Taahhüt Haber’de 21 Mart 2023 Salı günü YM’leri (Yaklaşık Maliyetleri) toplamı 1 milyar 750 milyon liraya yaklaşan YM’leri EDÜ 2, EDYÜ 1 ve ED/10-EDYA 2 adet olmak üzere 5 adet önemli ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer aldı

 Taahhüt Haber’in haftanın ikinci iş günü yayınlanan 21 Mart 2023 Salı tarih ve 3092 sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 2 milyar 104 milyon 295 bin TL tutarında 20 adet ihaleye verilen teklifler (genel kabul gören adıyla ihale sonucu) yer aldı. 20 Mart 2023 Pazartesi  günü KİK Madde 19 (Açık İhale) kapsamında yapılan ihalelerden, Taahhüt Haber’in istihbaratı ile edinilip haberleştirilen ve benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp, büyükten küçüğe göre sıralanıp, ihale dosyalarından alınan, makine ekipman ve teknik personel listeleri ve ödenek durumların da dahil edilerek özetlenen, makul teklif sahibi müteahhit firmanın ve ihaleye katılan tüm firmaların ve iş ortaklıkları -ortak girişim üyeleri de ayrı ayrı olmak üzere- iletişim bilgileri, ticaret sicili gazetesi özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanan ve 21 Mart 2023 Salı tarih ve 3092 sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 20  adet ihaleye verilen teklifler içinde YM’leri (Yaklaşık Maliyet) 1 milyar 425 milyon liraya yaklaşan 2 adet EDÜ, YM’si 190 milyon lirayı geçen 1 adet EDYÜ ve YM’leri toplamı 125  milyon liraya yaklaşan 2 adet ED/10-EDYA 2 adet olmak üzere toplam 5 adet önemli teklifler (ihale sonucu) yer buldu.

 YM’leri toplamı 1 milyar 750 milyon liraya yaklaşan bu 5  adet önemli ihaleye verilen teklifler listelerinin (ihale sonucunun) özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

21 MART 2023 SALI  GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN YM’Sİ EDÜ OLAN, YM’LERİ TOPLAMI 1 MİLYAR 425 MİLYON LİRAYA YAKLAŞAN  2  ADET İHALEYE VERİLEN TEKLİFLERİN (İHALE SONUCUNUN) ÖZET BAŞLIĞI ŞÖYLE:

– 20 Mart 2023 Pazartesi günü ihale edilen İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR ‘in 2023/147787 ihale kayıt numaralı (İKN) Ataşehir İlçesi, İçerenköy Mahallesi Spor Tesisi İnşaatı ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 449.480.192 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda AYBAR İNŞAAT MÜHENDİSLİK en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. AYBAR İNŞAAT MÜHENDİSLİK firmasının teklifi 456.936.244,00 TL olarak kayıtlara geçti.

İhalelere verilen teklifler(İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, şanslı müteahhit firmanın, sorgulanması muhtemel firmaların ve hatta ihaleye teklif veren tüm firmaların iletişim bilgileri, devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 21  Mart 2023 Salı  tarih ve 3092  sayılı Günlük Taahhüt Haber “İhalelerde Alınan Teklifler” sayfaları – Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/istanbul-buyuksehir-in-147787-aybar-insaat/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 213.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

– 20 Mart 2023 Pazartesi günü ihale edilen ESENYURT BELEDİYESİ ‘nın 2023/160887 ihale kayıt numaralı (İKN) Esenyurt Lise Kampüsü inşaatı ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 976.788.216 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda MAJÖR MÜHENDİSLİK en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. MAJÖR MÜHENDİSLİK firmasının teklifi 812.012.012,00 TL olarak kayıtlara geçti.

İhalelere verilen teklifler(İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, şanslı müteahhit firmanın, sorgulanması muhtemel firmaların ve hatta ihaleye teklif veren tüm firmaların iletişim bilgileri, devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 21  Mart 2023 Salı  tarih ve 3092  sayılı Günlük Taahhüt Haber “İhalelerde Alınan Teklifler” sayfaları – Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/esenyurt-belediyesi-nin-160887-major-muhendislik/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 213.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

21 MART 2023 SALI  GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN YM’Sİ EDYÜ  OLAN, YM’Sİ 190 MİLYON LİRAYI GEÇEN 1 ADET İHALEYE VERİLEN TEKLİFLERİN (İHALE SONUCUNUN) ÖZET BAŞLIKLARI  ŞÖYLE:

– 20 Mart 2023 Pazartesi günü ihale edilen ERZİNCAN GENÇLİK SPOR İL MD ‘nün 2023/178906 ihale kayıt numaralı (İKN) Erzincan Ergan Dağı Sporcu Eğitim Merkezi inşaatı ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 190.969.599 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda BAHAŞ İNŞAAT en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. İşin adı geçen firmaya ihale edilmesi kuvvetle muhtemel gözüküyor. BAHAŞ İNŞAAT firmasının teklifi 178.890.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

