Taahhüt Haber’de 21 Ekim 2022 Cuma günü YM’si EDÜ 4 ve EDYÜ ( ED’nin yarısı üstü ancak ED’nin altında) 3 ve EDYÜB ( ED’nin yarısı üstü ve fakat üst sınırını belirleyemediğimiz) 2 olmak üzere, 9 adet önemli ihale ilanı yayınlandı

Taahhüt Haber’in haftanın beşinci ve son günü yayınlanan 21 Ekim 2022 Cuma tarih ve 2985 sayılı nüshasında tahmini yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 2 milyar 350 milyon lira civarında 54 adet ihale ilanı yer aldı. 20 Ekim 2022 Perşembe günü Kamu İhale Kurumunun EKAP kapsamında yayınladığı YAPIM ihale duyurularından 13b1 İLAN olanlar dışarıda bırakılarak derlenip, yaklaşık maliyetlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralanıp, benzer işlere göre sınıflandırılıp, istenen makine ekipman ve teknik personel listesi ile birlikte özetlenip yıllara sari ödenek durumları da eklenerek 21 Ekim 2022 Cuma günü Taahhüt Haber’de yer alan bu 54 ihale ilanının içinde YM’si Eşik Değer Üstü (EDÜ) üst sınırı belirsiz 4 adet ihale duyurusu yer buldu. Yine aynı gün Taahhüt Haber’de YM’si eşik değerin yarısı üstü ve fakat üst sınırını belirleyemediğimiz (EDYÜB) 2, YM’si eşik değer üstü ancak eşik değerin altında olan (EDYÜ) 3 adet ihale ilanı daha Taahhüt Haber’de yer aldı. Tahmini YM’leri toplamı 2 milyar lira civarında olduğunu tahmin ettiğimiz bu 9 adet önemli ihale duyurusunun başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

21 EKİM 2022 CUMA GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER BULAN, YM’Sİ ED’NİN ÜSTÜNDE FAKAT ÜST SINIRI BELİRSİZ (EDÜ); TAHMİNİ YM’LERİ TOPLAMI BİR MİLYAR 200 MİLYON LİRA CİVARINDA 4 ADET ÖNEMLİ İHALE İLANININ ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

– DSİ 7 BÖLGE İHALE DUYURUSU YAPTI. İdare, İKN. 2022/1070027 – Ordu-Gölköy Kırtaş Göleti İkmali 2 Kısım inşaatı için 1 Aralık 2022 Perşembe günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 80 ‘inden az olmamak üzere AVIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 21 Ekim 2022 Cuma tarihli ve 2985 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 21 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/dsi-7-bolge-ihale-duyurusu-yapti-1070027-ordu/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna ” 21 Ekim 2022 Cuma Taahhüt Haber” yazabilirsiniz.

– HATAY BÜYÜKŞEHİR İHALE DUYURUSU YAPTI. İdare, İKN. 2022/1094936 – Hatay Yaş Sebze ve Meyve Hali inşaatı için 18 Kasım 2022 Cuma günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 80 ‘inden az olmamak üzere BII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 21 Ekim 2022 Cuma tarihli ve 2985 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 25 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/hatay-buyuksehir-ihale-duyurusu-yapti-1094936-hatay/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna ” 21 Ekim 2022 Cuma Taahhüt Haber” yazabilirsiniz.

– BİLECİK GENÇLİK SPOR İL MD İHALE DUYURUSU YAPTI. İdare, İKN. 2022/1090167 – Bilecik Stadyum inşaatı için 18 Kasım 2022 Cuma günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 50 ‘sinden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 21 Ekim 2022 Cuma tarihli ve 2985 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 29 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/bilecik-genclik-spor-il-md-ihale-duyurusu-yapti-1090167-bilecik/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna ” 21 Ekim 2022 Cuma Taahhüt Haber” yazabilirsiniz.

– TOKİ İHALE DUYURUSU YAPTI. İdare, İKN. 2022/1104023 – Ankara Güdül Yukarı Mahalle 212 Konut 3 Dükkan inşaatı için 18 Kasım 2022 Cuma günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 60’ından az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 21 Ekim 2022 Cuma tarihli ve 2985 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 25 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/toki-ihale-duyurusu-yapti-1104023-ankara/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna ” 21 Ekim 2022 Cuma Taahhüt Haber” yazabilirsiniz.

