Taahhüt Haber’de 21 Temmuz 2023 Cuma günü ihale bedelleri toplamı 1 milyar 190 milyon lirayı geçen YM’si EDÜ 1 ve EDYÜ 3 olmak üzere toplam 4 adet önemli SBİS yer buldu

  Taahhüt Haber’in geçen haftanın beşinci günü yayınlanan 21 Temmuz 2023 Cuma tarih ve 3174 sayılı nüshasında ihale bedelleri toplamı 2 milyar 143 milyon 204 bin TL olan 52 adet (SBİS) sözleşmeye bağlanmış ihale sonucu yayınlandı. 20 Temmuz 2023 Perşembe günü Kamu İhale Kurumunun EKAP’ta yayınladığı (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonuçlarından 13b1 İLAN ve 1 milyon TL. altı olanlar elenip, güncel olanlar seçilerek, benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp ve büyükten küçüğe göre sıralanıp, makine ekipman ve teknik personel listeleri de dahil edilerek özetlenen, ihaleyi kazanan müteahhit firmanın iletişim bilgileri, ticaret sicili özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanarak 21 Temmuz 2023 Cuma tarih ve 3174 sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 52 adet SBİS içinde YM’si (EDÜ) Eşik Değer Üstü 1 ve YM’si ED’nin yarısı üstü ancak ED’nim altında (EDYÜ) 3 adet önemli SBİS (Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucu ) yer buldu. İhale bedelleri toplamı 1 milyar 190 milyon lirayı geçen bu 4 adet önemli (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

21 TEMMUZ 2023 CUMA GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN, YM’Sİ EŞİK DEĞERİN ÜSTÜNDE, İHALE BEDELLERİ TOPLAMI 625 MİLYON LİRAYI GEÇEN 1 ADET SBİS’İN ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

  – DHMİ (İKN. 2023/297470 ) Ordu – Giresun Havalimanı Pat Saha Onarımı ve Apron Ğenişletilmesi inşaatı ihalesini 177.800.000 TL ihale bedeli ile GENA İNŞAAT TURİZM SANAYİ ve TİCARET AŞ kazandı Sözleşmesi 22 Haziran 2023 Perşembe tarihinde imzalanan yatırımın inşaatı için çalışmalara 06 Temmuz 2023 Perşembe günü başlandı. Kapsamında 1 Adet- (Projeleri ve Diğer Teknik Dokümanlarında Belirtili Miktarlarda Asfalt ve Beton Kaplama PAT Sahaları İmalatları ile Bunlara Ait Elektrik İmalatları) Ordu Giresun Hv. Lim. PAT Saha Onarımı ve Apron Genişletilmesi – inşaatı işi olan ve ihale duyurusunda yapım işi için 450 gün süre verilen yatırımın 28.09.2024 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. Yatırım TH 9 BÖLGE – ERZURUM ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Ordu Giresun Havalimanında inşa edilecek.

Kesinleşmiş sonuç ilanı (İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, kazanan müteahhit firmanın devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 21 Temmuz 2023 Cuma tarihli ve 3174 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 36 Öte yandan ihaleye verilen tekliflerin tam listesi için BKZ  20.04.2023 tarih ve 3114 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 67 / Ayrıca sözleşmeye bağlanmış ihale sonucunun detayı için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/dhmi-nin-297470-ordu-giresun-gena-insaat/

  (Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 21.07.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

21 TEMMUZ 2023 CUMA GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN YM’Sİ (EDYÜ) EŞİK DEĞERİN YARISI ÜSTÜNDE ANCAK ED’NİN ALTINDA, İHALE BEDELLERİ TOPLAMI 565 MİLYON LİRAYI GEÇEN 3 ADET SBİS’İN KISA BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

  – KONYA BÜYÜKŞEHİR (İKN. 2023/442431 ) Kanal Caddesi Köprülü Kavşak inşaatı ihalesini 222.222.222 TL ihale bedeli ile HELTAŞ İNŞAAT+ÖZTAŞOĞLU HAFRİYAT kazandı Sözleşmesi 17 Temmuz 2023 Pazartesi tarihinde imzalanan yatırımın inşaatı için çalışmalara 27 Temmuz 2023 Perşembe günü başlandı. Kapsamında Konya İli Karatay İlçesinde Bulunan Adana Çevreyolu ile Kanal Caddesi’nin Kesişiminde Yapılacak Olan Farklı Seviyeli Kanal Caddesi Kavşağının inşaatı işi olan ve ihale duyurusunda yapım işi için 300 gün süre verilen yatırımın 21.05.2024 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. Yatırım TH 5 BÖLGE – KAYSERİ ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Konya İli Karatay İlçesinde inşa edilecek.

