Taahhüt Haber’de 20 Şubat 2023 Pazartesi günü yaklaşık maliyetleri toplamı 1 milyar 400 milyon liraya yaklaşan 3 EDÜ (Eşik Değer Üstü) ve 1 EDYÜ (Eşik Değeiin Yarısı Üstü) olmak üzere 3 adet önemli, ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer aldı

Taahhüt Haber’in haftanın ilk  iş günü yayınlanan 20 Şubat 2023 Pazartesi  tarih ve 3071 sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri toplamı 1 milyar 720 milyon TL’yi geçen 14  adet ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer aldı. 16 Şubat 2023 Perşembe ve 17 Şubat 2023 Cuma günleri yapılan ihalelerden, Taahhüt Haber’in istihbaratı ile edinilip haberleştirilen ve benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp, büyükten küçüğe göre sıralanıp, ihale dosyalarından alınan, makine ekipman ve teknik personel listeleri ve ödenek durumların da dahil edilerek özetlenen, makul teklif sahibi müteahhit firmanın ve ihaleye katılan tüm firmaların ve iş ortaklıkları -ortak girişim üyeleri de ayrı ayrı olmak üzere- iletişim bilgileri, ticaret sicili gazetesi özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanarak 20 Şubat 2023 Pazartesi  tarih ve 3071  sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 14 ihaleye verilen teklifler içinde YM’si (Yaklaşık Maliyet) EDÜ (Eşik Değer Üstü) YM’si toplamı 1 milyar 300 milyon liraya yaklaşan 3 ve YM’si 100 milyon liraya yaklaşan EDYÜ (Eşik Değerin Yarısı Üstü) olmak üzere toplam 4 adet önemli teklifler (ihale sonucu) yer buldu. Bu 4 adet önemli ihaleye verilen teklifler listelerinin (ihale sonucunun) özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

20 ŞUBAT 2023 PAZARTESİ GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN YM’Sİ EDÜ (EŞİK DEĞER ÜSTÜ), YAKLAŞIK MALİYETLERİ TOPLAMI 1 MİLYAR 300 MİLYON LİRAYA YAKLAŞAN 3 ADET İHALEYE VERİLEN TEKLİFLERİN (İHALE SONUCUNUN) KISA BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

– DSİ 21 BÖLGE MD AYDIN / 2022/1420005 — ÇİNE SULAMASI 2 KISIM İKMALİ / 17 Şubat 2023 Cuma günü yapılan ve 10 teklifin verildiği ve yaklaşık maliyeti 948.963.319 TL olarak açıklanan ihalede İNTES GRUP + ÖZBEK İNŞAAT en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. İşin adı geçen firmaya ihale edilmesi kuvvetle muhtemel gözüküyor. İNTES GRUP + ÖZBEK İNŞAAT ‘in teklifi 768.000.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

İhalelere verilen teklifler(İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, şanslı müteahhit firmanın, sorgulanması muhtemel firmaların ve hatta ihaleye teklif veren tüm firmaların iletişim bilgileri, devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 20 Şubat 2023 Pazartesi  tarih ve 3071 sayılı Günlük Taahhüt Haber “İhalelerde Alınan Teklifler” sayfaları – Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/dsi-21-bolge-nin-1420005-intes-grup-ozbek-insaat/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 20.2.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

– KOCAELİ VALİLİĞİ YAT İZL KOOR BŞK / 2023/36071 — DARICA HÜKÜMET KONAĞI ANA BİNA VE EK BİNA YAPIM İŞİ / 16 Şubat 2023 Perşembe günü yapılan ve 2 teklifin verildiği ve yaklaşık maliyeti 182.357.277 TL olarak açıklanan ihalede EKSAN YAPI İNŞAAT en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. İşin adı geçen firmaya ihale edilmesi kuvvetle muhtemel gözüküyor. EKSAN YAPI İNŞAAT ‘in teklifi 179.441.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

İhalelere verilen teklifler(İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, şanslı müteahhit firmanın, sorgulanması muhtemel firmaların ve hatta ihaleye teklif veren tüm firmaların iletişim bilgileri, devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 20 Şubat 2023 Pazartesi  tarih ve 3071 sayılı Günlük Taahhüt Haber “İhalelerde Alınan Teklifler” sayfaları – Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/kocaeli-yikob-nin-36071-eksan-yapi/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 20.2.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