İhalelere verilen teklifler(İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, şanslı müteahhit firmanın, sorgulanması muhtemel firmaların ve hatta ihaleye teklif veren tüm firmaların iletişim bilgileri, devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 21  Mart 2023 Salı  tarih ve 3092  sayılı Günlük Taahhüt Haber “İhalelerde Alınan Teklifler” sayfaları – Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/erzincan-genclik-spor-il-md-nun-178906-bahas-insaat/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 213.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

21 MART 2023 SALI  GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN YM’LERİ ED/10-EDYA (YAKLAŞIK MALİYETLERİ EŞİK DEĞERİN ONDA BİRİNİN ÜSTÜNDE ANCAK EŞİK DEĞERİN YARISININ ALTINDA) ve YM’LERİ TOPLAMI 125 MİLYON LİRAYA YAKLAŞAN 2 ADET İHALEYE VERİLEN TEKLİFLERİN (İHALE SONUCUNUN) BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

– Mersin Mezitli Bld / 2023/184059 — 2023-2024 Yıllara Sari Mezitli Belediyesi Sınırları İçerisinde Bulunan Belediyemiz Muhtelif Mahalle Ve Sokaklarda İmarlı Yollarda Sıcak Karışım Asfalt, Sathi Kaplama Ve Kaldırım Yapılması Yapım İşi / 20 Mart 2023 Pazartesi günü yapılan ve 4 teklifin verildiği ve yaklaşık maliyeti 77.307.229 TL olarak açıklanan ihalede DENİZLER AKARYAKIT en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. DENİZLER AKARYAKIT ‘in teklifi 63.957.500,00 TL olarak kayıtlara geçti.

– TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Gn Md / 2023/155694 — Çankırı Orta 10 Yataklı Entegre İlçe Hastanesi + 112 Ashi İkmal İnşaatı Yapım İşi Yapım İşi / 20 Mart 2023 Pazartesi günü yapılan ve 3 teklifin verildiği ve yaklaşık maliyeti 50.002.690 TL olarak açıklanan ihalede YÜZLER İNŞAAT en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. YÜZLER İNŞAAT ‘in teklifi 46.228.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

İhale Sonuçlarının (İhalelere verilen tekliflerin) tam listesi için BKZ 21 Mart 2023 Salı tarih ve 3092 sayılı Taahhüt Haber Sayfa 56 – 63

KISALTMALAR

ADTA = Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları

EAEAT = Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif (İhaleyi kazanması kuvvetle muhtemel gözüken teklif)

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 146 milyon 815 bin lira (146.815.969,-TL) / 2023 yılı fiyatlarıyla 290 milyon 284 bin lira (290.284.533,-TL.)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

EDYÜ = Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

ED/10-EDYA= Eşik Değerin 10’da Birinin Üstünde Ancak Eşik Değerin Yarısı Altında

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

KİK MADDE 19 = Kamu İhale Kanunu Madde 19: Açık İhale Usulü / KİK MDDE 19. – Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.

TH = Günlük Taahhüt Haber

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

TH / 22.03.2023 - 3093 - 17
TH / 22.03.2023 – 3093 – 17

ÖZET

Taahhüt Haber’in haftanın ikinci iş günü yayınlanan 21 Mart 2023 Salı tarih ve 3092 sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 2 milyar 104 milyon 295 bin TL tutarında 20 adet ihaleye verilen teklifler (genel kabul gören adıyla ihale sonucu) yer aldı. 20 Mart 2023 Pazartesi  günü KİK Madde 19 (Açık İhale) kapsamında yapılan ihalelerden, Taahhüt Haber’in istihbaratı ile edinilip haberleştirilen ve benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp, büyükten küçüğe göre sıralanıp, ihale dosyalarından alınan, makine ekipman ve teknik personel listeleri ve ödenek durumların da dahil edilerek özetlenen, makul teklif sahibi müteahhit firmanın ve ihaleye katılan tüm firmaların ve iş ortaklıkları -ortak girişim üyeleri de ayrı ayrı olmak üzere- iletişim bilgileri, ticaret sicili gazetesi özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanan ve 21 Mart 2023 Salı tarih ve 3092 sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 20  adet ihaleye verilen teklifler içinde YM’leri (Yaklaşık Maliyet) 1 milyar 425 milyon liraya yaklaşan 2 adet EDÜ, YM’si 190 milyon lirayı geçen 1 adet EDYÜ ve YM’leri toplamı 125  milyon liraya yaklaşan 2 adet ED/10-EDYA 2 adet olmak üzere toplam 5 adet önemli teklifler (ihale sonucu) yer buldu.