21 EKİM 2022 CUMA GÜNÜ YM’Sİ ED’NİN YARISI ÜSTÜ ANCAK ÜST SINIRI ED’NİN ALTINDA (EDYÜ); YAKLAŞIK MALİYETLERİ (YM) TOPLAMI 375 MİLYON LİRA CİVARINDA OLAN 3 ÖNEMLİ İHALE İLANININ BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

– Tarım Orman Bakanlığı Dst Hiz Md / 2022/1082836 — Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası Yapım İşi — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 70 ‘inden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 10.11.2022 tarihinde yapılacak.

– TOKİ Toplu Konut İdare Bşk / 2022/1102441 — Çankırı İli Yapraklı İlçesi 94 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 60’ından az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 11.11.2022 tarihinde yapılacak.

– DSİ 1 Bölge Md Bursa / 2022/1029659 — Kocaeli Kandıra Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Projesi yapım işi — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 80 ‘inden az olmamak üzere AXX grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 16.11.2022 tarihinde yapılacak.

21 EKİM 2022 CUMA GÜNÜ YM’Sİ ED’NİN YARISI ÜSTÜ ANCAK ÜST SINIRINI BELİRLEYEMEDİĞİMİZ (EDYÜB); YAKLAŞIK MALİYETLERİ (YM) TOPLAMI 260 MİLYON LİRA CİVARINDA OLAN 2 ÖNEMLİ İHALE İLANININ BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

– TOKİ Toplu Konut İdare Bşk / 2022/1102766 — Afyonkarahisar İli Evciler İlçesi Merkez 126 Adet Konut, 1’er Adet Ticaret Merkezi ve Cami İnşaatları ile Gökçek Köyü 90 Adet Konut ve 10 Adet Dükkan İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İkmal inşaatları — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 60’ından az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 21.11.2022 tarihinde yapılacak.

– TOKİ Toplu Konut İdare Bşk / 2022/1090488 — Ordu İli Aybastı İlçesi 88 Adet Konut İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi yapım işi — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 50 ‘sinden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 18.11.2022 tarihinde yapılacak.

Günlük Taahhüt Haber’in her gün yayınladığı “Güne Bakış” İstatistikleri için BKZ ve 2985 sayılı 21.10.2022 Taahhüt Haber – Sayfa 17

KISALTMALAR

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla  146.815.969,-TL)

EDÜ = Yaklaşık Maliyeti (YM) Eşik Değer Üstü Ancak Üst Sınırı Belirsiz

EDYÜ = YM’si Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

EDYÜB: YM’si Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Üst Sınırını Belirleyemediğimiz

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

13b1 İLAN: Yapım – inşaat – ihalelerinde Kamu İhale Kanunun 13b1 maddesinde yer alan ve her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 873.705,-TL. altı yapım – inşaat – ihaleleri

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

TH / 24.10.2022 - 2986 - 16
TH / 24.10.2022 – 2986 – 16

ÖZET

Taahhüt Haber’in haftanın beşinci ve son günü yayınlanan 21 Ekim 2022 Cuma tarih ve 2985 sayılı nüshasında tahmini yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 2 milyar 350 milyon lira civarında 54 adet ihale ilanı yer aldı. 20 Ekim 2022 Perşembe günü Kamu İhale Kurumunun EKAP kapsamında yayınladığı YAPIM ihale duyurularından 13b1 İLAN olanlar dışarıda bırakılarak derlenip, yaklaşık maliyetlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralanıp, benzer işlere göre sınıflandırılıp, istenen makine ekipman ve teknik personel listesi ile birlikte özetlenip yıllara sari ödenek durumları da eklenerek 21 Ekim 2022 Cuma günü Taahhüt Haber’de yer alan bu 54 ihale ilanının içinde YM’si Eşik Değer Üstü (EDÜ) üst sınırı belirsiz 4 adet ihale duyurusu yer buldu. Yine aynı gün Taahhüt Haber’de YM’si eşik değerin yarısı üstü ve fakat üst sınırını belirleyemediğimiz (EDYÜB) 2, YM’si eşik değer üstü ancak eşik değerin altında olan (EDYÜ) 3 adet ihale ilanı daha Taahhüt Haber’de yer aldı. Tahmini YM’leri toplamı 2 milyar lira civarında olduğunu tahmin ettiğimiz bu 9 adet önemli ihale duyurusunun başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.