Taahhüt Haber’de 22 Eylül 2023 Cuma günü ihale bedelleri toplamı 290 milyon lirayı geçen YM’si EDYÜ olmak üzere toplam 2 adet önemli SBİS yer buldu

  Taahhüt Haber’in geçen haftanın beşinci günü yayınlanan 22 Eylül 2023 Cuma tarih ve 3218 sayılı nüshasında ihale bedelleri toplamı 860 milyon 42 bin TL olan 43 adet (SBİS) sözleşmeye bağlanmış ihale sonucu yayınlandı. 21 Eylül 2023 Perşembe günü Kamu İhale Kurumunun EKAP’ta yayınladığı (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonuçlarından 13b1 İLAN ve 1 milyon TL. altı olanlar elenip, güncel olanlar seçilerek, benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp ve büyükten küçüğe göre sıralanıp, makine ekipman ve teknik personel listeleri de dahil edilerek özetlenen, ihaleyi kazanan müteahhit firmanın iletişim bilgileri, ticaret sicili özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanarak 22 Eylül 2023 Cuma tarih ve 3218 sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 43 adet SBİS içinde YM’si ED’nin yarısı üstü ancak ED’nim altında (EDYÜ) 2 adet önemli SBİS (Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucu ) yer buldu. İhale bedelleri toplamı 290 milyon lirayı geçen bu 2 adet önemli (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

22 EYLÜL 2023 CUMA GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN YM’Sİ (EDYÜ) EŞİK DEĞERİN YARISI ÜSTÜNDE ANCAK ED’NİN ALTINDA, İHALE BEDELLERİ TOPLAMI 290 MİLYON LİRAYI GEÇEN 2 ADET SBİS’İN KISA BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

  – DSİ 12 BÖLGE (İKN. 2023/465729 ) Yozgat-Yerköy İğdecik Göleti Sulaması inşaatı ihalesini 198.950.000 TL ihale bedeli ile HLS İNŞAAT TURİZM ve TİCARET LTD kazandı Sözleşmesi 19 Eylül 2023 Salı tarihinde imzalanan yatırımın inşaatı için çalışmalara 25 Eylül 2023 Pazartesi günü başlandı. Kapsamında 1485 ha Tarımsal Arazinin Sulanması İçin; Yozgat Çayı Üzerinde 1 Adet Regülatör ile İğdecik Göleti Arasındaki İletim Hattı Yapılması, 1485 ha Sahada Yer Alan Muhtelif Çap, Cins ve Basınçtaki 43.755m HDPE (PE100), ve Özel Parçalarının Temini ve Yerine Döşenmesi ile Bu Hatlar Üzerindeki Sanat Yapılarının Yapılması, Mevcutta Yer Alan İğdecik Göletinin 3 m Yükseltilmesi inşaatı işi işi olan ve ihale duyurusunda yapım işi için 550 gün süre verilen yatırımın 18.12.2024 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. Yatırım TH 4 BÖLGE – ANKARA ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Yozgat-Yerköy İlçesi İğdecik Köyünde inşa edilecek.

Kesinleşmiş sonuç ilanı (İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, kazanan müteahhit firmanın devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 22 Eylül 2023 Cuma tarihli ve 3218 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 40 Öte yandan ihaleye verilen tekliflerin tam listesi için BKZ 20.06.2023 tarih ve 3154 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 62 / Ayrıca sözleşmeye bağlanmış ihale sonucunun detayı için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/dsi-12-bolge-nin-465729-yozgat-hls-insaat-2/

  (Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 22.09.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

  – DSİ 26 BÖLGE (İKN. 2023/626098 ) Artvin Arhavi Yemişlik, Kale ve Cumhuriyet Kapistre Deresi ve Yan Kolları 2,Kısım inşaatı ihalesini 95.962.032 TL ihale bedeli ile ESKUR İNŞAAT+ROYAL GROUP kazandı Sözleşmesi 18 Eylül 2023 Pazartesi tarihinde imzalanan yatırımın inşaatı için çalışmalara 19 Eylül 2023 Salı günü başlandı. Kapsamında 175000 m3 Kazı, 33173 m3 C25/30 Beton, 5000 m3 C30/37 Beton, 4000 m3 İstifli Tahkimat, 20000 m3 İstifsiz Taş Dolgu, 175000 kg Çeşitli Demir İşleri, 7200 m3 Kargir, 150 Ton Betonarme Demiri ve 6000 m3 Sedde Dolgu İşi işi olan ve ihale duyurusunda yapım işi için 600 gün süre verilen yatırımın 14.06.2025 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. Yatırım TH 9 BÖLGE – ERZURUM ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Artvin İli Arhavi İlçesi Yemişlik, Kale ve Cumhuriyet Mahallelerinde inşa edilecek.

Kesinleşmiş sonuç ilanı (İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, kazanan müteahhit firmanın devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 22 Eylül 2023 Cuma tarihli ve 3218 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 40 Öte yandan ihaleye verilen tekliflerin tam listesi için BKZ  20.07.2023 tarih ve 3173 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 54 / Ayrıca sözleşmeye bağlanmış ihale sonucunun detayı için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/dsi-26-bolge-nin-626098-artvin-eskur-insaat-royal-group/

  (Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 22.09.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonuçlarının (SBİS) tam listesi için BKZ 22 Eylül 2023 Cuma tarihli ve 3218 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa:48 – 57

KISALTMALAR

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla  146 milyon 815 bin lira (146.815.969,-TL) / 2023 yılı fiyatlarıyla 290 milyon 284 bin lira (290.284.533,-TL.)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

EDYÜ = Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

SBİS = Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonuçları

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

TH = Taahhüt Haber

13b1 İLAN = Yapım – inşaat – ihalelerinde Kamu İhale Kanunun 13b1 maddesinde yer alan ve her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 873.705,-TL. altı / 2023 yılı fiyatlarıyla ise 1 milyon 727  bin TL altında yaklaşık maliyeti olan yapım (inşaat) ihaleleri

TH / 23.09.2023 - 3219 - 15
TH / 25.09.2023 – 3219 – 15

ÖZET

Taahhüt Haber’in geçen haftanın beşinci günü yayınlanan 22 Eylül 2023 Cuma tarih ve 3218 sayılı nüshasında ihale bedelleri toplamı 860 milyon 42 bin TL olan 43 adet (SBİS) sözleşmeye bağlanmış ihale sonucu yayınlandı. 21 Eylül 2023 Perşembe günü Kamu İhale Kurumunun EKAP’ta yayınladığı (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonuçlarından 13b1 İLAN ve 1 milyon TL. altı olanlar elenip, güncel olanlar seçilerek, benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp ve büyükten küçüğe göre sıralanıp, makine ekipman ve teknik personel listeleri de dahil edilerek özetlenen, ihaleyi kazanan müteahhit firmanın iletişim bilgileri, ticaret sicili özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanarak 22 Eylül 2023 Cuma tarih ve 3218 sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 43 adet SBİS içinde YM’si ED’nin yarısı üstü ancak ED’nim altında (EDYÜ) 2 adet önemli SBİS (Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucu ) yer buldu. İhale bedelleri toplamı 290 milyon lirayı geçen bu 2 adet önemli (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.