Kesinleşmiş sonuç ilanı (İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, kazanan müteahhit firmanın devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 21 Temmuz 2023 Cuma tarihli ve 3174 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 33 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/konya-buyuksehir-nin-442431-heltas-insaat-oztasoglu-hafriyat-2/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına”  21.07.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

  – ANKARA BÜYÜKŞEHİR (İKN. 2023/468486 ) Ankara Mezarlık Alanlarında Defin Saha, Çevre Düzenlemesi, Tadilat ve Tamirat işleri ihalesini 169.834.850 TL ihale bedeli ile BELBETON BETON ELEMANLARI SAN ÜRET AŞ kazandı Sözleşmesi 11 Temmuz 2023 Salı tarihinde imzalanan yatırımın inşaatı için çalışmalara 17 Temmuz 2023 Pazartesi günü başlandı. Kapsamında 137 Adet Poz Kaleminde Mezarlık Alanlarında Defin Sahası Oluşturulması, Çevre Düzenleme, Tadilat-Tamirat İşlerini işi olan ve ihale duyurusunda yapım işi için 360 gün süre verilen yatırımın 11.07.2024 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. Yatırım TH 4 BÖLGE – ANKARA ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Ankara’da inşa edilecek.

Kesinleşmiş sonuç ilanı (İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, kazanan müteahhit firmanın devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 21 Temmuz 2023 Cuma tarihli ve 3174 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 37 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/ankara-buyuksehir-nin-468486-belbeton-beton/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 21.07.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonuçlarının (SBİS) tam listesi için BKZ  21 Temmuz 2023 Cuma tarihli ve 3174 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 33 – 43

KISALTMALAR

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla  146 milyon 815 bin lira (146.815.969,-TL) / 2023 yılı fiyatlarıyla 290 milyon 284 bin lira (290.284.533,-TL.)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

EDYÜ = Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

SBİS = Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonuçları

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

TH = Taahhüt Haber

13b1 İLAN = Yapım – inşaat – ihalelerinde Kamu İhale Kanunun 13b1 maddesinde yer alan ve her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 873.705,-TL. altı / 2023 yılı fiyatlarıyla ise 1 milyon 727  bin TL altında yaklaşık maliyeti olan yapım (inşaat) ihaleleri

TH / 24.07.2023 - 3175 - 14
TH / 24.07.2023 – 3175 – 14

ÖZET

Taahhüt Haber’in geçen haftanın beşinci günü yayınlanan 21 Temmuz 2023 Cuma tarih ve 3174 sayılı nüshasında ihale bedelleri toplamı 2 milyar 143 milyon 204 bin TL olan 52 adet (SBİS) sözleşmeye bağlanmış ihale sonucu yayınlandı. 20 Temmuz 2023 Perşembe günü Kamu İhale Kurumunun EKAP’ta yayınladığı (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonuçlarından 13b1 İLAN ve 1 milyon TL. altı olanlar elenip, güncel olanlar seçilerek, benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp ve büyükten küçüğe göre sıralanıp, makine ekipman ve teknik personel listeleri de dahil edilerek özetlenen, ihaleyi kazanan müteahhit firmanın iletişim bilgileri, ticaret sicili özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanarak 21 Temmuz 2023 Cuma tarih ve 3174 sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 52 adet SBİS içinde YM’si (EDÜ) Eşik Değer Üstü 1 ve YM’si ED’nin yarısı üstü ancak ED’nim altında (EDYÜ) 3 adet önemli SBİS (Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucu ) yer buldu. İhale bedelleri toplamı 1 milyar 190 milyon lirayı geçen bu 4 adet önemli (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.