Taahhüt Haber’de 21 Şubat 2023 Salı  günü yaklaşık maliyetleri toplamı 1 milyar 100 milyon lirayı geçen 1 EDÜ (Eşik Değer Üstü) ve 2 EDYÜ (Eşik Değeiin Yarısı Üstü) olmak üzere 3 adet önemli, ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer aldı

Taahhüt Haber’in haftanın ikinci günü yayınlanan 21 Şubat 2023 Salı  tarih ve 3072 sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri toplamı 1 milyar 258 milyon 324 bin TL’yi geçen 11  adet ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer aldı. 17 Şubat 2023 Cuma ve 20 Şubat 2023 Pazartesi günleri yapılan ihalelerden, Taahhüt Haber’in istihbaratı ile edinilip haberleştirilen ve benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp, büyükten küçüğe göre sıralanıp, ihale dosyalarından alınan, makine ekipman ve teknik personel listeleri ve ödenek durumların da dahil edilerek özetlenen, makul teklif sahibi müteahhit firmanın ve ihaleye katılan tüm firmaların ve iş ortaklıkları -ortak girişim üyeleri de ayrı ayrı olmak üzere- iletişim bilgileri, ticaret sicili gazetesi özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanarak 21 Şubat 2023 Salı  tarih ve 3072 sayılı  (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 11 ihaleye verilen teklifler içinde YM’si (Yaklaşık Maliyet) EDÜ (Eşik Değer Üstü) YM’si  910 milyon liraya geçen 1  ve YM’leri toplamı 190 milyon lirayı geçen EDYÜ (Eşik Değerin Yarısı Üstü) 2 adet olmak üzere toplam 3 adet önemli teklifler (ihale sonucu) yer buldu. Bu 3 adet önemli ihaleye verilen teklifler listelerinin (ihale sonucunun) özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

21 ŞUBAT 2023 SALI GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN YM’Sİ EDÜ (EŞİK DEĞER ÜSTÜ), YAKLAŞIK MALİYETİ 910 MİLYON LİRAYI GEÇEN 1 ADET İHALEYE VERİLEN TEKLİFLERİN (İHALE SONUCUNUN) KISA BAŞLIĞI ŞÖYLE:

– BOTAŞ AŞ Gn Md Ankara / 2022/1510593 — Manavgat-Alanya-Gazipaşa-Anamur İlçeleri Faz-1 Doğal Gaz Boru Hattı Projesi Yapım İşi / 20 Şubat 2023 Pazartesi günü yapılan ve 3 teklifin verildiği ve yaklaşık maliyeti 912.971.858 TL olarak açıklanan ihalede VEMAK İNŞAAT en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. İşin adı geçen firmaya ihale edilmesi kuvvetle muhtemel gözüküyor. VEMAK İNŞAAT ‘in teklifi 842.000.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

İhalelere verilen teklifler(İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, şanslı müteahhit firmanın, sorgulanması muhtemel firmaların ve hatta ihaleye teklif veren tüm firmaların iletişim bilgileri, devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 21 Şubat 2023 Salı  tarih ve 3072 sayılı Günlük Taahhüt Haber “İhalelerde Alınan Teklifler” sayfaları – Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/botasin-1510593-vemak-insaat/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 21.2.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

21 ŞUBAT 2023 SALI GÜNÜ  TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN YM’Sİ EDYÜ YAKLAŞIK MALİYETİ 190 MİLYON LİRAYI GEÇEN 2 ADET İHALEYE VERİLEN TEKLİFLERİN (İHALE SONUCUNUN) KISA BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

– Bursa Büyükşehir BUSKİ Gn Md / 2023/75327 — Osmangazi Demirtaş Paket İçmesuyu Arıtma Tesisi Yapım İşi Yapım İşi / 20 Şubat 2023 Pazartesi günü yapılan ve 3 teklifin verildiği ve yaklaşık maliyeti 91.099.719 TL olarak açıklanan ihalede makul teklif sahibi olarak dikkat çeken ARITIM MÜHENDİSLİK ‘in teklifi 81.870.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

– Adana Seyhan Bld Park Bahçe Md / 2023/52133 — Seyhan İlçe Belediyesi Sınırları İçerisinde Bulunan Park Ve Bahçeler Müdürlüğü Sorumluluğundaki Muhtelif Mahallelerde Park Yapımı Ve Mevcut Parkların Peyzaj Düzenlemesi İşi Yapım İşi / 20 Şubat 2023 Pazartesi günü yapılan ve 5 teklifin verildiği ve yaklaşık maliyeti 98.985.292 TL olarak açıklanan ihalede makul teklif sahibi olarak dikkat çeeen YSF PEYZAJ’in teklifi 94.938.896,39 TL olarak kayıtlara geçti.

İhale Sonuçlarının (İhalelere verilen tekliflerin) tam listesi için BKZ 21 Şubat 2023 Salı  tarih ve 3072 sayılı Taahhüt Haber Sayfa: 50-54

KISALTMALAR

ADTA = Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları

EAEAT = Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif (İhaleyi kazanması kuvvetle muhtemel gözüken teklif)

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 146 milyon 815 bin lira (146.815.969,-TL) / 2023 yılı fiyatlarıyla 290 milyon 284 bin lira (290.284.533,-TL.)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

EDYÜ = Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

13a İlan = Kamu İhale Kanunu Madde 13/a kapsamında ilana çıkan eşik değer üstü (2022 yılı fiyatlarıyla 146.815.969,-TL üstü) ihale duyurularına verilen ad.

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

TH / 22.02.2023 - 3073 - 19
TH / 22.02.2023 – 3073 – 19

ÖZET

Taahhüt Haber’in haftanın ikinci günü yayınlanan 21 Şubat 2023 Salı  tarih ve 3072 sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri toplamı 1 milyar 258 milyon 324 bin TL’yi geçen 11  adet ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer aldı. 17 Şubat 2023 Cuma ve 20 Şubat 2023 Pazartesi günleri yapılan ihalelerden, Taahhüt Haber’in istihbaratı ile edinilip haberleştirilen ve benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp, büyükten küçüğe göre sıralanıp, ihale dosyalarından alınan, makine ekipman ve teknik personel listeleri ve ödenek durumların da dahil edilerek özetlenen, makul teklif sahibi müteahhit firmanın ve ihaleye katılan tüm firmaların ve iş ortaklıkları -ortak girişim üyeleri de ayrı ayrı olmak üzere- iletişim bilgileri, ticaret sicili gazetesi özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanarak 21 Şubat 2023 Salı  tarih ve 3072 sayılı  (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 11 ihaleye verilen teklifler içinde YM’si (Yaklaşık Maliyet) EDÜ (Eşik Değer Üstü) YM’si  910 milyon liraya geçen 1  ve YM’leri toplamı 190 milyon lirayı geçen EDYÜ (Eşik Değerin Yarısı Üstü) 2 adet olmak üzere toplam 3 adet önemli teklifler (ihale sonucu) yer buldu. Bu 3 adet önemli ihaleye verilen teklifler listelerinin (ihale sonucunun) özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.