Taahhüt Haber’de 21 Ağustos 2023 Pazartesi günü ihale bedelleri toplamı 1 milyar 10 milyon lirayı geçen YM’si EDÜ 1 ve EDYÜ 3 olmak üzere toplam 4 adet önemli SBİS yer buldu

  Taahhüt Haber’in haftanın birinci günü yayınlanan 21 Ağustos 2023 Pazartesi tarih ve 3195 sayılı nüshasında ihale bedelleri toplamı 1 milyar 833 milyon 35 bin TL olan 52 adet (SBİS) sözleşmeye bağlanmış ihale sonucu yayınlandı. 18 Ağustos 2023 Cuma günü Kamu İhale Kurumunun EKAP’ta yayınladığı (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonuçlarından 13b1 İLAN ve 1 milyon TL. altı olanlar elenip, güncel olanlar seçilerek, benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp ve büyükten küçüğe göre sıralanıp, makine ekipman ve teknik personel listeleri de dahil edilerek özetlenen, ihaleyi kazanan müteahhit firmanın iletişim bilgileri, ticaret sicili özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanarak 21 Ağustos 2023 Pazartesi tarih ve 3195 sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 52 adet SBİS içinde YM’si (EDÜ) Eşik Değer Üstü 1 ve YM’si ED’nin yarısı üstü ancak ED’nim altında (EDYÜ) 3 adet önemli SBİS (Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucu ) yer buldu. İhale bedelleri toplamı 1 milyar 10 milyon lirayı geçen bu 4 adet önemli (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

21 AĞUSTOS 2023 PAZARTESİ GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN, YM’Sİ EŞİK DEĞERİN ÜSTÜNDE, İHALE BEDELLERİ TOPLAMI 495 MİLYON LİRAYI GEÇEN 1 ADET SBİS’İN ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

  – GENÇLİK SPOR BAKANLIĞI (İKN. 2023/574216 ) Aydın 1500 Kişilik Öğrenci Yurdu İkmal İnşaatı ihalesini 498.800.000 TL ihale bedeli ile TANU İNŞAAT+KIRTUR TURİZM kazandı Sözleşmesi 15 Ağustos 2023 Salı tarihinde imzalanan yatırımın inşaatı için çalışmalara 15 Ağustos 2023 Salı günü başlandı. Kapsamında Aydın 1500 Kişilik Öğrenci Yurdu İkmal İnşaatı işi işi olan ve ihale duyurusunda yapım işi için 600 gün süre verilen yatırımın 06.04.2025 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. Yatırım TH 3 BÖLGE – İZMİR ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Aydın İlinde inşa edilecek.

Kesinleşmiş sonuç ilanı (İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, kazanan müteahhit firmanın devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 21 Ağustos 2023 Pazartesi tarihli ve 3195 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 43 Öte yandan ihaleye verilen tekliflerin tam listesi için BKZ 14.07.2023 tarih ve 3169 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 68 / Ayrıca sözleşmeye bağlanmış ihale sonucunun detayı için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/genclik-spor-bakanligi-nin-574216-aydin-tanu-insaat-kirtur-turizm-2/

  (Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 21.08.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

21 AĞUSTOS 2023 PAZARTESİ GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN YM’Sİ (EDYÜ) EŞİK DEĞERİN YARISI ÜSTÜNDE ANCAK ED’NİN ALTINDA, İHALE BEDELLERİ TOPLAMI 515 MİLYON LİRAYI GEÇEN 3 ADET SBİS’İN KISA BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

  – ANKARA YİKOB (İKN. 2023/521874 ) Ankara Mamak Hükümet Konağı inşaatı ihalesini 233.012.012 TL ihale bedeli ile ÖZFIRATHAN İNŞAAT İLETİŞİM TEM TUR LTD kazandı Sözleşmesi 16 Ağustos 2023 Çarşamba tarihinde imzalanan yatırımın inşaatı için çalışmalara 26 Ağustos 2023 Cumartesi günü başlandı. Kapsamında (B+Z+3K İnşaat-Mekanik-Elektrik) 1 Adet Hükümet Konağı inşaatı işi işi olan ve ihale duyurusunda yapım işi için 600 gün süre verilen yatırımın 18.04.2025 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. Yatırım TH 4 BÖLGE – ANKARA ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Mamak/Ankara’da inşa edilecek.

