Taahhüt Haber’de 22 Aralık 2022 Perşembe günü tahmini YM’leri toplamı 1 milyar 300 milyon lira civarında olan YM’si EDÜ 1 ve EDYÜ ( ED’nin yarısı üstü ancak ED’nin altında) 2 ve EDYÜB ( ED’nin yarısı üstü ve fakat üst sınırını belirleyemediğimiz) 1 olmak üzere, 4 adet önemli ihale ilanı yayınlandı

Taahhüt Haber’in haftanın dördüncü günü yayınlanan 22 Aralık 2022 Perşembe tarih ve 3029 sayılı nüshasında tahmini yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 1 milyar 800 milyon lira civarında 48 adet ihale ilanı yer aldı. 21 Aralık 2022 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumunun EKAP kapsamında yayınladığı YAPIM ihale duyurularından 13b1 İLAN olanlar dışarıda bırakılarak derlenip, yaklaşık maliyetlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralanıp, benzer işlere göre sınıflandırılıp, istenen makine ekipman ve teknik personel listesi ile birlikte özetlenip yıllara sari ödenek durumları da eklenerek 22 Aralık 2022 Perşembe günü Taahhüt Haber’de yer alan bu 48 ihale ilanının içinde YM’si Eşik Değer Üstü (EDÜ) üst sınırı belirsiz 1 adet ihale duyurusu yer buldu. Yine aynı gün Taahhüt Haber’de YM’si eşik değerin yarısı üstü ancak eşik değerin altında olan (EDYÜ) 2 ve ED’nin yarısı üstü ve fakat üst sınırını belirleyemediğimiz 1 (EDYÜB) ihale ilanı daha Taahhüt Haber’de yer aldı. Tahmini YM’leri toplamının 1 milyar 300 milyon lira civarında olduğunu tahmin ettiğimiz bu 4 önemli ihale duyurusunun başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

22 ARALIK 2022 PERŞEMBE GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER BULAN, YM’Sİ ED’NİN ÜSTÜNDE VE FAKAT ÜST SINIRI BELİRSİZ (EDÜ); TAHMİNİ YM’Sİ  900 MİLYON LİRA CİVARINDA 1 ADET ÖNEMLİ İHALE İLANININ ÖZET BAŞLIĞI ŞÖYLE:

– TOKİ İHALE DUYURUSU YAPTI. İdare, İKN. 2022/1413039 – Kocaeli Körfez Yarımca İlimtepe 2 Etap bin 10 Konut 24 dükkan ve 1 Camii inşaatı için 20 Ocak 2023 Cuma günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 50 ‘sinden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 22 Aralık 2022 Perşembe tarihli ve 3029 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 24 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna ” 22 Aralık 2022 Perşembe Taahhüt Haber” yazabilirsiniz.)

22 ARALIK 2022 PERŞEMBE GÜNÜ YM’Sİ ED’NİN YARISI ÜSTÜ ANCAK ÜST SINIRI ED’NİN ALTINDA (EDYÜ); YAKLAŞIK MALİYETLERİ (YM) TOPLAMI 250 MİLYON LİRA CİVARINDA OLAN 2 ÖNEMLİ İHALE İLANININ BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

– Ankara Valiliği Yat İzl Koor Bşk / 2022/1381335 — Ankara İli Paket 12 Eğitim Yapıları Yapım İşi — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 80 ‘inden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 13.01.2023 tarihinde yapılacak.

– TOKİ Toplu Konut İdare Bşk / 2022/1412775 — Kırıkkale İli Sulakyurt İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 72 Adet Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 50 ‘sinden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 16.01.2023 tarihinde yapılacak.

22 ARALIK 2022 PERŞEMBE GÜNÜ YM’Sİ ED’NİN YARISI ÜSTÜ ANCAK ÜST SINIRINI BELİRLEYEMEDİĞİMİZ (EDYÜB); YAKLAŞIK MALİYETİ (YM) 140 MİLYON LİRA CİVARINDA OLAN 1 ÖNEMLİ İHALE İLANININ BAŞLIĞI ŞÖYLE:

– TOKİ Toplu Konut İdare Bşk / 2022/1422127 — Ordu İli, Gürgentepe İlçesi Akyurt Mahallesi 2 Etap 114 Konut İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 50 ‘sinden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 20.01.2023 tarihinde yapılacak.

Günlük Taahhüt Haber’in her gün yayınladığı “Güne Bakış” İstatistikleri için BKZ 22 Aralık 2022 Perşembe tarih ve 3029 sayılı Taahhüt Haber – Sayfa 15

KISALTMALAR

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla  146.815.969,-TL)

EDÜ = Yaklaşık Maliyeti (YM) Eşik Değer Üstü Ancak Üst Sınırı Belirsiz

EDYÜ = YM’si Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

EDYÜB: YM’si Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Üst Sınırını Belirleyemediğimiz

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

13b1 İLAN: Yapım – inşaat – ihalelerinde Kamu İhale Kanunun 13b1 maddesinde yer alan ve her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 873.705,-TL. altı yapım – inşaat – ihaleleri

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

TH / 23.12.2022 - 3030 - 14
TH / 23.12.2022 – 3030 – 14

ÖZET

Taahhüt Haber’in haftanın dördüncü günü yayınlanan 22 Aralık 2022 Perşembe tarih ve 3029 sayılı nüshasında tahmini yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 1 milyar 800 milyon lira civarında 48 adet ihale ilanı yer aldı. 21 Aralık 2022 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumunun EKAP kapsamında yayınladığı YAPIM ihale duyurularından 13b1 İLAN olanlar dışarıda bırakılarak derlenip, yaklaşık maliyetlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralanıp, benzer işlere göre sınıflandırılıp, istenen makine ekipman ve teknik personel listesi ile birlikte özetlenip yıllara sari ödenek durumları da eklenerek 22 Aralık 2022 Perşembe günü Taahhüt Haber’de yer alan bu 48 ihale ilanının içinde YM’si Eşik Değer Üstü (EDÜ) üst sınırı belirsiz 1 adet ihale duyurusu yer buldu. Yine aynı gün Taahhüt Haber’de YM’si eşik değerin yarısı üstü ancak eşik değerin altında olan (EDYÜ) 2 ve ED’nin yarısı üstü ve fakat üst sınırını belirleyemediğimiz 1 (EDYÜB) ihale ilanı daha Taahhüt Haber’de yer aldı. Tahmini YM’leri toplamının 1 milyar 300 milyon lira civarında olduğunu tahmin ettiğimiz bu 4 önemli ihale duyurusunun başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.