklıkları -ortak girişim üyeleri de ayrı ayrı olmak üzere- iletişim bilgileri, ticaret sicili gazetesi özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanan ve 02 Temmuz 2024 Salı tarih ve 3411 sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 8 adet ihaleye verilen teklifler içinde YM’si (EDÜ) Eşik Değer Üstü 1 adet önemli ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer buldu.

  Yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 785 milyon lirayı geçen bu 1 adet önemli ihaleye verilen tekliflerin özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

2 TEMMUZ 2024 SALI GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN, YM’Sİ EŞİK DEĞERİN ÜSTÜNDE, YAKLAŞIK MALİYETLERİ (YM) TOPLAMI 785 MİLYON LİRAYI GEÇEN 1 ADET ÖNEMLİ İHALEYE VERİLEN TEKLİFLERİN (İHALE SONUCUNUN) ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

  28 Haziran 2024 Cuma günü ihale edilen TOKİ ‘nın 2024/700179 ihale kayıt numaralı (İKN) Ankara İli, Nallıhan İlçesi, Hacıbey Mahallesi 84 Adet Konut, Nasuhpaşa Mahallesi 65 Adet Konut ve Atatürk (Yazı) Mahallesi 44 Adet Konut İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 789.161.475 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda DİANER YAPI TAAHHÜT + GÜZELLER MÜHENDİSLİK teklifiyle sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul teklif sahibi olarak dikkat çekti. Ancak ihalede sorgulanması muhtemel 1 teklif var. İhalenin, sorgulanması muhtemel, bir başka deyişle ADTA (Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları) istenmesi muhtemel firmaların açıklamalarının değerlendirilmesinin ardından sonuçlanması bekleniyor. DİANER YAPI TAAHHÜT + GÜZELLER MÜHENDİSLİK firmasının teklifi 634.665.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

  İhale konusu iş Konvansiyonel Kalıp Sistemiyle 193 Adet Konut İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi yapımını kapsıyor. 500 günde tamamlanması hedeflenen yatırım, Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 4 BÖLGE – ANKARA ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Ankara ilinde inşa edilecek.

İhale sonucu (teklifler) istihbaratını kapsayan, ihaleye verilen teklifler tam listesi, indirim oranları, teklif veren tüm müteahhit firmaların ve ortak girişim veya iş ortaklığı üyelerinin ayrı ayrı iletişim bilgileri, bitirdiği ve devam eden işlerin kümülatif toplamları vb içeren ayrıntılı haberi için BKZ. 02 Temmuz 2024 Salı tarihli ve 3411 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 47 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/toki-700179-ankara-ili-nallihan-ilcesi-hacibey-mahallesi-84-adet-konut-nasuhpasa-mahallesi-65-adet-konut-ve-ataturk-yazi-mahallesi-44-adet-konut-insaatlari-dianer-yapi-taahhut-guzeller-muhend/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 02.07.2024 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

İhale Sonuçlarının (İhalelere verilen tekliflerin) tam listesi için BKZ 02 Temmuz 2024 Salı tarihli ve 3411 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa:45-48

KISALTMALAR

ADTA = Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları

EAEAT = Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif (İhaleyi kazanması kuvvetle muhtemel gözüken teklif)

ED: Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla  146 milyon 815 bin lira (146.815.969,-TL) / 2023 yılı fiyatlarıyla 290 milyon 284 bin lira (290.284.533,-TL.) 2024 yılı fiyatlarıyla ise  418 milyon 648 bin lira  (418.648.353,-TL)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

EDYÜ = Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

KİK MADDE 19 = Kamu İhale Kanunu Madde 19: Açık İhale Usulü / KİK MDDE 19. – Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.

TH = Günlük Taahhüt Haber

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

TH / 03.07.2024 - 3412 - 13
TH / 03.07.2024 – 3412 – 13

ÖZET

Taahhüt Haber’in haftanın ikinci günü yayınlanan 02 Temmuz 2024 Salı tarih ve 3411 sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri toplamı 1 milyar 55 milyon 39 bin TL olan 8 adet ihaleye verilen teklifler (genel kabul gören adıyla ihale sonucu) yer aldı.