Taahhüt Haber’de 20 Mart 2023 Pazartesi günü YM’leri (Yaklaşık Maliyetleri) toplamı 1 milyar 400  milyon lirayı geçen YM’leri EDÜ 2, EDYÜ yine 2 ve ED/10-EDYA 6 adet olmak üzere 10 adet önemli ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer aldı

 Taahhüt Haber’in haftanın ilk iş günü  yayınlanan 20 Mart 2023 Pazartesi tarih ve 3091 sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 1 milyar 515 milyon 800 bin TL tutarında 16 adet ihaleye verilen teklifler (genel kabul gören adıyla ihale sonucu) yer aldı. 17 Mart 2020 Cuma ve 20 Mart 2022 Pazartesi günü KİK Madde 19 (Açık İhale) kapsamında yapılan ihalelerden, Taahhüt Haber’in istihbaratı ile edinilip haberleştirilen ve benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp, büyükten küçüğe göre sıralanıp, ihale dosyalarından alınan, makine ekipman ve teknik personel listeleri ve ödenek durumların da dahil edilerek özetlenen, makul teklif sahibi müteahhit firmanın ve ihaleye katılan tüm firmaların ve iş ortaklıkları -ortak girişim üyeleri de ayrı ayrı olmak üzere- iletişim bilgileri, ticaret sicili gazetesi özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanan ve 20 Mart 2023 Pazartesi tarih ve 3091 sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 16  adet ihaleye verilen teklifler içinde YM’leri (Yaklaşık Maliyet) 600 milyon liraya yaklaşan 2 adet EDÜ (Yaklaşık maliyeti eşik değerin üstünde ancak üst sınır belirsiz), YM’leri 430 milyon lirayı geçen 2 adet EDYÜ (Yaklaşık maliyeti eşik değerin yarısının üstünde ancak eşik değerin altında) ve YM’leri toplamı 400  milyon liraya yaklaşan 6 adet ED/10-EDYA (Yaklaşık maliyeti eşik değerin onda birinin üstünde ancak eşik değerin yarısının altında) olmak üzere toplam 10 adet önemli teklifler (ihale sonucu) yer buldu.

YM’leri toplamı 1 milyar 800 milyon lirayı geçen bu 10  adet önemli ihaleye verilen teklifler listelerinin (ihale sonucunun) özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

20 MART 2023 PAZARTESİ  GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN YM’Sİ EDÜ OLAN, YM’LERİ TOPLAMI 600 MİLYON LİRAYA YAKLAŞAN 2  ADET İHALEYE VERİLEN TEKLİFLERİN (İHALE SONUCUNUN) ÖZET BAŞLIĞI ŞÖYLE:

 -17 Mart 2023 Cuma günü ihale edilen İSKİ ‘nın 2023/142630 ihale kayıt numaralı (İKN) 2022 Yılı Asya Bölgesi Abone İşleri Daire Başkanlığı Sultanbeyli, Çekmeköy, Sancaktepe, Şile İlçeleri İçmesuyu ve Atıksu Hatları Yapım, Bakım ve Onarım İşi (1) inşaatı ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 291.180.925 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda KANER İNŞAAT+GÜLSAN+HMA TEKNİK en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi.. KANER İNŞAAT+GÜLSAN+HMA TEKNİK firmasının teklifi 235.858.123,00 TL olarak kayıtlara geçti.

İhalelere verilen teklifler(İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, şanslı müteahhit firmanın, sorgulanması muhtemel firmaların ve hatta ihaleye teklif veren tüm firmaların iletişim bilgileri, devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 20 Mart 2023 Pazartesi tarih ve 3091 sayılı Günlük Taahhüt Haber “İhalelerde Alınan Teklifler” sayfaları – Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/iski-nin-142630-kaner-insaat-gulsan-hma-teknik/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 203.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

 – 17 Mart 2023 Cuma günü ihale edilen İSKİ ‘nın 2023/142664 ihale kayıt numaralı (İKN) 2023 Yılı Asya Abone İşleri Daire Başkanlığı Pendik, Kartal, Maltepe, Tuzla İlçeleri İçmesuyu ve Atıksu Hatları Yapım, Bakım ve Onarım İşi (3) ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 306.070.263 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda MİRAÇ YOL+YÜDA İNŞAAT en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. MİRAÇ YOL+YÜDA İNŞAAT firmasının teklifi 289.971.990,00 TL olarak kayıtlara geçti.

