Taahhüt Haber’de 20 Ekim 2022 Perşembe günü YM’si EDÜ 7 ve EDYÜ ( ED’nin yarısı üstü ancak ED’nin altında) 4 olmak üzere, 11 adet önemli ihale ilanı yayınlandı

Taahhüt Haber’in haftanın dördüncü günü yayınlanan 20 Ekim 2022 Perşembe tarih ve 2984 sayılı nüshasında tahmini yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 4 milyar 500 milyon lira civarında 79 adet ihale ilanı yer aldı. 19 Ekim 2022 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumunun EKAP kapsamında yayınladığı YAPIM ihale duyurularından 13b1 İLAN olanlar dışarıda bırakılarak derlenip, yaklaşık maliyetlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralanıp, benzer işlere göre sınıflandırılıp, istenen makine ekipman ve teknik personel listesi ile birlikte özetlenip yıllara sari ödenek durumları da eklenerek 20 Ekim 2022 Perşembe günü Taahhüt Haber’de yer alan bu 79 ihale ilanının içinde YM’si Eşik Değer Üstü (EDÜ) üst sınırı belirsiz 7 adet ihale duyurusu yer buldu. Yine aynı gün Taahhüt Haber’de YM’si eşik değerin yarısı üstü ancak eşik değerin altında olan (EDYÜ) 4 ihale ilanı daha Taahhüt Haber’de yer aldı. Tahmini YM’leri toplamı olduğunu tahmin ettiğimiz bu 11 önemli ihale duyurusunun başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

20 EKİM 2022 PERŞEMBE GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER BULAN, YM’Sİ ED’NİN ÜSTÜNDE VE FAKAT ÜST SINIRI BELİRSİZ (EDÜ); TAHMİNİ YM’LERİ TOPLAMI 3 MİLYAR 500 MİLYON LİRA CİVARINDA 7 ADET ÖNEMLİ İHALE İLANININ ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

– DSİ 5 BÖLGE ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2022/1085062 – Düzce- Uğursuyu Deresi Islahı 2 Kısım inşaatı için 23 Kasım 2022 Çarşamba günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 90 ‘inden az olmamak üzere AIX grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor.

İhale ilanı özeti, sözleşme tasarısı, idari şartname özeti, ekleri vb. istihbaratı kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 20 Ekim 2022 Perşembe tarihli ve 2984 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 22 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/dsi-5-bolge-ihale-duyurusu-yapti-1085062-duzce/

– DSİ 5 BÖLGE ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2022/1088768 – Düzce-Akçakoca Dilaver-Esmahanım-Uğurlu Köyleri işleri inşaatı için 22 Kasım 2022 Salı günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 90 ‘inden az olmamak üzere AIX grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor.

İhale ilanı özeti, sözleşme tasarısı, idari şartname özeti, ekleri vb. istihbaratı kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 20 Ekim 2022 Perşembe tarihli ve 2984 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 22 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/dsi-5-bolge-ihale-duyurusu-yapti-1088768-duzce/

– EFELER BELEDİYESİ ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2022/1100146 – Zafer Mahallesi Yeraltı Otoparkı, Çarşı, Kültür Merkezi, İksa ve İstinat Duvarı İnşaatı için 17 Kasım 2022 Perşembe günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 50 ‘sinden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor.

İhale ilanı özeti, sözleşme tasarısı, idari şartname özeti, ekleri vb. istihbaratı kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 20 Ekim 2022 Perşembe tarihli ve 2984 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 30 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/efeler-belediyesi-ihale-duyurusu-yapti-1100146-zafer-mahallesi/

– TOKİ ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2022/1090469 – Kırıkkale Bahşılı 5 Etap 210 Konut 1Cami ve f Ticaret Merkezi inşaatı için 22 Kasım 2022 Salı günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 50 ‘sinden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor.

İhale ilanı özeti, sözleşme tasarısı, idari şartname özeti, ekleri vb. istihbaratı kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 20 Ekim 2022 Perşembe tarihli ve 2984 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 25 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/toki-ihale-duyurusu-yapti-1090469-kirikkale/

– SAĞLIK BAKANLIĞI ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2022/1086630 – Antalya Konyaaltı 50 Ünit ADSM Yapımı inşaatı 23 Kasım 2022 Çarşamba günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 100’ünden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor.

