Taahhüt Haber’de 20 Haziran 2023 Salı günü YM’leri toplamı 440 milyon lirayı geçen YM’si EDYÜ 3 adet önemli ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer buldu

  Taahhüt Haber’in haftanın ikinci günü yayınlanan 20 Haziran 2023 Salı tarih ve 3154 sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri toplamı 1 milyar 179 milyon 170 bin TL olan 19 adet ihaleye verilen teklifler (genel kabul gören adıyla ihale sonucu) yer aldı.

  16 Haziran 2023 Cuma ve 19 Haziran 2023 Pazartesi günleri  Kamu İhale Kanunu (KİK) Madde 19 (Açık İhale) kapsamında yapılan ihalelerden, Taahhüt Haber’in istihbaratı ile edinilip haberleştirilen ve benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp, büyükten küçüğe göre sıralanıp, ihale dosyalarından alınan, makine ekipman ve teknik personel listeleri ve ödenek durumların da dahil edilerek özetlenen, makul teklif sahibi müteahhit firmanın ve ihaleye katılan tüm firmaların ve iş ortaklıkları -ortak girişim üyeleri de ayrı ayrı olmak üzere- iletişim bilgileri, ticaret sicili gazetesi özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanan ve 20 Haziran 2023 Salı tarih ve 3154 sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 19 adet ihaleye verilen teklifler içinde YM’si ED’nin yarısı üstü ancak ED’nim altında (EDYÜ) 3 adet önemli ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer buldu. Yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 440 milyon lirayı geçen bu 3 adet önemli ihaleye verilen tekliflerin özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

20 HAZİRAN 2023 SALI GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN YM’Sİ (EDYÜ) EŞİK DEĞERİN YARISI ÜSTÜNDE ANCAK ED’NİN ALTINDA, YAKLAŞIK MALİYETLERİ TOPLAMI 440 MİLYON LİRAYI GEÇEN 3 ADET ÖNEMLİ İHALEYE VERİLEN TEKLİFLERİN (İHALE SONUCUNUN) ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

  19 Haziran 2023 Pazartesi günü ihale edilen DSİ 12 BÖLGE ‘nın 2023/465729 ihale kayıt numaralı (İKN) Yozgat-Yerköy İğdecik Göleti Sulaması inşaatı ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 255.557.290 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda HLS İNŞAAT en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. İşin adı geçen firmaya ihale edilmesi kuvvetle muhtemel gözüküyor. HLS İNŞAAT firmasının teklifi 198.950.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

  İhale konusu iş 1485 ha Tarımsal Arazinin Sulanması İçin; Yozgat Çayı Üzerinde 1 Adet Regülatör ile İğdecik Göleti Arasındaki İletim Hattı Yapılması, 1485 ha Sahada Yer Alan Muhtelif Çap, Cins ve Basınçtaki 43.755m HDPE (PE100), ve Özel Parçalarının Temini ve Yerine Döşenmesi ile Bu Hatlar Üzerindeki Sanat Yapılarının Yapılması, Mevcutta Yer Alan İğdecik Göletinin 3 m Yükseltilmesi inşaatı işi yapımını kapsıyor. 550 günde tamamlanması hedeflenen yatırım, Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 4 BÖLGE – ANKARA ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Yozgat-Yerköy İlçesi İğdecik Köyünde inşa edilecek.

İhale sonucu (teklifler) istihbaratını kapsayan, ihaleye verilen teklifler tam listesi, indirim oranları, teklif veren tüm müteahhit firmaların ve ortak girişim veya iş ortaklığı üyelerinin ayrı ayrı iletişim bilgileri, bitirdiği ve devam eden işlerin kümülatif toplamları vb içeren ayrıntılı haberi için BKZ. 20 Haziran 2023 Salı tarihli ve 3154 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 62 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/dsi-12-bolge-nin-465729-yozgat-hls-insaat/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 20.06.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