İhalelere verilen teklifler(İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, şanslı müteahhit firmanın, sorgulanması muhtemel firmaların ve hatta ihaleye teklif veren tüm firmaların iletişim bilgileri, devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 20 Mart 2023 Pazartesi tarih ve 3091 sayılı Günlük Taahhüt Haber “İhalelerde Alınan Teklifler” sayfaları – Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/iski-nin-142664-mirac-yol-yuda-insaat/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 203.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

20 MART 2023 PAZARTESİ  GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN YM’Sİ EDYÜ  OLAN, YM’LERİ TOPLAMI  430 MİLYON LİRAYI GEÇEN 2 ADET İHALEYE VERİLEN TEKLİFLERİN (İHALE SONUCUNUN) ÖZET BAŞLIKLARI  ŞÖYLE:

– 16 Mart 2023 Perşembe günü ihale edilen ve ABBTV’den canlı olarak da yayınlanan  ANKARA BÜYÜKŞEHİR ‘nın 2023/118881 ihale kayıt numaralı (İKN) Reklam Amacı ile Kullanılan Şehir Mobilyalarının Bakım, Onarımı ve Yenilerinin Tesis Edilmesi işi ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 159.828.669 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda İLKA GAYRİMENKUL en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. İLKA GAYRİMENKUL DANIŞMANLIK AŞ firmasının teklifi 114.765.842,65 TL olarak kayıtlara geçti.

İhalelere verilen teklifler(İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, şanslı müteahhit firmanın, sorgulanması muhtemel firmaların ve hatta ihaleye teklif veren tüm firmaların iletişim bilgileri, devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 20 Mart 2023 Pazartesi tarih ve 3091 sayılı Günlük Taahhüt Haber “İhalelerde Alınan Teklifler” sayfaları – Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/ankara-buyuksehir-in-118881-ilka-gayrimenkul/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 203.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

27 Şubat 2023 Pazartesi günü ihale edilmesi gerekirken ertelenerek 17 Mart 2023 Cuma günü düzenlenen  TOKİ ‘nın 2023/111677 ihale kayıt numaralı (İKN) Niğde İli Bor İlçesi İftiyan Mahallesi 180 Adet Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi yapım işi ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 275.388.268 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda ÇETİNTÜRK TURİZM İNŞAAT tek teklif sahibi olarak tabiatıyla en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. İşin adı geçen firmaya ihale edilmesi kuvvetle muhtemel gözüküyor. ÇETİNTÜRK TURİZM İNŞAAT firmasının teklifi 258.852.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

İhalelere verilen teklifler(İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, şanslı müteahhit firmanın, sorgulanması muhtemel firmaların ve hatta ihaleye teklif veren tüm firmaların iletişim bilgileri, devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 20 Mart 2023 Pazartesi tarih ve 3091 sayılı Günlük Taahhüt Haber “İhalelerde Alınan Teklifler” sayfaları – Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/toki-nin-111677-nigde-cetinturk-insaat/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 203.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

20 MART 2023 PAZARTESİ  GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN YM’LERİ ED/10-EDYA (YAKLAŞIK MALİYETLERİ EŞİK DEĞERİN ONDA BİRİNİN ÜSTÜNDE ANCAK EŞİK DEĞERİN YARISININ ALTINDA)  ve YM’LERİ TOPLAMI 390 MİLYON LİRAYA YAKLAŞAN 6  ADET İHALEYE VERİLEN TEKLİFLERİN (İHALE SONUCUNUN) BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

– DSİ 3 Bölge Md Eskişehir / 2022/1512270 — Kütahya Altıntaş At Ve Tigh Projesi Yapım İşi / 17 Mart 2023 Cuma günü yapılan ve 82 teklifin verildiği ve yaklaşık maliyeti 47.895.040 TL olarak açıklanan ihalede SAR PROJE sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul teklif sahibi olarak dikkat çekti. İhalede sınır değer altında kalan firmaların sorgulanmayacağı, bir başka deyişle SD altında kalan firmalardan (ADTA) aşırı düşük teklif açıklamaları istenmeyeceği koşulu geçerliydi. İhalenin 2’nci oturum değerlendirmesinin ardından önümüzdeki günlerte sonuçlanması bekleniyor SAR PROJE ‘in teklifi 28.920.660,00 TL olarak kayıtlara geçti.

– İzmir İl Milli Eğt Md / 2023/159297 — Karşıyaka Anadolu Lisesi (32 Derslikli) İnşaatı Yapım İşi / 17 Mart 2023 Cuma günü yapılan ve 8 teklifin verildiği ve yaklaşık maliyeti 89.046.095 TL olarak açıklanan ihalede MNS OLCAYLAR İNŞAAT GIDA LTD en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. MNS OLCAYLAR İNŞAAT GIDA LTD ‘in teklifi 75.349.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

– Van İl Milli Eğt Md / 2023/151327 — Van İli Erciş İlçesi Kadirasker Mahallesi 8 Derslikli İlköğretim Okulu Ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi Yapım İşi / 16 Mart 2023 Perşembe günü yapılan ve 11 teklifin verildiği ve yaklaşık maliyeti 29.465.208 TL olarak açıklanan ihalede ADLER İNŞAAT en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. ADLER İNŞAAT ‘in teklifi 20.222.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

