Taahhüt Haber’de 22 Haziran 2022 Çarşamba günü YM’si (EDÜ) eşik değer üstü 2 ihale ilanı yayınlandı

Taahhüt Haber’in  haftanın üçüncü günü  yayınlanan 22 Haziran 2022 Çarşamba tarih ve 2902 sayılı nüshasında tahmini yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 950  milyon liraya yaklaşan 114 adet ihale ilanı yayınlandı. 21 Haziran 2022 Salı günü EKAP’ta yayınlanan ihale duyurularından 13b1 ilan olanlar dışarıda bırakılarak, derlenip, yaklaşık maliyetlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralanıp, benzer işlere göre sınıflandırılıp, sözleşme ve idari şartnamedeki koşullar ile birlikte özetlenerek Taahhüt Haber’de yer alan bu 114 ihale ilanının içinde YM’si EDÜ 2 ihale ilanı yayınlandı. Ancak aynı gün yaklaşık maliyeti eşik değerin yaklaşık yarısının üstünde ve üst sınırı belirsiz olan (Bu yılın fiyatlarıyla 69.155.600,-TL üstü – Üst sınır belirsiz) tahmini yaklaşık maliyeti olan Taahhüt Haber’in 4 numara ile sınıflandırdığı hiçbir ihale duyurusu yer almadı.

Tahmini yaklaşık maliyetleri (SDÜ) Sınır Değer Üstü olan bu iki ihale ilanının başlıklarını haberin devam eden satırlarında bulabilirsiniz.

22 HAZİRAN 2022 ÇARŞAMBA GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN EDÜ 2 İHALE İLANININ BAŞLIKLARI ŞÖYLE

– KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR ilana çıktı. İKN. 2022/602121 – İzmit Millet Bahçesiİnşaatını 20 Temmuz 2022 Çarşamba günü ihale edecek. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak, teklif bedelinin yüzde 75 ‘inden az olmamak üzere AXVIII Grubu işleri benzer iş deneyimi olarak aranıyor.

İhale ilanı özeti, sözleşme tasarısı, idari şartname özeti, ekleri vb. istihbaratı kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 22 Haziran 2022 Çarşamba tarihli ve 2902 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 26 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/kocaeli-buyuksehir-ilana-cikti-602121-izmit-millet-bahcesi/

– İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR ilana çıktı. Büyükşehir İKN. 2022/580253 – Köy Mezarlıkları Revizyon ve Çevre Düzenlemesi işini 20 Temmuz 2022 Çarşamba günü ihale edecek. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak, teklif bedelinin yüzde 75 ‘inden az olmamak üzere AXVIII Grubu işleri benzer iş deneyimi olarak aranıyor.

İhale ilanı özeti, sözleşme tasarısı, idari şartname özeti, ekleri vb. istihbaratı kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 22 Haziran 2022 Çarşamba tarihli ve 2902 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 26 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/istanbul-buyuksehir-ilana-cikti-580253/

Günlük Taahhüt Haber’in her gün yayınladığı “Güne Bakış” İstatistikleri için BKZ 22  Haziran 2022 Çarşamba  tarih ve 2902  sayılı Taahhüt Haber – Sayfa 17

TH / 23.6.2022 - 2903 - 15
TH / 23.6.2022 – 2903 – 15

ÖZET

Taahhüt Haber’in  haftanın üçüncü günü  yayınlanan 22 Haziran 2022 Çarşamba tarih ve 2902 sayılı nüshasında tahmini yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 950  milyon liraya yaklaşan 114 adet ihale ilanı yayınlandı. 21 Haziran 2022 Salı günü EKAP’ta yayınlanan ihale duyurularından 13b1 ilan olanlar dışarıda bırakılarak, derlenip, yaklaşık maliyetlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralanıp, benzer işlere göre sınıflandırılıp, sözleşme ve idari şartnamedeki koşullar ile birlikte özetlenerek Taahhüt Haber’de yer alan bu 114 ihale ilanının içinde YM’si EDÜ 2 ihale ilanı yayınlandı. Ancak aynı gün yaklaşık maliyeti eşik değerin yaklaşık yarısının üstünde ve üst sınırı belirsiz olan (Bu yılın fiyatlarıyla 69.155.600,-TL üstü – Üst sınır belirsiz) tahmini yaklaşık maliyeti olan Taahhüt Haber’in 4 numara ile sınıflandırdığı hiçbir ihale duyurusu yer almadı.