İhale ilanı özeti, sözleşme tasarısı, idari şartname özeti, ekleri vb. istihbaratı kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 20 Ekim 2022 Perşembe tarihli ve 2984 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 27 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/saglik-bakanligi-ihale-duyurusu-yapti-1086630-antalya/

– İETT ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2022/1074684 – Yeni Garaj Yapımı ile Mevcut Garaj ve Peron Alanlarının Yenilenmesi inşaatı için 17 Kasım 2022 Perşembe günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 75 ‘inden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor.

İhale ilanı özeti, sözleşme tasarısı, idari şartname özeti, ekleri vb. istihbaratı kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 20 Ekim 2022 Perşembe tarihli ve 2984 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 30 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/iett-ihale-duyurusu-yapti-1074684/

– TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2022/1096002 – Türk- Alman Üniversitesi A Blok Öğrenci Yurdu Binası İkmal İnşaatı için 17 Kasım 2022 Perşembe günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 50 ‘sinden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor.

İhale ilanı özeti, sözleşme tasarısı, idari şartname özeti, ekleri vb. istihbaratı kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 20 Ekim 2022 Perşembe tarihli ve 2984 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 26 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/turk-alman-universitesi-ihale-duyurusu-yapti-1096002-turk-alman-universitesi/

20 EKİM 2022 PERŞEMBE GÜNÜ YM’Sİ ED’NİN YARISI ÜSTÜ ANCAK ÜST SINIRI ED’NİN ALTINDA (EDYÜ); YAKLAŞIK MALİYETLERİ (YM) TOPLAMI 500 MİLYON LİRA CİVARINDA OLAN 4 ÖNEMLİ İHALE İLANININ BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

– TOKİ Toplu Konut İdare Bşk / 2022/1083282 — Konya İli Beyşehir İlçesi Üzümlü Mahallesi 106 Adet Konut ve 1 Adet Ticaret Merkezi İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İkmal İşi — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 60’ından az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 09.11.2022 tarihinde yapılacak.

– Aydın Büyükşehir Fen İşl Dai Bşk / 2022/1082444 — Aydın İli Söke İlçesi Otogar Yapım İşi — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 80 ‘inden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 14.11.2022 tarihinde yapılacak.

– İstanbul Başakşehir Bld İşl Md / 2022/1091104 — Kamu Hizmet Binalarında Onarım ve Tadilat İşleri Yapılması — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 50 ‘sinden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 09.11.2022 tarihinde yapılacak.

– DSİ 5 Bölge Md Ankara / 2022/1008057 — Kırıkkale Keskin 2 Kısım AT ve TİGH Projesi Yapım İşi — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 80 ‘inden az olmamak üzere AXX grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 14.11.2022 tarihinde yapılacak.

Günlük Taahhüt Haber’in her gün yayınladığı “Güne Bakış” İstatistikleri için BKZ ve 2984 sayılı 20.10.2022 Taahhüt Haber – Sayfa 17

KISALTMALAR

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla  146.815.969,-TL)

EDÜ = Yaklaşık Maliyeti (YM) Eşik Değer Üstü Ancak Üst Sınırı Belirsiz

EDYÜ = YM’si Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

EDYÜB: YM’si Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Üst Sınırını Belirleyemediğimiz

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

13b1 İLAN: Yapım – inşaat – ihalelerinde Kamu İhale Kanunun 13b1 maddesinde yer alan ve her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 873.705,-TL. altı yapım – inşaat – ihaleleri

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

TH / 21.10.2022 - 2985 - 15
TH / 21.10.2022 – 2985 – 15

ÖZET

Taahhüt Haber’in haftanın dördüncü günü yayınlanan 20 Ekim 2022 Perşembe tarih ve 2984 sayılı nüshasında tahmini yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 4 milyar 500 milyon lira civarında 79 adet ihale ilanı yer aldı. 19 Ekim 2022 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumunun EKAP kapsamında yayınladığı YAPIM ihale duyurularından 13b1 İLAN olanlar dışarıda bırakılarak derlenip, yaklaşık maliyetlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralanıp, benzer işlere göre sınıflandırılıp, istenen makine ekipman ve teknik personel listesi ile birlikte özetlenip yıllara sari ödenek durumları da eklenerek 20 Ekim 2022 Perşembe günü Taahhüt Haber’de yer alan bu 79 ihale ilanının içinde YM’si Eşik Değer Üstü (EDÜ) üst sınırı belirsiz 7 adet ihale duyurusu yer buldu. Yine aynı gün Taahhüt Haber’de YM’si eşik değerin yarısı üstü ancak eşik değerin altında olan (EDYÜ) 4 ihale ilanı daha Taahhüt Haber’de yer aldı. Tahmini YM’leri toplamı olduğunu tahmin ettiğimiz bu 11 önemli ihale duyurusunun başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.