– Kütahya Bld Fen İşl Md / 2023/146945 — 2500 Kwe Kütahya Belediyesi Ges Yapım İşi Yapım İşi / 16 Mart 2023 Perşembe günü yapılan ve 2 teklifin verildiği ve yaklaşık maliyeti 57.129.661 TL olarak açıklanan ihalede EVREN MÜHENDİSLİK MÜT ELEKT TUR LTD en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. EVREN MÜHENDİSLİK MÜT ELEKT TUR LTD ‘in teklifi 61.600.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

– Iğdır İl Özel İdare Plan Proje Yat İnş Md / 2023/159223 — Iğdır Tuzluca 25 Yataklı Devlet Hastanesi Ve Lojman (10 Daire) Yapımı Yapım İşi / 17 Mart 2023 Cuma günü yapılan ve 1 teklifin verildiği ve yaklaşık maliyeti 134.132.000 TL olarak açıklanan ihalede AZ MÜTEAHHİTLİK+EMRE tek teklif sahibi olarak tabiatıyla en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. AZ MÜTEAHHİTLİK+EMRE ‘in teklifi 128.888.888,88 TL olarak kayıtlara geçti.

– Çorum İl Özel İdare Plan Proje Yat İnş Md / 2023/166602 — Çorum Merkez Atatürk İlkokulu Yapımı İnşaatı Yapım İşi / 17 Mart 2023 Cuma günü yapılan ve 4 teklifin verildiği ve yaklaşık maliyeti 34.026.548 TL olarak açıklanan ihalede YAPISAN İNŞAAT HAF KUM ÇAK MAD LTD sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul teklif sahibi olarak dikkat çekti. İhalede sınır değer altında kalan firmaların sorgulanmayacağı, bir başka deyişle SD altında kalan firmalardan (ADTA) aşırı düşük teklif açıklamaları istenmeyeceği koşulu geçerliydi. İhalenin 2’nci oturum değerlendirmesinin ardından önümüzdeki günlerte sonuçlanması bekleniyorYAPISAN İNŞAAT HAF KUM ÇAK MAD LTD ‘in teklifi 0,00 TL olarak kayıtlara geçti.

İhale Sonuçlarının (İhalelere verilen tekliflerin) tam listesi için BKZ 20 Mart 2023 Pazartesi  tarih ve 3091 sayılı Taahhüt Haber Sayfa 46 – 52

KISALTMALAR

ADTA = Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları

EAEAT = Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif (İhaleyi kazanması kuvvetle muhtemel gözüken teklif)

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 146 milyon 815 bin lira (146.815.969,-TL) / 2023 yılı fiyatlarıyla 290 milyon 284 bin lira (290.284.533,-TL.)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

EDYÜ = Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

ED/10-EDYA= Eşik Değerin 10’da Birinin Üstünde Ancak Eşik Değerin Yarısı Altında

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

KİK MADDE 19 = Kamu İhale Kanunu Madde 19: Açık İhale Usulü / KİK MDDE 19. – Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.

TH = Günlük Taahhüt Haber

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

TH / 21.03.2023 - 3092 - 19
TH / 21.03.2023 – 3092 – 19

ÖZET

Taahhüt Haber’in haftanın ilk iş günü  yayınlanan 20 Mart 2023 Pazartesi tarih ve 3091 sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 1 milyar 515 milyon 800 bin TL tutarında 16 adet ihaleye verilen teklifler (genel kabul gören adıyla ihale sonucu) yer aldı. 17 Mart 2020 Cuma ve 20 Mart 2022 Pazartesi günü KİK Madde 19 (Açık İhale) kapsamında yapılan ihalelerden, Taahhüt Haber’in istihbaratı ile edinilip haberleştirilen ve benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp, büyükten küçüğe göre sıralanıp, ihale dosyalarından alınan, makine ekipman ve teknik personel listeleri ve ödenek durumların da dahil edilerek özetlenen, makul teklif sahibi müteahhit firmanın ve ihaleye katılan tüm firmaların ve iş ortaklıkları -ortak girişim üyeleri de ayrı ayrı olmak üzere- iletişim bilgileri, ticaret sicili gazetesi özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanan ve 20 Mart 2023 Pazartesi tarih ve 3091 sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 16  adet ihaleye verilen teklifler içinde YM’leri (Yaklaşık Maliyet) 600 milyon liraya yaklaşan 2 adet EDÜ (Yaklaşık maliyeti eşik değerin üstünde ancak üst sınır belirsiz), YM’leri 430 milyon lirayı geçen 2 adet EDYÜ (Yaklaşık maliyeti eşik değerin yarısının üstünde ancak eşik değerin altında) ve YM’leri toplamı 400  milyon liraya yaklaşan 6 adet ED/10-EDYA (Yaklaşık maliyeti eşik değerin onda birinin üstünde ancak eşik değerin yarısının altında) olmak üzere toplam 10 adet önemli teklifler (ihale sonucu) yer buldu.