Kesinleşmiş sonuç ilanı (İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, kazanan müteahhit firmanın devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 21 Ağustos 2023 Pazartesi tarihli ve 3195 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 44 Öte yandan ihaleye verilen tekliflerin tam listesi için BKZ 05.07.2023 tarih ve 3162 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 39 / Ayrıca sözleşmeye bağlanmış ihale sonucunun detayı için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/ankara-yikob-nin-521874-ankara-ozfirathan-insaat/

  (Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 21.08.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

  – GENÇLİK SPOR BAKANLIĞI (İKN. 2023/473135 ) Ankara Anıttepe Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu İkmal İnşaatı ihalesini 190.111.000 TL ihale bedeli ile ÇELİKMEN YAPI+ARALSAN İNŞAAT kazandı Sözleşmesi 08 Ağustos 2023 Salı tarihinde imzalanan yatırımın inşaatı için çalışmalara 08 Ağustos 2023 Salı günü başlandı. Kapsamında 1 Adet- Betonarme – Ankara Anıttepe Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu İkmal İnşaatı işi işi olan ve ihale duyurusunda yapım işi için 500 gün süre verilen yatırımın 20.12.2024 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. Yatırım TH 4 BÖLGE – ANKARA ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Ankara İli Çankaya İlçesi Anıttepe Mahallesinde inşa edilecek.

Kesinleşmiş sonuç ilanı (İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, kazanan müteahhit firmanın devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 21 Ağustos 2023 Pazartesi tarihli ve 3195 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 44 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/genclik-spor-bakanligi-nin-473135-ankara-celikmen-yapi-aralsan-insaat/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 21.08.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

  – DSİ 18 BÖLGE (İKN. 2022/1515329 ) Afyonkarahisar Sandıklı Menteş Göleti İkmali 2 Kısım yapım işi ihalesini 92.512.033 TL ihale bedeli ile AKGÜR İNŞAAT+ÖZŞA YAPI kazandı Sözleşmesi 24 Mayıs 2023 Çarşamba tarihinde imzalanan yatırımın inşaatı için çalışmalara 02 Haziran 2023 Cuma günü başlandı. Kapsamında Baraj Gövdesi, Batardo, Dolusavak, Enerji Kırıcı Yapısı, Derivasyon Tüneli, Dipsavak, Su Alma Yapısı, Kısmi Rezervuar Kaplaması ve Enjeksiyon İşleri, Baraj Tesisleri Elektrik ve Mekanik İşleri, Yol İnşaatları ve İlgili Tüm Yapılar İle İş Bitiminde Bozulan Sahaların Düzenlemesi Yapılacaktır. işi olan ve ihale duyurusunda yapım işi için 1000 gün süre verilen yatırımın 25.02.2026 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. Yatırım TH 3 BÖLGE – İZMİR ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Afyonkarahisar İli Sandıklı İlçesi Menteş Köyünde inşa edilecek.

Kesinleşmiş sonuç ilanı (İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, kazanan müteahhit firmanın devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 21 Ağustos 2023 Pazartesi tarihli ve 3195 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 40 Öte yandan ihaleye verilen tekliflerin tam listesi için BKZ  22.02.2023 tarih ve 3073 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 60 / Ayrıca sözleşmeye bağlanmış ihale sonucunun detayı için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/dsi-18-bolge-nin-1515329-afyonkarahisar-akgur-insaat-ozsa-yapi/

  (Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 21.08.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonuçlarının (SBİS) tam listesi için BKZ 21 Ağustos 2023 Pazartesi tarihli ve 3195 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa:39 – 49

KISALTMALAR

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla  146 milyon 815 bin lira (146.815.969,-TL) / 2023 yılı fiyatlarıyla 290 milyon 284 bin lira (290.284.533,-TL.)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

EDYÜ = Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

SBİS = Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonuçları

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

TH = Taahhüt Haber

13b1 İLAN = Yapım – inşaat – ihalelerinde Kamu İhale Kanunun 13b1 maddesinde yer alan ve her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 873.705,-TL. altı / 2023 yılı fiyatlarıyla ise 1 milyon 727  bin TL altında yaklaşık maliyeti olan yapım (inşaat) ihaleleri

TH / 22.08.2023 - 3196 - 16
TH / 22.08.2023 – 3196 – 16

ÖZET

Taahhüt Haber’in haftanın birinci günü yayınlanan 21 Ağustos 2023 Pazartesi tarih ve 3195 sayılı nüshasında ihale bedelleri toplamı 1 milyar 833 milyon 35 bin TL olan 52 adet (SBİS) sözleşmeye bağlanmış ihale sonucu yayınlandı. 18 Ağustos 2023 Cuma günü Kamu İhale Kurumunun EKAP’ta yayınladığı (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonuçlarından 13b1 İLAN ve 1 milyon TL. altı olanlar elenip, güncel olanlar seçilerek, benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp ve büyükten küçüğe göre sıralanıp, makine ekipman ve teknik personel listeleri de dahil edilerek özetlenen, ihaleyi kazanan müteahhit firmanın iletişim bilgileri, ticaret sicili özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanarak 21 Ağustos 2023 Pazartesi tarih ve 3195 sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 52 adet SBİS içinde YM’si (EDÜ) Eşik Değer Üstü 1 ve YM’si ED’nin yarısı üstü ancak ED’nim altında (EDYÜ) 3 adet önemli SBİS (Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucu ) yer buldu. İhale bedelleri toplamı 1 milyar 10 milyon lirayı geçen bu 4 adet önemli (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.