Taahhüt Haber’de 20 Eylül 2023 Çarşamba günü ihale bedelleri toplamı 4 milyar 395 milyon lirayı geçen YM’si EDÜ 3 ve EDYÜ 2 olmak üzere toplam 5 adet önemli SBİS yer buldu

  Taahhüt Haber’in haftanın üçüncü günü yayınlanan 20 Eylül 2023 Çarşamba tarih ve 3216 sayılı nüshasında ihale bedelleri toplamı 4 milyar 924 milyon 180 bin TL olan 51 adet (SBİS) sözleşmeye bağlanmış ihale sonucu yayınlandı. 19 Eylül 2023 Salı günü Kamu İhale Kurumunun EKAP’ta yayınladığı (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonuçlarından 13b1 İLAN ve 1 milyon TL. altı olanlar elenip, güncel olanlar seçilerek, benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp ve büyükten küçüğe göre sıralanıp, makine ekipman ve teknik personel listeleri de dahil edilerek özetlenen, ihaleyi kazanan müteahhit firmanın iletişim bilgileri, ticaret sicili özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanarak 20 Eylül 2023 Çarşamba tarih ve 3216 sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 51 adet SBİS içinde YM’si (EDÜ) Eşik Değer Üstü 3 ve YM’si ED’nin yarısı üstü ancak ED’nim altında (EDYÜ) 2 adet önemli SBİS (Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucu ) yer buldu. İhale bedelleri toplamı 4 milyar 395 milyon lirayı geçen bu 5 adet önemli (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

20 EYLÜL 2023 ÇARŞAMBA GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN, YM’Sİ EŞİK DEĞERİN ÜSTÜNDE, İHALE BEDELLERİ TOPLAMI 4 MİLYAR 45 MİLYON LİRAYI GEÇEN 3 ADET SBİS’İN ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

  – TOKİ (İKN. 2023/891713 ) & Pazarlık- Hatay İli Arsuz İlçesi Pirinçlik Mahallesi 5.Bölge 1.Etap 880 Adet Konut İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatıihalesini 2.584.000.000 TL ihale bedeli ile İNTAŞ TAAHHÜT YAPI SANAYİ TİCARET AŞ kazandı Sözleşmesi 14 Eylül 2023 Perşembe tarihinde imzalanan yatırımın inşaatı için çalışmalara 14 Eylül 2023 Perşembe günü başlandı. Kapsamında Hatay İli Arsuz İlçesi Pirinçlik Mahallesi 5.Bölge 1.Etap 880 Adet Konut İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi (Fiyat avantajı Uygulanmıştır / % 15) Pazarlık (MD 21 B) işi olan ve ihale duyurusunda yapım işi için 399 gün süre verilen yatırımın 17.10.2024 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. Yatırım TH 6 BÖLGE – ADANA ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Hatay ilinde inşa edilecek.

Kesinleşmiş sonuç ilanı (İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, kazanan müteahhit firmanın devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 20 Eylül 2023 Çarşamba tarih ve 3216 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 50 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/toki-nin-891713-hatay-intas-taahhut/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 20.09.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

  – GLİ (İKN. 2023/39227 ) GLİ Tunçbilek 6.000.000 m³ Dekapaj ve 1.600.000 Ton Kömür Kazı, Yükleme ve Nakliyesi işi ihalesini 1.077.576.000 TL ihale bedeli ile TARHAN MADENCİLİK SANAYİ ve TİCARET AŞ kazandı Sözleşmesi 15 Eylül 2023 Cuma tarihinde imzalanan yatırımın inşaatı için çalışmalara 18 Eylül 2023 Pazartesi günü başlandı. Kapsamında 36.000.000 m³ Dekapaj ve 1.600.000 Ton Kömür Kazı, Yükleme ve Nakliye İşi işi olan ve ihale duyurusunda yapım işi için 1000 gün süre verilen yatırımın 13.06.2026 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. Yatırım TH 3 BÖLGE – İZMİR ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Garp Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Tunçbilek-1 Panosu Tunçbilek-Tavşanlı/Kütahya’da inşa edilecek.

Kesinleşmiş sonuç ilanı (İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, kazanan müteahhit firmanın devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 20 Eylül 2023 Çarşamba tarihli ve 3216 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 46 Öte yandan ihaleye verilen tekliflerin tam listesi için BKZ 02.03.2023 tarih ve 3079 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 52 / Ayrıca sözleşmeye bağlanmış ihale sonucunun detayı için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/gli-nin-39227-tarhan-madencilik-2/

  (Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 20.09.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

  – TOKİ (İKN. 2023/601017 ) Trabzon Ortahiras Çimenli 2 Etap 187 Adet Konut inşaatı ihalesini 387.961.000 TL ihale bedeli ile TEMELKON +HASOĞLU+MŞÇ İNŞAAT kazandı Sözleşmesi 05 Eylül 2023 Salı tarihinde imzalanan yatırımın inşaatı için çalışmalara 15 Eylül 2023 Cuma günü başlandı. Kapsamında Tünel Kalıp Sistemi İle 187 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi işi olan ve ihale duyurusunda yapım işi için 400 gün süre verilen yatırımın 18.10.2024 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. Yatırım TH 9 BÖLGE – ERZURUM ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Trabzon İli, Ortahisar İlçesi, Çimenli Mahallesinde inşa edilecek.

