Taahhüt Haber’de 22 Ağustos 2022 Pazartesi günü YM’si EDÜ 2 ve ED’nin yarısı üstü 4 adet ihale duyurusu yer buldu

Taahhüt Haber’in haftanın ilk günü  yayınlanan 22 Ağustos 2022 Pazartesi  tarih ve 2942 sayılı nüshasında tahmini yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 1 milyar 550 milyon lirayı geçen 88 adet ihale ilanı yayınlandı. 19 Ağustos 2022 Cuma günü Kamu İhale Kurumunun EKAP kapsamında yayınladığı ihale duyurularından 13b1 İLAN olanlar dışarıda bırakılarak, derlenip, yaklaşık maliyetlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralanıp, benzer işlere göre sınıflandırılıp, istenen makine ekipman ve teknik personel listesi ile birlikte özetlenerek, Taahhüt Haber’de yer alan bu 88 ihale ilanının içinde YM’si Eşik Değer Üstü (EDÜ) üst sınırı belirsiz 2 adet ihale duyurusu yer aldı. Yine aynı gün Taahhüt Haber’de YM’si eşik değerin (ED) yarısı üstü ve fakat eşik değerin altında 4 ihale ilanı daha yer buldu. Tahmini YM’leri toplamı  1 milyar lirayı geçen bu 6  önemli ihale duyurusunun başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

22 AĞUSTOS 2022 PAZARTESİ  GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN 2 ADET YM’Sİ EDÜ İHALE İLANININ BAŞLIĞI ŞÖYLE:

– TOKİ ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2022/828138 – Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Mimarsinan Mahallesi 1. Etap 309 Adet Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi inşaatı için 21 Eylül 2022 Çarşamba günü teklifleri alacak

İhale ilanı özeti, sözleşme tasarısı, idari şartname özeti, ekleri vb. istihbaratı kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 22 Ağustos 2022 Pazartesi tarihli ve 2942 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 29 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/toki-ihale-duyurusu-yapti-828138-kayseri-ili-melikgazi/

– TOKİ ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2022/828581 – Kayseri Melikgazi Mimarsinan 2 Etap 435 Konut 5 Dükkanlı Tic. Mrk. ve 1 Camii inşaatı için 23 Eylül 2022 Cuma günü teklifleri alacak

İhale ilanı özeti, sözleşme tasarısı, idari şartname özeti, ekleri vb. istihbaratı kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 22 Ağustos 2022 Pazartesi tarihli ve 2942 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 29 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/toki-ihale-duyurusu-yapti-828581-kayseri-melikgazi/

22 AĞUSTOS 2022 PAZARTESİ  GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER BULAN YM’LERİ ED’NİN YARISI ÜSTÜ VE FAKAT ED’NİN ALTINDA OLAN 4 ADET İLANININ ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

– DSİ Arazi Toplulaştırma TİGH Dai Bşk 2022/798033 – Diyarbakır Çermik ve Kayapınar İlçeleri At ve TİGH yapım işi    / İhale 12.09.2022 tarihinde yapılacak.

– DHMİ Gn Md 2022/819118  – Sivas Nuri Demirağ Havalimanı Çevre Tel Örgü ve Yol Yapımı İşleri yapım işi   / İhale 20.09.2022 tarihinde yapılacak.

– Karayolları 9 Bölge Md Diyarbakır 2022/818070 – Karayolları 9 Bölge Müdürlüğü 97 Şube (Batman) Şefliği yerleşkesine 3×2000 Tonluk Bitüm Depo Tanklarının Yapılması Yapım İşi   / İhale 12.09.2022 tarihinde yapılacak.

– Kocaeli İl Sağlık Md 2022/787182 – Kocaeli Darıca Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Hizmet Binası Yapım İşi   / İhale 14.09.2022 tarihinde yapılacak.

Günlük Taahhüt Haber’in her gün yayınladığı “Güne Bakış” İstatistikleri için BKZ 22 Ağustos 2022 Pazartesi  tarih ve 2942 sayılı Taahhüt Haber – Sayfa 19

KISALTMALAR

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla  146.815.969,-TL)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

13b1 İLAN: Yapım – inşaat – ihalelerinde Kamu İhale Kanunun 13b1 maddesinde yer alan ve her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 873.705,-TL. altı yapım – inşaat – ihaleleri

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

TH / 23.8.2022 - 2943 - 16
TH / 23.8.2022 – 2943 – 16

ÖZET

Taahhüt Haber’in haftanın ilk günü  yayınlanan 22 Ağustos 2022 Pazartesi  tarih ve 2942 sayılı nüshasında tahmini yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 1 milyar 550 milyon lirayı geçen 88 adet ihale ilanı yayınlandı. 19 Ağustos 2022 Cuma günü Kamu İhale Kurumunun EKAP kapsamında yayınladığı ihale duyurularından 13b1 İLAN olanlar dışarıda bırakılarak, derlenip, yaklaşık maliyetlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralanıp, benzer işlere göre sınıflandırılıp, istenen makine ekipman ve teknik personel listesi ile birlikte özetlenerek, Taahhüt Haber’de yer alan bu 88 ihale ilanının içinde YM’si Eşik Değer Üstü (EDÜ) üst sınırı belirsiz 2 adet ihale duyurusu yer aldı. Yine aynı gün Taahhüt Haber’de YM’si eşik değerin (ED) yarısı üstü ve fakat eşik değerin altında 4 ihale ilanı daha yer buldu. Tahmini YM’leri toplamı  1 milyar lirayı geçen bu 6  önemli ihale duyurusunun başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.