  28 Nisan 2023 Cuma günü KİK Madde 20 kapsamında ön yeterlik başvuruları toplanan ve 19 Haziran 2023 Pazartesi günü  ihale edilen ANKARA HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ‘nın 2023/287844 ihale kayıt numaralı (İKN) Beytepe Kampüsü Çok Disiplinli Araştırma Laboratuvarı Binası inşaatı ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 219.986.335 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda FEZA İNŞAAT ve Ortağı  Kamu İhale Kanunu Madde 20 kapsamında yapılan belli istekliler arasında ihale usülü ile yeterliği tespit edilerek ihaleye çağrılan firmalar içinde en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. İşin adı geçen firmaya ihale edilmesi kuvvetle muhtemel gözüküyor. FEZA İNŞAAT ve Ortağının  teklifi 295.000.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

  İhale konusu iş H.Ü. Çok Disiplinli Araştırma Merkezinin Oluşturulması İçin Mevcut Laboratuvara Entegre Şekilde Yeni Bina (Betonarme, Bodrum + Zemin + 1.Normal + 2.Normal Kat) İnşa Edilecek ve Mevcut Laboratuvar ( Bodrum + Zemin + 1.Normal Kat) yenilemesi işi yapımını kapsıyor. 800 günde tamamlanması hedeflenen yatırım, Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 4 BÖLGE – ANKARA ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Ankara HÜ Beytepe Yerleşkesinde inşa edilecek.

İhale sonucu (teklifler) istihbaratını kapsayan, ihaleye verilen teklifler tam listesi, indirim oranları, teklif veren tüm müteahhit firmaların ve ortak girişim veya iş ortaklığı üyelerinin ayrı ayrı iletişim bilgileri, bitirdiği ve devam eden işlerin kümülatif toplamları vb içeren ayrıntılı haberi için BKZ. 20 Haziran 2023 Salı tarihli ve 3154 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 64 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/ankara-hacettepe-universitesi-nin-287844-feza-insaat/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 20.06.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

  9 Haziran 2023 Cuma günü  yapılması gerekirken ertelenerk 16 Haziran 2023 Cuma günü ihale edilen ANKARA BÜYÜKŞEHİR ‘nın 2023/468486 ihale kayıt numaralı (İKN) Mezarlık Alanlarında Defin Sahası Oluşturulması, Çevre Düzenleme, Tadilat-Tamirat İşlerin inşaatı ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 185.416.221 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda BELNETON BETON en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. İşin adı geçen firmaya ihale edilmesi kuvvetle muhtemel gözüküyor. BELNETON BETON firmasının teklifi 169.834.850,00 TL olarak kayıtlara geçti.

  İhale konusu iş 137 Adet Poz Kaleminde Mezarlık Alanlarında Defin Sahası Oluşturulması, Çevre Düzenleme, Tadilat-Tamirat İşlerini yapımını kapsıyor. 360 günde tamamlanması hedeflenen yatırım, Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 4 BÖLGE – ANKARA ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Ankara’da inşa edilecek.

İhale sonucu (teklifler) istihbaratını kapsayan, ihaleye verilen teklifler tam listesi, indirim oranları, teklif veren tüm müteahhit firmaların ve ortak girişim veya iş ortaklığı üyelerinin ayrı ayrı iletişim bilgileri, bitirdiği ve devam eden işlerin kümülatif toplamları vb içeren ayrıntılı haberi için BKZ. 20 Haziran 2023 Salı tarihli ve 3154 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 63 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/ankara-buyuksehir-nin-468486-ankara-belneton-beton/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 20.06.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

İhale Sonuçlarının (İhalelere verilen tekliflerin) tam listesi için BKZ  20 Haziran 2023 Salı tarihli ve 3154 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa 59-67

KISALTMALAR

ADTA = Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları

EAEAT = Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif (İhaleyi kazanması kuvvetle muhtemel gözüken teklif)

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 146 milyon 815 bin lira (146.815.969,-TL) / 2023 yılı fiyatlarıyla 290 milyon 284 bin lira (290.284.533,-TL.)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

EDYÜ = Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

KİK MADDE 19 = Kamu İhale Kanunu Madde 19: Açık İhale Usulü / KİK MDDE 19. – Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.

TH = Günlük Taahhüt Haber

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

TH / 21.06.2023 - 3155 - 20
TH / 21.06.2023 – 3155 – 20

ÖZET

Taahhüt Haber’in haftanın ikinci günü yayınlanan 20 Haziran 2023 Salı tarih ve 3154 sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri toplamı 1 milyar 179 milyon 170 bin TL olan 19 adet ihaleye verilen teklifler (genel kabul gören adıyla ihale sonucu) yer aldı.