Taahhüt Haber’de 20 Haziran 2022 Pazartesi günü YM’si (EDÜ) eşik değer üstü 2 ve eşik değerin yarısı üstünde 1 ihale duyurusu yayınlandı

Taahhüt Haber’in  haftanın ilk günü  yayınlanan 20 Haziran 2022 Pazartesi tarih ve 2900 sayılı nüshasında tahmini yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 1 milyar 500 milyon liraya yaklaşan 116 adet ihale ilanı yayınlandı. 17 Haziran 2022 Cuma günü EKAP’ta yayınlanan ihale duyurularından 13b1 ilan olanlar dışarıda bırakılarak, derlenip, yaklaşık maliyetlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralanıp, benzer işlere göre sınıflandırılıp, sözleşme ve idari şartnamedeki koşullar ile birlikte özetlenerek Taahhüt Haber’de yer alan bu 116 ihale ilanının içinde YM’si EDÜ 2 ihale ilanı yayınlandı. Yine aynı gün yaklaşık maliyeti eşik değerin yaklaşık yarısının üstünde ve üst sınırı belirsiz olan (Bu yılın fiyatlarıyla 69.155.600,-TL üstü – Üst sınır belirsiz) tahmini yaklaşık maliyeti olan 1 ihale ilanı daha Taahhüt Haber’de yer buldu. Bu 3 ilanın başlıklarını haberin devam eden satırlarında bulabilirsiniz.

20 HAZİRAN 2022 PAZARTESİ GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN EDÜ 2 İHALE İLANININ BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

– GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ilana çıktı. Üniversite, İKN. 2022/594112 – Yanık Ünitesi Hastanesini 20 Temmuz 2022 Çarşamba günü ihale edecek. İhaleye katılabilmek için öncelikle teklif bedelinin yüzde 70 ‘inden az olmamak üzere BII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor.

İhale ilanı özeti, sözleşme tasarısı, idari şartname özeti, ekleri vb. istihbaratı kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 20 Haziran 2022 Pazartesi tarihli ve 2900 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 31 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/gaziantep-universitesi-ilana-cikti-594112-yanik-unitesi-hastanesi/

– KGM 9 BÖLGE ilana çıktı. İdare, İKN. 2022/594429 –  İdare Diyarbakır – Ergani 43+500 – 57+500 Arası (Ergani Geçişi Dahil) Karayolunu 19 Temmuz 2022 Salı günü ihale edecek. İhaleye katılabilmek için ön koşul olarak teklif bedelinin yüzde 80 ‘inden az olmamak üzere AV grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor.

İhale ilanı özeti, sözleşme tasarısı, idari şartname özeti, ekleri vb. istihbaratı kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 20 Haziran 2022 Pazartesi tarihli ve 2900 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 25 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/kgm-9-bolge-ilana-cikti-594429-idare-diyarbakir-ergani/

20 HAZİRAN 2022 PAZARTESİ GÜNÜ  TAAHHÜT HABER’DE YAYINLANAN (ED) EŞİK DEĞERİN YARISINDAN BÜYÜK VE FAKAT ÜST SINIRI TAHMİN EDEMEDİĞİMİZ BİR YM’YE SAHİP 1 İHALE İLANININ BAŞLIĞI İSE ŞÖYLE:

– TOKİ Toplu Konut İdare Bşk / Şanlıurfa İli Akçakale İlçesi Bolatlar (Şeyh Yakup) Mahallesi Millet Bahçesi İle Millet Bahçesine Ait Sosyal Donatılar İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi  – İhale 18.07.2022 tarihinde yapılacak.

Günlük Taahhüt Haber’in her gün yayınladığı “Güne Bakış” İstatistikleri için BKZ 20 Haziran 2022 Pazartesi  tarih ve 2900  sayılı Taahhüt Haber – Sayfa 19

TH / 21.6.2022 - 2901 - 18
TH / 21.6.2022 – 2901 – 18

ÖZET

Taahhüt Haber’in  haftanın ilk günü  yayınlanan 20 Haziran 2022 Pazartesi tarih ve 2900 sayılı nüshasında tahmini yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 1 milyar 500 milyon liraya yaklaşan 116 adet ihale ilanı yayınlandı. 17 Haziran 2022 Cuma günü EKAP’ta yayınlanan ihale duyurularından 13b1 ilan olanlar dışarıda bırakılarak, derlenip, yaklaşık maliyetlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralanıp, benzer işlere göre sınıflandırılıp, sözleşme ve idari şartnamedeki koşullar ile birlikte özetlenerek Taahhüt Haber’de yer alan bu 116 ihale ilanının içinde YM’si EDÜ 2 ihale ilanı yayınlandı. Yine aynı gün yaklaşık maliyeti eşik değerin yaklaşık yarısının üstünde ve üst sınırı belirsiz olan (Bu yılın fiyatlarıyla 69.155.600,-TL üstü – Üst sınır belirsiz) tahmini yaklaşık maliyeti olan 1 ihale ilanı daha Taahhüt Haber’de yer buldu. Bu 3 ilanın başlıklarını haberin devam eden satırlarında bulabilirsiniz.