– BURSA NİLÜFER BLD ULAŞIM HİZ MD / 2023/45650 — NİLÜFER İLÇESİ SINIRLARI DAHİLİNDE BİTÜMLÜ SICAK KARIŞIM ASFALT KAPLAMA VE YAMA YAPILMASI YAPIM İŞİ / 17 Şubat 2023 Cuma günü yapılan ve 5 teklifin verildiği ve yaklaşık maliyeti 157.694.500 TL olarak açıklanan ihalede ANIT ASFALT sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul teklif sahibi olarak dikkat çekti. İhalede sorgulanması muhtemel 2 teklif var. İhalenin, sorgulanması muhtemel, bir başka deyişle ADTA (Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları) istenmesi muhtemel firmaların açıklamalarının değerlendirilmesinin ardından sonuçlanması bekleniyor. ANIT ASFALT ‘in teklifi 153.852.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

İhalelere verilen teklifler(İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, şanslı müteahhit firmanın, sorgulanması muhtemel firmaların ve hatta ihaleye teklif veren tüm firmaların iletişim bilgileri, devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 20 Şubat 2023 Pazartesi  tarih ve 3071 sayılı Günlük Taahhüt Haber “İhalelerde Alınan Teklifler” sayfaları – Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/nilufer-belediyesi-nin-45650-nilufer-anit-asfalt/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 20.2.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

20 ŞUBAT 2023 PAZARTESİ GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN YM’Sİ EDYÜ YAKLAŞIK MALİYETİ 100 MİLYON LİRAYA YAKLAŞAN F ADET İHALEYE VERİLEN TEKLİFLERİN (İHALE SONUCUNUN) KISA BAŞLIĞI ŞÖYLE

– DSİ 17 Bölge Md Van / 2022/1512360 — Muş-Karasu Yatak Islahı 4 Kısım Yapım İşi / 17 Şubat 2023 Cuma günü yapılan ve 43 teklifin verildiği ve yaklaşık maliyeti 99.256.625 TL olarak açıklanan ihalede makul teklif sahibi olarak dikkat çeken MUSTAFA CİNGÖZ İNŞAAT + GAYBET İNŞAAT ‘in teklifi 68.249.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

İhale Sonuçlarının (İhalelere verilen tekliflerin) tam listesi için BKZ 20 Şubat 2023 Pazartesi  tarih ve 3071 sayılı Taahhüt Haber Sayfa: 51 – 56

KISALTMALAR

ADTA = Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları

EAEAT = Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif (İhaleyi kazanması kuvvetle muhtemel gözüken teklif)

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 146 milyon 815 bin lira (146.815.969,-TL) / 2023 yılı fiyatlarıyla 290 milyon 284 bin lira (290.284.533,-TL.)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

EDYÜ = Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

13a İlan = Kamu İhale Kanunu Madde 13/a kapsamında ilana çıkan eşik değer üstü (2022 yılı fiyatlarıyla 146.815.969,-TL üstü) ihale duyurularına verilen ad.

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

TaahhutHaber_21_Subat_2023_Sali_3072-17
TaahhutHaber_21_Subat_2023_Sali_3072-17

ÖZET

Taahhüt Haber’in haftanın ilk  iş günü yayınlanan 20 Şubat 2023 Pazartesi  tarih ve 3071 sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri toplamı 1 milyar 720 milyon TL’yi geçen 14  adet ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer aldı. 16 Şubat 2023 Perşembe ve 17 Şubat 2023 Cuma günleri yapılan ihalelerden, Taahhüt Haber’in istihbaratı ile edinilip haberleştirilen ve benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp, büyükten küçüğe göre sıralanıp, ihale dosyalarından alınan, makine ekipman ve teknik personel listeleri ve ödenek durumların da dahil edilerek özetlenen, makul teklif sahibi müteahhit firmanın ve ihaleye katılan tüm firmaların ve iş ortaklıkları -ortak girişim üyeleri de ayrı ayrı olmak üzere- iletişim bilgileri, ticaret sicili gazetesi özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanarak 20 Şubat 2023 Pazartesi  tarih ve 3071  sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 14 ihaleye verilen teklifler içinde YM’si (Yaklaşık Maliyet) EDÜ (Eşik Değer Üstü) YM’si toplamı 1 milyar 300 milyon liraya yaklaşan 3 ve YM’si 100 milyon liraya yaklaşan EDYÜ (Eşik Değerin Yarısı Üstü) olmak üzere toplam 4 adet önemli teklifler (ihale sonucu) yer buldu. Bu 4 adet önemli ihaleye verilen teklifler listelerinin (ihale sonucunun) özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.