Kesinleşmiş sonuç ilanı (İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, kazanan müteahhit firmanın devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 20 Eylül 2023 Çarşamba tarihli ve 3216 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 52 Öte yandan ihaleye verilen tekliflerin tam listesi için BKZ 24.07.2023 tarih ve 3175 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 48 / Ayrıca sözleşmeye bağlanmış ihale sonucunun detayı için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/toki-nin-601017-trabzon-temelkon-hasoglu-msc-insaat-2/

  (Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 20.09.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

20 EYLÜL 2023 ÇARŞAMBA GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN YM’Sİ (EDYÜ) EŞİK DEĞERİN YARISI ÜSTÜNDE ANCAK ED’NİN ALTINDA, İHALE BEDELLERİ TOPLAMI 350 MİLYON LİRAYI GEÇEN 2 ADET SBİS’İN KISA BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

  – İLLER BANKASI (İKN. 2023/900876 ) & Pazarlık- Reyhanlı (Hatay) İçmesuyu İnşaatı Yapım İnşaatı ihalesini 218.962.150 TL ihale bedeli ile TEKTAŞ BETON+ARI İNŞAAT kazandı Sözleşmesi  14 Eylül 2023 Perşembe tarihinde imzalanan yatırımın inşaatı için çalışmalara 18 Eylül 2023 Pazartesi günü başlandı. Kapsamında Reyhanlı (Hatay) İçmesuyu İnşaatı Yapım İşi Pazarlık (MD 21 B) işi olan ve ihale duyurusunda yapım işi için 210 gün süre verilen yatırımın 15.04.2024 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. Yatırım TH 6 BÖLGE – ADANA ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Hatay ili Reyhanlı ilçesinde inşa edilecek.

Kesinleşmiş sonuç ilanı (İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, kazanan müteahhit firmanın devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 20 Eylül 2023 Çarşamba tarih ve 3216 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 47 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/iller-bankasi-nin-900876-reyhanli-tektas-beton-ari-insaat/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 20.09.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

  – DSİ 23 BÖLGE (İKN. 2023/704072 ) Zonguldak Devrek Çaydeğirmeni Beldesi Devrek Çayı 2 Kısım İnşaatı ihalesini 132.270.000 TL ihale bedeli ile BNB İNŞAAT+BAYKARA MADENCİLİK kazandı Sözleşmesi 12 Eylül 2023 Salı tarihinde imzalanan yatırımın inşaatı için çalışmalara 18 Eylül 2023 Pazartesi günü başlandı. Kapsamında “Zonguldak İli Devrek İlçesi Çaydeğirmeni Beldesi Devrek Çayında; 278 Adet Fore Kazık İmalatı, 278 Metre Kaplama Duvarı, 4054 Metre Tek Taraflı İstifli Taş Tahkimatlı Sedde Yapımı ve 21 Adet Taş Brit, Devrek Çayı Bılıklı Köyünde; 1000 Metre İstifli Taş Tahkimatlı Sedde Yapımı ve 6 Adet Taş Brit. Çomaklar Deresinde; 1 Adet Tersip Bendi İle Korkuluk ve Uyarı Levhası İmalatları Yapılacaktır. ” işi olan ve ihale duyurusunda yapım işi için 400 gün süre verilen yatırımın 27.11.2024 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. Yatırım TH 1 BÖLGE – İSTANBUL ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Zonguldak İli Devrek İlçesinde inşa edilecek.

Kesinleşmiş sonuç ilanı (İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, kazanan müteahhit firmanın devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 20 Eylül 2023 Çarşamba tarihli ve 3216 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 46 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/dsi-23-bolge-nin-704072-zonguldak-bnb-insaat-baykara-madencilik/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 20.09.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonuçlarının (SBİS) tam listesi için BKZ 20 Eylül 2023 Çarşamba tarihli ve 3216 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa:44 – 52

KISALTMALAR

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla  146 milyon 815 bin lira (146.815.969,-TL) / 2023 yılı fiyatlarıyla 290 milyon 284 bin lira (290.284.533,-TL.)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

EDYÜ = Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

SBİS = Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonuçları

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

TH = Taahhüt Haber

13b1 İLAN = Yapım – inşaat – ihalelerinde Kamu İhale Kanunun 13b1 maddesinde yer alan ve her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 873.705,-TL. altı / 2023 yılı fiyatlarıyla ise 1 milyon 727  bin TL altında yaklaşık maliyeti olan yapım (inşaat) ihaleleri

TH / 21.09.2023 - 3217 - 14
TH / 21.09.2023 – 3217 – 14

ÖZET

Taahhüt Haber’in haftanın üçüncü günü yayınlanan 20 Eylül 2023 Çarşamba tarih ve 3216 sayılı nüshasında ihale bedelleri toplamı 4 milyar 924 milyon 180 bin TL olan 51 adet (SBİS) sözleşmeye bağlanmış ihale sonucu yayınlandı. 19 Eylül 2023 Salı günü Kamu İhale Kurumunun EKAP’ta yayınladığı (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonuçlarından 13b1 İLAN ve 1 milyon TL. altı olanlar elenip, güncel olanlar seçilerek, benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp ve büyükten küçüğe göre sıralanıp, makine ekipman ve teknik personel listeleri de dahil edilerek özetlenen, ihaleyi kazanan müteahhit firmanın iletişim bilgileri, ticaret sicili özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanarak 20 Eylül 2023 Çarşamba tarih ve 3216 sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 51 adet SBİS içinde YM’si (EDÜ) Eşik Değer Üstü 3 ve YM’si ED’nin yarısı üstü ancak ED’nim altında (EDYÜ) 2 adet önemli SBİS (Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucu ) yer buldu. İhale bedelleri toplamı 4 milyar 395 milyon lirayı geçen bu 5 adet önemli (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.